ІІ рівень (магістратура)


Навчання в магістратурі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» регламентується «Положенням про магістратуру КПІ ім. Ігоря Сікорського».

Прийом до магістратури здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань з урахуванням інтегрального рейтингу студента.

Термін навчання за магістерською програмою для денної форми на основі бакалаврської підготовки складає два роки.

Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми.

Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми – 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків.

Магістр має:

 • уміти перевести одержані знання в інноваційні технології, демонструючи творчість та гнучкість у застосуванні знань, досвіду і методів;
 • володіти методологічними знаннями, уміти аналізувати, оцінювати і порівнювати альтернативи, що стосуються проблеми (задачі), уміти генерувати та оптимізувати нові рішення;
 • володіти компетенціями проведення наукових досліджень на сучасному рівні, виконання натурних та імітаційних експериментів, давати обґрунтовану інтерпретацію отриманим результатам;
 • уміти узагальнювати і готувати до публікації результати наукових досліджень;
 • мати високий рівень усної та писемної компетенції рідною, і принаймні, однією іноземною мовою;
 • уміти представляти результати своєї роботи у вигляді звітів, статей, рефератів, використовуючи сучасні засоби презентації.

Вступ на навчання за освітнім рівнем «магістр»

  • Перелік документів для вступу:

   1. паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
   2. диплом бакалавра (оригінал та копії)
   3. додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)
   4. творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю)
   5. військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)
   6. ідентифікаційний код (оригінал та копії)
   7. чотири фотографії 3×4

Копії завіряються у відбіркових комісіях факультетів та інститутів за наявності оригіналу. Для подання документів у відбіркових комісіях потрібно залишити копії документів.

 • Вступні випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня
  (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти проводяться у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови
  (крім випадків, передбачених Умовами прийому) та фахових вступних випробувань, складених в рік вступу.

  • Конкурсний бал (КБ) при вступі для здобуття ступеня магістра розраховується за формулою:

   КБ =0,25 · П1 + 0,75 · П2 + RA,

   де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови,
   П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів),
   RA – чисельний еквівалент оцінки академічного рейтингу вступника.

   Академічний рейтинг RA вступника розраховується атестаційною комісією на підставі додатку до відповідного документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та поданих документів щодо творчих досягнень вступника за формулою:

   RA = 2RAs + 2RT,

   де RAs – академічна складова (від 2 до 5 балів),
   RT – складова творчих досягнень (від 0 до 5 балів).

   Детальніше в «Положенні про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра…»

  • Єдиний вступний іспит з іноземної мови

   Вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра мають скласти тести єдиного вступного іспиту з іноземних мов (ЄВІ) що проводяться за технологією ЗНО.

   Обов’язковою умовою складання єдиного вступного іспиту з іноземних мов (ЄВІ) для вступу в магістратуру є реєстрація вступника у закладі вищої освіти.

   У 2021 році реєстрація для проходження єдиного фахового вступного випробування та/або єдиного вступного іспиту триватиме з 11 травня до 18:00 03 червня 2021 року.

   Реєстрацію здійснює приймальна комісія одного з закладів вищої освіти, у якому вступник бажає брати участь у конкурсному відборі.

   Реєстрація відбуватиметься виключно дистанційно з використанням системи «Електронний кампус» для випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського цього року та з використанням електронної пошти для випускників попередніх років.

   Зареєструватися абітурієнт може у будь-якому закладі вищої освіти, не залежно від того, куди буде подавати документи на вступ.

   Загальна інформація про ЄВІ/ЄФВВ

Для реєстрації на ЄВІ необхідні скан-копії таких документів:

   1. паспорт (1, 2 сторінки) або ID (з двох боків);
   2. облікова картка платника податків (за наявності);
   3. особисте фото на білому фоні (не менше 300 dpi)

*Розмір кожного з файлів не повинен перевищувати 1 Мб.

  • Процедура реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського 2020, які бажають вступити до магістратури

Детальніше

  • Процедура реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ вступників до магістратури, які завершили навчання у попередні роки або вступають після завершення цього року іншого закладу вищої освіти

Детальніше

Більш детально про реєстрацію на ЄВІ/ЄФВВ на сайтах Українського центру оцінювання якості освіти та Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Єдиний іспит відбудеться 30 червня 2021 року

Тестові зошити із прикладами завдань з іноземних мов за 2020, 2019 та 2018 роки

Звертаємо Вашу увагу на те, що складання ЄВІ є обов’язковим для всіх вступників до магістратури не залежно від бажаної форми навчання (в тому числі, для заочної). Абітурієнти, що не склали ЄВІ не будуть допущені до складання фахових іспитів.


Етапи вступної кампанії для здобуття ступеня магістра у 2021 році
Реєстрація для складання ЄВІ/ЄФВВ 11 травня – 03 червня 18:00
Початок реєстрації електронних кабінетів 01 липня
Терміни прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів ЄВІ/ЄФВВ 15 липня – 23 липня 18:00
Терміни прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів
(тільки для осіб, які, згідно Умов прийому, мають право вступати на основі вступних іспитів)
22 – 25 червня
Вступні випробування:
(згідно з розкладом, затвердженим головою відповідної атестаційної комісії)
Додаткові (не проводяться)
ЄВІ
(тільки для осіб, які, згідно Умов прийому, мають право вступати на основі вступних іспитів)
30 червня
Фахові 24-30 липня
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 02 серпня
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 18 години 07 серпня
Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які приймають участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 13 години 14 серпня*
Терміни зарахування вступників за державним замовленням до 12 серпня
за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 19 серпня*

* в разі наявності вакантних місць, за рішенням Приймальної комісії, терміни можуть бути подовжені.

Увага: у розкладі роботи можливі зміни


Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра; та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі  раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) освіти
Програми комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра:

Вступ до магістратури (Іноземні мови)
Нормативні документи з ЄВІ/ЄФВВ
Програма Єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) – 2020
Вартість навчання

Повний обсяг інформації по приймальній кампанії в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Повний обсяг інформації по приймальній кампанії в Україні знаходиться на сайті Міністерства освіти та науки – http://www.mon.gov.ua

 • Facebook


 • Facebook
 • Telegram