Бакалаврат

bakalavrОсвітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр. Нормативний термін навчання – 3 роки 10 місяців. Кваліфікація – бакалавр енергетики.

Бакалавр – фахівець з поглибленими теоретичними та спеціальними знаннями, це перший кваліфікаційний рівень, що присвоюється випускникам вищих навчальних закладів технічного профілю після завершення підготовки, що передбачає отримання знань з професійно-орієнтованих та спеціальних дисциплін теплоенергетичного напрямку.

КАФЕДРАЛЬНИЙ КАТАЛОГ вибіркових освітніх компонент циклу професійної підготовки спеціальність 142 ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

КАФЕДРАЛЬНИЙ КАТАЛОГ вибіркових освітніх компонент циклу професійної підготовки спеціальність 142 ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ (3, 4 курси)

КАФЕДРАЛЬНИЙ КАТАЛОГ вибіркових освітніх компонент циклу професійної підготовки спеціальність 143 АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА

КАФЕДРАЛЬНИЙ КАТАЛОГ вибіркових освітніх компонент циклу професійної підготовки спеціальність 143 АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА (3, 4 курси)

КАФЕДРАЛЬНИЙ КАТАЛОГ вибіркових освітніх компонент циклу професійної підготовки спеціальність 144 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

КАФЕДРАЛЬНИЙ КАТАЛОГ вибіркових освітніх компонент циклу професійної підготовки спеціальність 144 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА (3, 4 курси)

Ф‒КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ спеціальність 142 ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ освітньо‒професійна програма ІНЖЕНЕРІЯ І КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Ф‒КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ спеціальність 143 АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА освітньо‒професійна програма АТОМНІ ЕЛЕКТРИЧНІ СТАНЦІЇ першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Ф‒КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ спеціальність 144 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА освітньо‒професійна програма МОДЕЛЮВАННЯ І КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТЕПЛОФІЗИЦІ першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Щодо оформлення бакалаврських проєктів і робіт (ТК, ТФ, ТЯ)

Розклад захисту дипломних проєктів і робіт бакалаврів кафедри АЕС і ІТФ ТЕФ КПІ ім. Ігоря Сікорського (2021 р.) ТФ, ТЯ, ТК
Терміни виконання бакалаврських дипломних проєктів і робіт (2021 р.)
Наказ про затвердження тем та керівників дипломних проєктів і робіт (2019 р.) (pdf)
Номера та шифри дипломних проєктів і робіт бакалаврів (2021 р.)
Розклад консультацій керівників дипломних проєктів і робіт бакалаврів
Розклад консультацій бакалаврів з охорони праці
Інструкція з представлення електронного вигляду дипломного проєкту (роботи) студентами кафедри АЕС і ІТФ ТЕФ КПІ ім. Ігоря Сікорського
Методичні матеріали для бакалаврату (оновлено 20.04.2018 р.)
Наказ про затвердження тем та керівників дипломних проєктів і робіт (2018 р.) (pdf)
Наказ про затвердження тем та керівників дипломних проєктів і робіт (2017 р.) (pdf)
Розпорядження про затвердження тем та керівників дипломних проєктів і робіт (2016 р.)

  • Facebook
  • Telegram