ІІ рівень (магістратура)

Навчання в магістратурі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» регламентується «Положенням про магістратуру «КПІ ім. Ігоря Сікорського».

Прийом до магістратури здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань з урахуванням інтегрального рейтингу студента.

Термін навчання за магістерською програмою для денної форми на основі бакалаврської підготовки складає два роки.

Магістр – це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра (спеціаліста) здобув поглиблені спеціальні знання та уміння дослідницького та інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування та продукування нових знань для вирішення проблемних професійних завдань.

Магістр має:

  • уміти перевести одержані знання в інноваційні технології, демонструючи творчість та гнучкість у застосуванні знань, досвіду і методів;
  • володіти методологічними знаннями, уміти аналізувати, оцінювати і порівнювати альтернативи, що стосуються проблеми (задачі), уміти генерувати та оптимізувати нові рішення;
  • володіти компетенціями проведення наукових досліджень на сучасному рівні, виконання натурних та імітаційних експериментів, давати обґрунтовану інтерпретацію отриманим результатам;
  • уміти узагальнювати і готувати до публікації результати наукових досліджень;
  • мати високий рівень усної та писемної компетенції рідною, і принаймні, однією іноземною мовою ;
  • уміти представляти результати своєї роботи у вигляді звітів, статей, рефератів, використовуючи сучасні засоби презентації.

 


Прийом документів на навчання за освітнім рівнем «магістр»

Прийом документів (подання заяв) та проведення конкурсних заходів проводиться у наступні терміни:

  • прийом документів (подання заяв): з 03.07 до 07.07 та з 24.07 до 04.08.2017 р.
  • вступні випробування  (фахові, з іноземної мови та додаткові): з 08.07 до 15.07 або з 05.08 до 11.08.2017 р. згідно з розкладом, затвердженим головами атестаційних комісій по напрямам підготовки.

У 2017 році допускається прийом на підготовку фахівців ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань.

Розклад роботи відбіркової комісії ТЕФ під час першого етапу прийому документів для вступу на навчання за освітнім рівнем «магістр» у 2017 р.

Термін

Дні

Години

Аудиторія

Корпус

3 – 6 липня 2017 року Понеділок – четвер

1400– 1700

97

15

7 липня 2017 року П’ятниця

900– 1300

До уваги вступників на освітній рівень вищої освіти «магістр»

Результати І етапу вступних випробувань на освітню програму магістерської підготовки
Інтегральний рейтинговий список вступників, які беруть участь в конкурсному відборі на освітньо-професійну програму підготовки магістра по спеціальності 142 “Енергетичне машинобудування” спеціалізації “Тепло- і парогенеруючі установки”
Інтегральний рейтинговий список вступників, які беруть участь в конкурсному відборі на освітньо-наукову програму підготовки магістра по спеціальності 143 “Атомна енергетика” спеціалізації “Атомні електричні станції”
Інтегральний рейтинговий список вступників, які беруть участь в конкурсному відборі на освітньо-професійну програму підготовки магістра по спеціальності 143 “Атомна енергетика” спеціалізації “Атомні електричні станції” ч.1
Інтегральний рейтинговий список вступників, які беруть участь в конкурсному відборі на освітньо-професійну програму підготовки магістра по спеціальності 143 “Атомна енергетика” спеціалізації “Атомні електричні станції” ч.2
Інтегральний рейтинговий список вступників, які беруть участь в конкурсному відборі на освітньо-наукову програму підготовки магістра по спеціальності 144 “Теплоенергетика” спеціалізації “Теплофізика”
Інтегральний рейтинговий список вступників, які беруть участь в конкурсному відборі на освітньо-професійну програму підготовки магістра по спеціальності 144 “Теплоенергетика” спеціалізації “Теплофізика”

Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра; та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст”
Програми комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра:
Програми додаткового фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра:
Програма вступного випробування з іноземної мови професійного спрямування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра
Вартість навчання (pdf)

Повний обсяг інформації по приймальній кампанії в НТУУ “КПІ” знаходиться на сторінці – http://kpi.ua/admission

Повний обсяг інформації по приймальній кампанії в Україні знаходиться на сайті Міністерства освіти та науки – http://www.mon.gov.ua

  • Facebook