143 Атомна енергетика (Атомні електричні станції)


Запрошуємо до обговорення проєктів освітніх програм на 2024-2025 н.р. Пропозиції та зауваження надсилайте на пошту aes_kpi@ukr.net


Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Спеціальність: 143 Атомна енергетика
Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Nuclear Power Plants
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 8029

Проєкт освітньо-професійної програми 2024 р.


Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти

Спеціальність: 143 Атомна енергетика
Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 4 місяці
Назва освітньої програми англійською мовою: Nuclear Power Plants
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 16469

Проєкт освітньо-професійної програми 2024 р.


Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти

Спеціальність: 143 Атомна енергетика
Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 9 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Nuclear Power Plants
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 31180

Освітньо-наукова програма 2023 р.

Проєкт освітньо-наукової програми 2024 р.


Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Спеціальність: 143 Атомна енергетика
Ступінь вищої освіти: доктор філософії
Назва освітньої програми англійською мовою: Nuclear Power Engineering
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 46357

Проєкт освітньо-наукової програми 2024 р.