Бакалаврат

bakalavrОсвітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр. Нормативний термін навчання – 3 роки 10 місяців. Кваліфікація – бакалавр енергетики.

Бакалавр – фахівець з поглибленими теоретичними та спеціальними знаннями, це перший кваліфікаційний рівень, що присвоюється випускникам вищих навчальних закладів технічного профілю після завершення підготовки, що передбачає отримання знань з професійно-орієнтованих та спеціальних дисциплін теплоенергетичного напрямку.

Строки виконання бакалаврських дипломних проектів та атестаційних робіт (2016 р.)
Розпорядження про затвердження тем та керівників дипломних проектів та робіт 2016р.
Розклад консультацій керівників атестаційних робіт бакалаврів
Розклад консультацій бакалаврів з охорони праці
Номера та шифри дипломних проектів і робіт бакалаврів 2016р.
Інструкція з представлення електронного вигляду дипломного проекту (роботи) студентами кафедри АЕС і ІТФ ТЕФ НТУУ «КПІ»
Розклад захисту дипломних робіт бакалаврів кафедри АЕС і ІТФ ТЕФ на 2016 рік
Методичні матеріали для бакалаврату (оновлено 17.05.2016 р.)
  • Facebook