Стипендія

Стипeндія – постійна грошова виплата, що надається регулярно (зазвичай щомісяця) учням і студентам середніх спеціальних та вищих навчальних закладів, а також аспірантам та докторантам, за умови успішного навчання. Регулюється законом України “Про вищу освіту” ст. № 54, п.2: “Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах за денною формою навчання за кошти державного або місцевого бюджетів мають право на отримання соціальної або академічної стипендії. Розміри стипендій, порядок їх призначення і виплати встановлюється Кабінетом Міністрів України.”

Вирішення питань призначення та позбавлення академічної або соціальної стипендії, надання матеріальної допомоги Стипендіатам, заохочення кращих з них за успіхи навчанні, участь громадській, спортивній і науковій діяльності покладається на створену наказом ректора Стипендіальну комісію університету, що діє відповідно до затвердженого Положення про Стипендіальну комісію КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Відповідно до правил призначення академічних стипендій академічними стипендіями є:

 • стипендії, засновані Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України (у тому числі іменні), які призначаються студентам, аспірантам за результатами навчання за певним освітнім (освітньо-кваліфікаційним) рівнем, розміри та порядок призначення яких визначаються окремими нормативно-правовими актами
 • мінімальні ординарні (звичайні) академічні стипендії
 • мінімальні ординарні (звичайні) академічні стипендії у підвищеному розмірі – студентам, які навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними переліком спеціальностей (спеціалізацій) галузей, для яких встановлюється підвищений розмір академічних стипендій, затвердженим у встановленому порядку
 • стипендії у підвищеному розмірі за особливі успіхи у навчанні

Розмір академічних стипендій для студентів, визначається виходячи з установленого Кабінетом Міністрів України розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії для Університету, умов навчання, спеціальності, спеціалізації (групою спеціалізацій ОС «Бакалавр» для I–го курсу I-го семестру), успішності стипендіата.

У разі коли стипендіат має право на призначення кількох академічних стипендій, виплачується одна стипендія найбільшого розміру, якщо інше не передбачене законодавством.

Для стедентів кафедри АЕС і ІТФ діє система заохочення кращих у навчанні студентів – встановлені і виплачуються іменні та персональні стипендії:

 • Президента України надається студентам-відмінникам за весь період навчання та за участь у науковій роботі на семестр у розмірі 1000 грн замість академічної (загалом 5 стипендій на університет)
 • Кабінету Міністрів України призначається студентам-відмінникам за весь період навчання на семестр у розмірі 850 грн замість академічної (загалом одна стипендія на університет)
 • Верховна Рада України виплачує стипендію студентам КПІ ім. Ігоря Сікорського на рік у розмірі 1200 грн замість академічної. Стипендіати обираються за результатами останнього літнього семестру (загалом 4 стипендії на університет)
 • ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського призначається на семестр у розмірі 615 грн замість академічної. Щоб отримувати цю грошову винагороду, студент повинен мати високий середній бал та брати участь у громадському житті університету
 • персональні стипендії (2) ім. В. І. Толубінського надаються студентам спеціальності “Теплофізика”. Розмір її становить 615 грн та призначається студентам з високим середнім балом на семестр замість академічної стипендії
 • персональна стипендія ім. І. Курчатова надається студентам спеціальності “Атомна енергетика”. Розмір її становить 850 гривень та призначається студентам з високим середнім балом на семестр замість академічної стипендії
 • від ДП НАЕК “Енергоатом” (додатково до основної стипендії в розмірі 1000 грн)
 • від компанії Huawei, яка є однією з найбільших китайських компаній у сфері телекомунікацій (додатково до основної стипендії в розмірі 873 –  2322 грн)
 • Соціальні стипендії Верховної Ради (у розмірі 900 грн) та Кабінету Міністрів України отримують студенти-інваліди, сироти та малозабезпечені студенти, які добре навчаються