Навчальна документація


Н А В Ч А Л Ь Н І   П Л А Н И


142 Енергетичне машинобудування 

 • навчальний план для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми “Інженерія і комп’ютерні технології теплоенергетичних систем” (гр. ТК-01)

 • навчальний план для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми “Інженерія і комп’ютерні технології теплоенергетичних систем” (гр. ТК-91)

 • навчальний план для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми “Тепло- і парогенеруючі установки” (гр. ТК-81, ТК-71)

 • навчальний план для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми “Інженерія і комп’ютерні технології теплоенергетичних систем” (гр. ТК-п01, прискорена форма навчання)

 • навчальний план для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми “Інженерія і комп’ютерні технології теплоенергетичних систем” (гр. ТК-п91, прискорена форма навчання)

 • навчальний план для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми “Тепло- і парогенеруючі установки” (гр. ТК-п81, прискорена форма навчання)

 • навчальний план для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми “Інженерія і комп’ютерні технології теплоенергетичних систем” (гр. ТК-01мп)

 • навчальний план для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-наукової програми “Інженерія і комп’ютерні технології теплоенергетичних систем” (гр. ТК-01мн)

 • навчальний план для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми “Тепло- і парогенеруючі установки” (гр. ТК-91мп)


143 Атомна енергетика 

Атомні електричні станції

 • навчальний план для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми “Атомні електричні станції” (гр. ТЯ-01)

 • навчальний план для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми “Атомні електричні станції” (гр. ТЯ-91)

 • навчальний план для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми “Атомні електричні станції” (гр. ТЯ-81, ТЯ-91)

 • навчальний план для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми “Атомні електричні станції” (гр. ТЯ-01мп)

 • навчальний план для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-наукової програми “ Атомні електричні станції” (гр. ТЯ-01мн)

 • навчальний план для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми “Атомні електричні станції” (гр. ТЯ-91мп)

 • навчальний план для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-наукової програми “Атомні електричні станції” (гр. ТЯ-91мн)


Фізичний захист та облік і контроль ядерних матеріалів

 • навчальний план для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми “Фізичний захист та облік і контроль ядерних матеріалів” (ТЗ-01мп)

 • навчальний план для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми “Фізичний захист та облік і контроль ядерних матеріалів” (ТЗ-91мп)

 • навчальний план для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми “Фізичний захист та облік і контроль ядерних матеріалів” (5 курс, заочна форма навчання)

 • навчальний план для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми “Фізичний захист та облік і контроль ядерних матеріалів” (6 курс, заочна форма навчання)


144 Теплоенергетика

 • навчальний план для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми “ Моделювання і комп’ютерні технології в теплофізиці ” (гр. ТФ-01)

 • навчальний план для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми “ Моделювання і комп’ютерні технології в теплофізиці ” (гр. ТФ-91)

 • навчальний план для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми “Теплофізика” (гр. ТФ-81, ТФ-91)

 • навчальний план для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми “ Моделювання і комп’ютерні технології в теплофізиці” (гр. ТФ-01мп)

 • навчальний план для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-наукової програми “ Моделювання і комп’ютерні технології в теплофізиці” (гр. ТФ-01мн)

 • навчальний план для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми “Теплофізика” (гр. ТФ-91мп)

 • навчальний план для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-наукової програми “Теплофізика” (гр. ТФ-91мн)


campus

Ознайомитися із навчальною документацією, поточною успішністю студентів, додатковими матеріалами до кредитних модулів можна в електронному кампусі НТУУ “КПІ“.

 • Facebook
 • Telegram