ІІ рівень (магістратура)

Навчання в магістратурі НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» регламентується «Положенням про магістратуру «КПІ ім. Ігоря Сікорського».

Прийом до магістратури здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань з урахуванням інтегрального рейтингу студента.

Термін навчання за магістерською програмою для денної форми на основі бакалаврської підготовки складає два роки.

Магістр – це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра (спеціаліста) здобув поглиблені спеціальні знання та уміння дослідницького та інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування та продукування нових знань для вирішення проблемних професійних завдань.

Магістр має:

  • уміти перевести одержані знання в інноваційні технології, демонструючи творчість та гнучкість у застосуванні знань, досвіду і методів;
  • володіти методологічними знаннями, уміти аналізувати, оцінювати і порівнювати альтернативи, що стосуються проблеми (задачі), уміти генерувати та оптимізувати нові рішення;
  • володіти компетенціями проведення наукових досліджень на сучасному рівні, виконання натурних та імітаційних експериментів, давати обґрунтовану інтерпретацію отриманим результатам;
  • уміти узагальнювати і готувати до публікації результати наукових досліджень;
  • мати високий рівень усної та писемної компетенції рідною, і принаймні, однією іноземною мовою ;
  • уміти представляти результати своєї роботи у вигляді звітів, статей, рефератів, використовуючи сучасні засоби презентації.


Повний обсяг інформації по приймальній кампанії в НТУУ “КПІ” знаходиться на сторінці – http://kpi.ua/admission

Повний обсяг інформації по приймальній кампанії в Україні знаходиться на сайті Міністерства освіти та науки – http://www.mon.gov.ua

  • Facebook