Магістри 2018 (НПП)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

 Н А К А З    №   4072-с

м. Київ                                                                                  «05» листопада 2018 р.

По студентському складу теплоенергетичного факультету

/форма навчання – денна/


Про затвердження тем і

керівників магістерських дисертацій

науково-професійної підготовки


143 Атомна енергетика Навчальні групи ТЯ-71мп, ТЯ-72мп


1. Адільшаєв Тимур Таїрович – Аналіз ефективності паливних циклів з використанням ТВЗ удосконаленої конструкції для реактору типу ВВЕР-1000керівник к.т.н., асистент Овдієнко Ю.М.

2. Баранов Данило Олегович – Визначення показників системи САОЗ ВТ методом нелінійного прогнозуваннякерівник асистент Остапенко І.А.

3. Бідун Андрій Віталійович – Перекомпіляція елементів імовірнісної моделі енергоблоку з реактором типу ВВЕР-1000 з програмного коду Saphire у формат Risk Spectrum керівник к.т.н., доцент Коньшин В.І.

4. Бобошко Вадим Юрійович – Аналіз шляхів удосконалення методів контролю герметичності оболонок тепловиділяючих елементів реакторів типу ВВЕР-1000керівник к.т.н., ст.викл. Сахно О.В.

5. Ганько Тетяна Олександрівна – Аналіз впливу роботи АРП на розвиток аварії пов’язаної з «самоходом» ОР СУЗ ВВЕР-1000 – керівник к.т.н., асистент Овдієнко Ю.М.

6. Головенков Дмитро Олексійович – Модернізація та модифікація основної арматури головних паропроводів в межах реакторного відділення з метою підвищення надійності експлуатації реакторної установкикерівник к.т.н., ст.викл. Кондратюк В.А.

7. Гошта Максим Олегович – Оцінка технічного стану корпусу реактора ВВЕР-1000 з метою продовження строку експлуатаціїкерівник к.т.н., доцент Коньшин В.І.

8. Денисюк Роман Ігорович – Розробка заходів для забезпечення цілісності гермооболонки в умовах тяжких аварій на АЕС з реактором ВВЕР-1000 – керівник асистент Остапенко І.А.

9. Коренюк Богдан Сергійович – Визначення та апробація методів продовження терміну експлуатації обладнання АЕС на прикладі КТ енергоблоку ХАЕС №1керівник асистент Гуменюк Д.В.

10. Кравчук Ярослав Віталійович – Обґрунтування можливості живлення групи насосів борного регулювання від мобільної дизель-генераторної станції в умовах повного довгострокового знеструмлення енергоблоку з реактором ВВЕР-440керівник к.т.н., доцент Коньшин В.І.

11. Кривко Тарас Михайлович – Оцінка технічного стану теплообмінника САОЗ НТ ядерної енергетичної установки з реактором ВВЕР-1000 з метою продовження строку експлуатаціїкерівник к.т.н., доцент Коньшин В.І.

12. Лосенко Денис Петрович – Акустична система контролю течії з верхнього блоку для реактора типу ВВЕР – керівник к.т.н., ст.викл. Бібік Т.В.

13. Лутчин Володимир Богданович – Заходи щодо підвищення надійності парогенератора ПГВ-1000М – керівник к.т.н., доцент Філатов В.І.

14. Мельничук Сергій Павлович – Проект створення сховища високоактивних відходів на Чорнобильській АЕСкерівник к.т.н., доцент Філатов В.І.

15. Мухамадєєв Олег Олександрович – Інформаційне і проектне забезпечення зняття з експлуатації енергоблоку АЕСкерівник к.т.н., доцент Філатов В.І.

16. Нечипорук Олександр Петрович – Можливі шляхи модернізації системи компенсації тиску для реакторів типу ВВЕР-1000керівник к.т.н., доцент Філатов В.І.

17. Остальський Дмитро Миколайович – Заходи щодо продовження проектного терміну експлуатації енергоблоку з реактором ВВЕР-1000керівник к.т.н., ст.викл. Сахно О.В.

18. Савчук Юрій Сергійович – Підвищення надійності експлуатації парогенераторів для реактора типу ВВЕР шляхом модернізації систем живлення, продувки та відмивкикерівник к.т.н., ст.викл. Кондратюк В.А.

19. Семко Олександр Миколайович – Аналіз заходів по нагріву масла, що подається на турбіну К-1000-60/3000керівник к.т.н., асистент Овдієнко Ю.М.

20. Сидорук Андрій Леонідович – Забезпечення підживлення ПГ в умовах довготривалого повного знеструмлення АЕСкерівник к.т.н., асистент Овдієнко Ю.М.

21. Сініцин Володимир Русланович – Використання змішаного ядерного палива для АЕС Україникерівник к.т.н., ст.викл. Кондратюк В.А.

22. Стельмах Дмитро Іванович – Забезпечення підживлення і охолодження басейну витримки в умовах тривалого повного знеструмлення блоку №4 РАЕСкерівник к.т.н., доцент Коньшин В.І.

23. Степанюк Віталій Петрович – Аналіз можливості надійного забезпечення працездатності ШРУ-А в умовах внутрішніх та зовнішніх впливівкерівник к.т.н., ст.викл. Сахно О.В.

24. Токман Галина Анатоліївна – Шляхи підвищення глибини вигорання палива в активній зоні реактора ВВЕР-1000 – керівник к.т.н., ст.викл. Кондратюк В.А.

25. Філонюк Артем Костянтинович – Комп’ютерне моделювання теплогідравлічних процесів в каналах реактору ВВЕР-1000 відповідно до умов розвитку аварії «Вихід з ладу механічного ущільнення валу ГЦН»керівник д.т.н., професор Носовський А.В.

26. Хаіт Дмитро Михайлович – Аналіз безпеки при експлуатації реакторної установки ВВЕР-1000 на підвищеному дозволеному рівні потужностікерівник асистент Остапенко І.А.

27. Хоменко Дмитро Олегович – Аналіз специфіки зберігання відпрацьованого ядерного палива сухого типу для АЕС Україникерівник к.т.н., ст.викл. Кондратюк В.А.

28. Шарун Віктор Ігорович – Аналіз заходів щодо модернізації систем радіаційного контролю АЕС – керівник к.т.н., ст.викл. Сахно О.В.

29. Ширьов Денис Олексійович – Аналіз безпеки басейну витримки в умовах тривалого знеструмленнякерівник к.т.н., асистент Овдієнко Ю.М.

30. Шолудько Михайло Сергійович – Визначення консервативних припущень при обґрунтуванні ядерної безпеки систем зберігання відпрацьованого ядерного паливакерівник д.т.н., професор Носовський А.В.


 144 Теплоенергетика Навчальна група ТФ-71мн


1. Бажура Марія Василівна – Теплообмін та аеродинаміка труб краплеподібного профілю при різних кутах атакикерівник к.т.н., доцент Шевель Є.В.

2. Демиденко Максим Олегович – Індивідуальний теплопункт на альтернативних джерелах енергіїкерівник к.т.н., доцент Лебедь Н.Л.

3. Кондратюк Анастасія Петрівна – Система охолодження басейна витримки відпрацьованого ядерного палива на основі двофазних термосифонівкерівник д.т.н., професор Кравець В.Ю.


142 Енергетичне машинобудування Навчальна група ТК-71мн


1. Байда Ігор Вікторович – Реконструкція парового котла ДКВР-10-13 ГМ з переведенням його на водогрійний режим та організацією спалювання відходів деревообробки у низькотемпературному киплячому шарі керівник к.т.н., асистент Воробйов М.В.

2. Колодін Станіслав Валерійович – Котел паровий Е-0,08-1,0-200 в якості палива дерев’яні пелети – керівник д.т.н., професор Туз В.О.

3. Кулинич Владислав Сергійович – Теплогенеруючий пристрій, що використовує сонячну енергію, на основі конструкційних алюмінієвих теплових трубкерівник к.т.н., доцент Мариненко В.І.

4. Кучинська Ірина Миколаївна – Підвищення теплоаеродинамічної ефективності економайзерної поверхні котла середньої потужностікерівник к.т.н., доцент Рогачов В.А.

5. Олешко Анастасія Володимирівна – Заміщення природного газу в котлі на деревну тріску шляхом реконструкції топкової камери з організацією шарового спалювання паливакерівник к.т.н., асистент Воробйов М.В.

6. Олешко Павло Олегович – Переведення котла БКЗ-75-39-440 ГМА на біомасу керівник к.т.н., доцент Новаківський Є.В.

7. Островський Юрій Віталійович – Теплогенеруючий пристрій, що використовує сонячну енергію, на основі мідних двофазних термосифонівкерівник к.т.н., доцент Мариненко В.І.

8. Прокопенко Сергій Михайлович – Котел водогрійний типу КВГМ-110 з двоступеневим конденсаційним економайзером керівник к.т.н., доцент Новаківський Є.В.

9. Цибровський Олексій Володимирович – Котел малої паропродуктивності для спалювання дерев’яної тріскикерівник к.т.н., доцент Рогачов В.А.


Зав. кафедри АЕС і ІТФ                                                              В.О. Туз