Бакалаврат

bakalavrОсвітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр. Нормативний термін навчання – 3 роки 10 місяців. Кваліфікація – бакалавр енергетики.

Бакалавр – фахівець з поглибленими теоретичними та спеціальними знаннями, це перший кваліфікаційний рівень, що присвоюється випускникам вищих навчальних закладів технічного профілю після завершення підготовки, що передбачає отримання знань з професійно-орієнтованих та спеціальних дисциплін теплоенергетичного напрямку.


Кафедральні каталоги вибіркових освітніх компонент першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Щодо оформлення бакалаврських проєктів і робіт (ТК, ТФ, ТЯ)

Розклад захисту дипломних проєктів і робіт бакалаврів кафедри АЕС і ІТФ ТЕФ КПІ ім. Ігоря Сікорського (2021 р.) ТФ, ТЯ, ТК
Терміни виконання бакалаврських дипломних проєктів і робіт (2021 р.)
Наказ про затвердження тем та керівників дипломних проєктів і робіт (2019 р.) (pdf)
Номера та шифри дипломних проєктів і робіт бакалаврів (2021 р.)
Розклад консультацій керівників дипломних проєктів і робіт бакалаврів
Розклад консультацій бакалаврів з охорони праці
Інструкція з представлення електронного вигляду дипломного проєкту (роботи) студентами кафедри АЕС і ІТФ ТЕФ КПІ ім. Ігоря Сікорського
Методичні матеріали для бакалаврату (оновлено 20.04.2018 р.)
Наказ про затвердження тем та керівників дипломних проєктів і робіт (2018 р.) (pdf)
Наказ про затвердження тем та керівників дипломних проєктів і робіт (2017 р.) (pdf)
Розпорядження про затвердження тем та керівників дипломних проєктів і робіт (2016 р.)

  • Facebook
  • Telegram