Дистанційні ресурси

 

Автоматизована інформаційна система «Електронний кампус НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» (система ЕК НТУУ «КПІ»).

 

 

Каталог, що об′єднує вчених, викладачів, інженерів та аспірантів Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, які займаються інтелектуальною творчою діяльністю, проводять фундаментальні та прикладні наукові дослідження, впроваджують отримані результати в виробництво, займаються навчальною, методичною і організаційною роботою.  Має за мету поширення знань на державному та світовому рівнях про досягнення співробітників університету в науковій і навчальній роботі, обмін досвідом та сприяння спілкуванню.

  • Facebook
  • Telegram