143 Атомна енергетика (АЕС)

Освітні програми

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 143 Атомна енергетика “Атомні електричні станції” (2020 р.)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 143 Атомна енергетика “Атомні електричні станції” (2020 р.)

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 143 Атомна енергетика “Атомні електричні станції” (2020 р.)

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 143 Атомна енергетика “Атомні електричні станції” (2020 р.)


ДО ОБГОВОРЕННЯ!

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 143 Атомна енергетика “Атомні електричні станції” (2021 р.)


EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL PROGRAM Nuclear power plants first (bachelor’s) level of higher education. Specialty 143 Nuclear Power Engineering (2021)

EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC PROGRAM Nuclear Power Engineering  third (educational ‒ scientific) level of higher education. Specialty 143 Nuclear Power Engineering (2021)


Освітні програми попередніх років

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 143 Атомна енергетика (2016 р.)

[згорнути]

  • Facebook
  • Telegram