Докторантура

ПРО УМОВИ ПРИЙОМУ ДО ДОКТОРАНТУРИ

Особи , які вступають до докторантури, подають на ім’я ректора університету:

  • заяву;
  • анкету;
  • письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним працівником відповідного вищого навчального закладу із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;
  • розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту,
  • розгорнутий план докторської дисертації;
  • список опублікованих наукових праць і винаходів;
  • копію диплома про закінчення вищого навчального закладу;
  • копію диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії або кандидата наук;
  • кольорове фото.

Паспорт та диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук подаються вступником особисто.

Термін підготовки – 2 роки з відривом від виробництва.

Прийом документів:

к.247-1 корп., т.20-38, тел.-факс  204-93-49), e-mail: aspirantura@kpi.ua

Після подання документів на вступ до докторантури на засіданні кафедри заслуховується наукова доповідь кандидата, розглядається план роботи над дисертацією та голосуванням (таємним або відкритим) робиться висновок про можливість завершення дисертації в термін перебування в докторантурі.

Вчена рада університету за поданням приймальної комісії до докторантури розглядає висновки кафедр на кандидатів для вступу до докторантури і приймає рішення про зарахування.

Зарахування до докторантури з 01 вересня.

Вартість підготовки здобувачів наукового ступеня доктора наук у 2020-2021 навчальному році.

Додаток до Правил прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2021 році для здобуття ступеня доктора наук