Випускна атестація

Розклад захистів дипломних робіт бакалаврів


Дипломні роботи/проєкти бакалаврів

Спеціальність 142 Енергетичне машинобудування

Спеціальність 143 Атомна енергетика

Спеціальність 144 Теплоенергетика


Дипломні роботи/проєкти магістрів освітньо-професійної програми підготовки

Спеціальність 142 Енергетичне машинобудування

Спеціальність 143 Атомна енергетика, ОПП “Атомні електричні станції”

Спеціальність 143 Атомна енергетика, ОПП “Фізичний захист та облік і контроль ядерних матеріалів”

Спеціальність 144 Теплоенергетика