Історія кафедри

Від парових котлів – до атомних реакторів

Кафедра атомних електричних станцій і інженерної теплофізики (АЕС і ІТФ) була заснована у 1903 році як кафедра Парових котлів на механічному відділенні Київського політехнічного інституту. Першим завідувачем кафедри був призначений відомий теплотехнік того часу, фахівець з котельної техніки професор Олексій Якович Ступін, що очолював кафедру до 1928 року.

Свою нинішню назву кафедра отримала у 1985 р. У різні часи кафедру очолювали:

 • проф. Ступін О. Я. (1903 – 1928 рр.)
 • проф. Усенко Т. Т. (1928 – 1930 рр.)
 • проф. Кондак М. А. (1930 – 1931 рр., 1934 – 1938 рр.)
 • доц. Сердюков П. Т. (1931 – 1934 рр.)
 • академік Толубинський В. І. (1938 – 1964 рр.)
 • проф. Орнатський А. П. (1964 – 1976 рр.)
 • проф. Дашкієв Ю. Г. (1976 – 1989 рр.)
 • доц. Коньшин В. І. (1989 – 1994 рр.)
 • проф. Письменний Є. М. (1994-2015 рр.)
 • проф. Туз В.О. (з 2015 р.)

        kondak            tolubinskiy

             Кондак Михайло Адріанович                  Толубінський Всеволод Іванович

З 2015 р. завідує кафедрою доктор технічних наук, професор Туз Валерій Омелянович.

З часу заснування кафедра пройшла складний шлях свого розвитку, який був тісно пов’язаний з історією КПІ, досягненнями науки, технічним прогресом, вимогами виробництва, соціальними та політичними подіями у державі. На цьому шляху кафедра не один раз змінювала свою назву і випускала спеціалістів на потреби виробничих підприємств, проектно-конструкторських установ, науково-дослідних закладів в галузі теплоенергетичної техніки, котлобудування та теплофізичних досліджень.

Кафедра з перших днів своєї діяльності безперервно проводила науково-дослідну роботу і вже у 1903 р. мала навчальну та науково-дослідну лабораторію на базі теплової електростанції КПІ, яка була обладнана передовою котельною технікою того часу. У 1938 році кафедра увійшла до складу теплоенергетичного факультету КПІ під назвою “Кафедра котельних установок”. У 1957 році на кафедрі була створена проблемна лабораторія теплообміну і газодинаміки (ПЛТГ)*, спрямованість наукових досліджень якої визначалась теплофізичними проблемами таких галузей як атомна енергетика, космічна та авіаційна техніка, радіоелектроніка, котлобудування.

У теперішній час кафедра АЕС і ІТФ входить до складу теплоенергетичного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського і, продовжуючи історично сформовані традиції, готує бакалаврів, магістрів і докторів філософії (кандидатів технічних наук) по двом спеціальностям:

1 . 143 Атомна енергетика, яка представлена двома освітніми програмами:

 • “Атомні електричні станції” спеціальність відкрита в 1985 році на базі Інституту ядерних досліджень АН УРСР і наукової тематики Проблемної лабораторії теплообміну і газодинаміки (ПЛТГ)* КПІ у галузі дослідження теплогідродинамічних процесів в активних зонах ядерних реакторів (набір на спеціальність у складі двох академічних груп);
 • Фізичний захист та облік і контроль ядерних матеріалів (магістратура на базі бакалаврату за спеціальністю “Атомні електричні станції”). Набір – одна академічна група на стаціонарну і дві – на заочну форму навчання.

2. 142 Енергетичне машинобудування – освітня програма “Інженерія і комп’ютерні технології теплоенергетичних систем”. Спеціальність із конструювання парових котлів (“Парогенераторобудування”) існувала на кафедрі з дня її заснування до 1985 року, коли котлобудівна спеціальність у КПІ була замінена новою спеціальністю “Атомні електростанції та установки” (із цього часу кафедра має і відповідну назву). З часом ця спеціальність стала іменуватися “Атомна енергетика”. У 1996 році парогенераторобудівна спеціальність на кафедрі відновлена і розширена у галузь ядерного реакторобудування (“Котли і реактори”). З 2016 року вона носить назву “Тепло- і перогенеруючі установки”, а нині “Інженерія і комп’ютерні технології теплоенергетичних систем” (набір – одна академічна група).

На кафедрі навчається вцілому близько 500 студентів, магістрантів та аспірантів.

Навчальний процес на кафедрі має розвинену науково-виробничу базу, яка ґрунтується на співробітництві кафедри з науково-дослідними інститутами Національної Академії наук України (НАНУ), проектними організаціями енергетичного профілю, атомними і тепловими електростанціями, підприємствами енергомашинобудування, монтажу та ремонту теплового устаткування електростанцій.

Для забезпечення постійного зв’язку з базовими інститутами НАНУ і підприємствами, що знаходяться за межами КПІ ім. Ігоря Сікорського, а також проведення на їх науково-дослідній та виробничій базі навчального процесу кафедра має свої філії:

 • в Інституті ядерних досліджень (ІЯД) і в Інституті технічної теплофізики (ІТТФ) НАНУ в м. Києві;
 • у Науково-технічному центрі ядерної та радіаційної безпеки (НТЦ ЯРБ) України, м. Київ;
 • на атомних електростанціях: Ровенській АЕС, Хмельницькій АЕС, Запорізькій АЕС;
 • на теплоенергомашинобудівному заводі ВАТ “ТЕКОМ”, м. Монастирище Черкаської області.

_______________________________________________________________

* Проблемна лабораторія теплообміну і газодинаміки КПІ створена при кафедрі в 1957 році відповідно до Постанови Уряду СРСР про організацію у провідних ВНЗ країни 80 Проблемних лабораторій з різних напрямків науки і техніки.