Ліцензії

Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми Інженерія і комп’ютерні технології теплоенергетичних систем за спеціальністю 142 Енергетичне машинобудування першого (бакалаврського) рівня освіти

Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми Атомні електричні станції за спеціальністю 143 Атомна енергетика першого (бакалаврського) рівня освіти

Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми Інженерія і комп’ютерні технології теплоенергетичних систем за спеціальністю 142 Енергетичне машинобудування другого (магістерського) рівня освіти

Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми Атомні електричні станції за спеціальністю 143 Атомна енергетика другого (магістерського) рівня освіти

Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми Фізичний захист та облік і контроль ядерних матеріалів за спеціальністю 143 Атомна енергетика другого (магістерського) рівня освіти

Сертифікат про акредитацію освітньо-наукової програми Енергетичне машинобудування за спеціальністю 142 Енергетичне машинобудування третього (освітньо-наукового) рівня освіти

Сертифікат про акредитацію освітньо-наукової програми Атомна енергетика за спеціальністю 143 Атомна енергетика третього (освітньо-наукового) рівня освіти