Бакалаврат

bakalavrОсвітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр. Нормативний термін навчання – 3 роки 10 місяців. Кваліфікація – бакалавр енергетики.

Бакалавр – фахівець з поглибленими теоретичними та спеціальними знаннями, це перший кваліфікаційний рівень, що присвоюється випускникам вищих навчальних закладів технічного профілю після завершення підготовки, що передбачає отримання знань з професійно-орієнтованих та спеціальних дисциплін теплоенергетичного напрямку.


Кафедральні каталоги вибіркових освітніх компонент першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Щодо оформлення бакалаврських проєктів і робіт (ТК, ТЯ)

Інструкція з представлення електронного вигляду дипломного проєкту (роботи) студентами кафедри АЕС і ІТФ ТЕФ КПІ ім. Ігоря Сікорського

Керівники дипломних робіт бакалаврів 2022 – 2023 н.р.

Терміни роботи бакалаврів

Результати опитування здобувачів першого освітньо-професійного рівня вищої освіти спеціальності 142 Енергетичне машинобудування

Результати опитування здобувачів першого освітньо-професійного рівня вищої освіти спеціальності 143 Атомна енергетика