ІІ рівень (магістратура)

 

Навчання в магістратурі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» регламентується «Положенням про магістратуру КПІ ім. Ігоря Сікорського».

Прийом до магістратури здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань з урахуванням інтегрального рейтингу студента.

Термін навчання за магістерською програмою для денної форми на основі бакалаврської підготовки складає два роки.

Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми.

Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми – 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків.

Магістр має:

  • уміти перевести одержані знання в інноваційні технології, демонструючи творчість та гнучкість у застосуванні знань, досвіду і методів;
  • володіти методологічними знаннями, уміти аналізувати, оцінювати і порівнювати альтернативи, що стосуються проблеми (задачі), уміти генерувати та оптимізувати нові рішення;
  • володіти компетенціями проведення наукових досліджень на сучасному рівні, виконання натурних та імітаційних експериментів, давати обґрунтовану інтерпретацію отриманим результатам;
  • уміти узагальнювати і готувати до публікації результати наукових досліджень;
  • мати високий рівень усної та писемної компетенції рідною, і принаймні, однією іноземною мовою;
  • уміти представляти результати своєї роботи у вигляді звітів, статей, рефератів, використовуючи сучасні засоби презентації.

Вступ на навчання за освітнім рівнем «магістр»

Особливості вступної кампанії 2023

Якщо ти вступаєш до магістратури за державним замовленням, тобі потрібно обовʼязково скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ), який цьогоріч складається з двох частин – іноземної мови за вибором вступника (англійська, німецька, французька або іспанська) та тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) для перевірки необхідного рівня знань з критичного, аналітичного та логічного мислення. Для складання ЄВІ потрібно зареєструватись з 08 травня до 31 травня (до 18.00)та з 26 червня серпня до 18 липня скласти його.

 

Для вступу на спеціальності за державним замовленням потрібно скласти ЄВІ, фахове вступне випробування та подати до розгляду мотиваційний лист. Для вступу на спеціальніст 143 Атомна енергетика за кошти фізичних та / або юридичних осіб потрібно скласти фахове вступне випробування та подати до розгляду мотиваційний лист. Для вступу на спеціальність 142 Енергетичне машинобудування за кошти фізичних та / або юридичних осіб потрібно подати до розгляду мотиваційний лист. Програми фахових вступних випробувань приведено в кінці даної сторінки.

Цього року вступники, які планують здобувати ступінь магістра у КПІ ім. Ігоря Сікорського, мають обов’язково під час подання електронних заяв надати мотиваційний лист для вступу до університету. Що це таке? Мотиваційний лист – це викладена письмово у довільній формі інформація про твою зацікавленість у вступі до КПІ ім. Ігоря Сікорського та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони.

Документи для вступу до магістратури подаються виключно електронно. За державним замовленням можна подати до 5 заяв із зазначенням пріоритетності заяв, кількість заяв за кошти фізичних та / або юридичних осіб – максимум 15. Для того, щоб подати документи, потрібно з 01 липня зареєструвати електронний кабінет, а потім зареєструватись для складання фахового вступного випробування. Фахові вступні випробування до КПІ ім. Ігоря Сікорського будуть проводитись з 17 липня до 28 липня включно. Подати заяви можна буде з 31 липня до 21 серпня включно.

Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського

Основні положення, етапи вступної кампанії, перелік документів, всі правові елементи, які пов’язані із твоїми можливостями для вступу до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2023 році.

Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського будуть оприлюднені після затвердження Міністерством Юстиції порядку прийому для здобуття вищої освіти в 2023 році

 Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2023 році

Додатки до правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2023 році:

  Положення про прийом на навчання до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» для здобуття ступеня магістра

  Положення про порядок подання та розгляду апеляцій вступників до КПІ ім. Ігоря Сікорського (зі змінами)

  Положення про випускників системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського, які досягли особливих успіхів у навчанні

  Вартість навчання у 2022/2023 навчальному році

  Програма усної співбесіди з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра


Основні дати вступної кампанії для здобуття ступеня магістра у 2023 році
Реєстрація на єдиний вступний іспит (ЄВІ) 08 травня – 31 травня
Початок реєстрації електронних кабінетів 01 липня
Фахові вступні випробування 17 липня – 28 липня
Подання заяв 31 липня -21 серпня
Надання рекомендації для зарахування за державним замовленням 26 серпня
Виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення 29 серпня
Наказ про зарахування на місця державного замовлення 31 серпня
Виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб 06 вересня
Наказ про зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб 07 вересня

Заявку на участь у складанні ЄВІ в магістратуру:

– випускники КПІ ім. Ігоря Сікорського 2023 року подають через особистий електронний кабінет системи “Електронний кампус”;

– випускники КПІ ім. Ігоря Сікорського попередніх років та/або інших вищих навчальних закладів подають через форму реєстрації на порталі приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Після подання заявки на участь у складанні ЄВІ на вказану адресу електронної пошти буде надіслано логін та пароль для реєстрації електронного кабінету через портал “Українського центру оцінювання якості освіти”.

 

Детально процедури реєстрації на ЄВІ при вступі до магістратури випускники КПІ ім. Ігоря Сікорського можуть знайти тут, а випускники  інших років або інших ЗВО тут

Вид пропозиції в електронному кабінеті

Фіксована

Небюджетна

Умови вступу

За результатами ЄВІ + комплексне фахове випробування + мотиваційний лист

Мотиваційний лист

Мінімальний конкурсний бал

для навчання за кошти дербюджету

для навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

Позитивний рейтинг мотиваційного листа

130

100

Конкурсний бал для вступників на освітні програми 142 та 143 спеціальністей визначається з таких складових:

КБ =П1×0,2 + П2×0,2 + П3×0,6

де П1 – оцінка тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ, 

     П2 – оцінка тесту з іноземної мови ЄВІ,

     П3 – оцінка з комплексного фахового випробування.


Програми комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра:


Корисні посилання
 
  • Facebook
 
 

 


  •