Види та терміни практик

Практика студентів є невід’ємною складовою навчального процесу, оскільки, під час виробничої, переддипломної або науково-дослідної практики, студенти ознайомлюються з особливостями організації виробництва, функціональними обов’язками співробітників, мають змогу відпрацювати методики та досконало з’ясувати тонкощі подальшої трудової діяльності в галузі.


 • Переддипломна практика (бакалаврат, 4 курс) триває 5 тижнів (8 семестр, квітень – травень). Під  час практики поглиблюються, закріплюються та розширюються теоретичні знання  з  загально -інженерних та спеціальних дисциплін,  збирається фактичний  матеріал  для виконання дипломного проекту та роботи.
 • Переддипломна практика (магістратура, 2 курс) тривалістю 8 тижнів (3 семестр, вересень-жовтень) є завершальною складовою у підготовчому етапі дипломного проектування. Під  час  цієї практики студенти повинні вміти застосовувати теоретичні знання для вирішення практичних завдань, для проведення необхідних спостережень, досліджень та/або експериментів за темою індивідуального завдання.
 • Науково-дослідна практика (магістратура, 2 курс) триває 5 тижнів (4 семестр, лютий-березень). Науково-дослідна практика магістрів є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня магістра-науковця та має на меті закріплення, розширення й поглиблення теоретичних знань магістрантів по загально-інженерним і спеціальним курсам, пов’язаним із проведенням розрахункових досліджень, підбором матеріалів для магістерської дисертації.
 • Педагогічна практика (аспірантура, 2 курс). Тривалість: 2 тижні (3 семестр, друга половина грудня).

Відповідальний за проведення практики: к.т.н, доцент Коньшин Валерій Іванович, e-mail:vikonshin@meta.ua


На сьогодні, базами практик для студентів є ряд підприємств та організацій України, серед яких основними є:

 • ДП НАЕК «Енергоатом» ВП «Хмельницька АЕС» (м. Нетішин)
 • ДП НАЕК «Енергоатом» ВП «Рівненська АЕС» (м. Кузнецовськ)
 • ДП НАЕК «Енергоатом» ВП «Запорізька АЕС» (м. Енергодар)
 • ДП НАЕК «Енергоатом» ВП «Южно-Українська АЕС» (м. Южноукраїнськ)
 • ПАТ «РІВНЕАЗОТ» (м. Рівне)
 • ПАТ «Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» (м. Київ)
 • ДП «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки» (м. Київ)
 • ДП «Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного регулювання» (м. Київ)
 • ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (м. Київ)
 • ДП «Енергоремонт» ВАТ «Київенергоремонт» (м. Київ)
 • Інститут технічної теплофізики НАН України (м. Київ)
 • Інститут вугільних енерготехнологій НАН України (м. Київ)

При проходженні практики студенти керуються Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, в якому зазначені обов’язки студента, керівника практики від університету та керівника практики від підприємства.

Згідно з Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, студент-практикант зобов’язаний:

 • без запізнення прибути на практику, сповістити про це адміністрацію підприємства
 • у перший день практики пройти вступний інструктаж з техніки безпеки, вивчити та суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і попередження нещасних випадків
 • виконувати правила внутрішнього розпорядку, що діють на підприємстві, включаючи табельний облік (вихід на роботу)
 • повністю виконувати всі завдання, передбачені робочою програмою проведення практики
 • постійно вести щоденник, в якому слід робити записи про виконання програми практики та індивідуального завдання
 • раз на тиждень студент зобов’язаний подати щоденник на перегляд керівникам практики від університету та підприємства
 • представити керівництву практики від підприємства письмовий звіт з практики на затвердження і скласти залік керівнику практики від університету

Після закінчення практики на підприємстві або організації студент здає звіт, заповнений та затверджений щоденник практики на кафедру керівнику практики та складає диференційований залік у строки, призначені кафедрою.


Науково-дослідна практика

Вимоги до звіту

Графік проходження практики

Розподіл студентів на проходження практики