Силабуси

Порядок створення та затвердження робочих програм (силабусів) навчальних дисциплін (освітніх компонентів) в КПІ ім. Ігоря Сікорського

(ухвалено Методичною радою університету, протокол №2 від 01.10.2020 р.)


142 Енергетичне машинобудування

ОППІнженерія і комп’ютерні технології теплоенергетичних систем“, перший (бакалаврський) рівень освіти

ОПП Інженерія і комп’ютерні технології теплоенергетичних систем“, другий (магістерський) рівень освіти

ОНП “Енергетичне машинобудування”, третій рівень освіти (PhD)


143 Атомна енергетика

ОППАтомні електричні станції“, перший (бакалаврський) рівень освіти

ОПП Атомні електричні станції“, другий (магістерський) рівень освіти

ОНП Атомні електричні станції“, другий (магістерський) рівень освіти

ОПП Фізичний захист та облік і контроль ядерних матеріалів“, другий (магістерський) рівень освіти (денна форма)

ОПП Фізичний захист та облік і контроль ядерних матеріалів“, другий (магістерський) рівень освіти (заочна форма)

ОНП “Атомна енергетика”, третій рівень освіти (PhD)