Міжнародні зв’язки

mizhnarodni_zvyazkiМіжнародні зв’язки кафедри почали встановлюватися в середині 1960-х років XX століття і проявлялися в різних формах співпраці зі спорідненими кафедрами зарубіжних вузів, науковими інститутами, окремими підприємствами і фірмами, переважно країн соціалістичної співдружності, що перебували у сфері політичного та економічного впливу Радянського Союзу.

Викладачі кафедри здійснювали поїздки в Чехословаччину, Польщу, Болгарію, Німеччину для обміну досвідом, стажування, вивчення постановки вищої освіти в цих країнах, проведення спільних науково-дослідних робіт, участі у наукових конференціях і семінарах.

З часом закордонні зв’язки кафедри істотно розширилися і охопили низку, як високорозвинених капіталістичних, так і країн, що розвиваються: США, Німеччина, Чехословаччина, Індія, Китай, Куба, Мексика.

З такими ж цілями для встановлення контактів на кафедру приїздили представники теплоенергетичних кафедр вузів і наукових установ Польщі, Болгарії, Чехословаччини, Куби, Угорщини, Німеччини, Японії.

На прохання урядів низки країн, що розвиваються і соціалістичних держав, викладачі кафедри вели тривалу викладацьку та навчально-методичну роботу, а також роботу з підготовки національних науково-педагогічних кадрів у навчальних закладах країн: Індії (Кхарагпурский технічний інститут, штат Західна Бенгалія – доц. В.Г. Перков), Алжиру (Алжирський технологічний інститут, м Будермес – доц. В.А. Чорнобай), Куби (Університет м. Санта-Клара – проф. Ю.Г. Дашкієв, доц. Б.В. Латенко), Польщі (Політехнічний інститут, м Кельце – проф. М.Г. Семена, Вроцлавський політехнічний інститут, м Вроцлав – проф. Ю.Г. Дашкієв), Китайської народної республіки (Харбинський технологічний інститут – проф. Є.М. Письменний), Мексики (Національний політехнічний інститут – доц. Г.П. Полупан, проф. Є.М. Письменний).

Тривалий час кафедра вела спільно з кафедрою парових котлів Вроцлавського політехнічного інституту (Польща, ВПІ) науково-дослідні роботи в галузі фізичного моделювання аеродинаміки і теплообміну в газоходах парових котлів (науковий керівник від кафедри д.т.н. проф. Ю.Г. Дашкієв).

Співпраця з ВПІ не обмежувалася тільки спільними науковими дослідженнями. Між спорідненими кафедрами здійснювався широкий обмін викладачами та науковими співробітниками для вивчення прогресивних методів і передового досвіду в навчально-методичній та лекторській роботі кафедр, постановці і техніці наукових досліджень, а також обмін студентами для проходження переддипломної практики та виконання дипломних проектів і робіт.

Так, на початку 1980-х років XX століття щорічно, протягом ряду років, 3-4 дипломника кафедри за спеціальністю «Парогенераторобудування», виїжджали в ВПІ, і стільки ж польських студентів кафедра приймала у себе на переддипломну практику і дипломування за тематикою виконуваних робіт в області проблем котельної техніки.

Група співробітників науково-дослідної лабораторії діагностики та надійності парових котлів на чолі зі ст. науковим співробітником к.т.н. А.А. Міхлевским успішно проводила за розробленою в лабораторії методикою комп’ютерну діагностику стану потужних енергетичних парових котлів на великих теплових електростанціях Росії та Болгарії.

З проблем комп’ютерної діагностики з кафедрою були встановлені науково-технічні зв’язки з Дрезденським технічним університетом (Німецька демократична республіка) і Софіївським політехнічним інститутом (Болгарія).

Кафедра надавала консультативну допомогу фахівцям з атомної енергетики Технічного університету м. Брно (Чехословаччина).

Науково-дослідна лабораторія теплових труб брала участь у міжнародному проекті «Інтербол» з дослідження магнітосфери Землі і здійснила розробку та впровадження систем терморегулювання комплексом теплових труб каркасів космічних субсупутників, що розміщуються на висотних орбітах в навколоземному просторі.

В даний час лабораторія теплових труб кафедри активно співпрацює з Німецьким інститутом аерокосмонавтики (м. Берлін) в галузі розробки, на базі створених в лабораторії теплових труб, високоефективних систем терморегулювання апаратури космічних об’єктів.

Також співпраця успішно ведеться з науково-дослідним інститутом Середнього Заходу США (штат Нью-Мексико м. Альбукерке) зі створення теплопередаючих пристроїв, що використовують теплові труби для високотемпературних приймачів сонячного випромінювання.

Наукова лабораторія теплофізичних досліджень кафедри плідно веде спільні роботи з конструкторським бюро Подільського машинобудівного заводу ім. С. Орджонікідзе (Росія, м Подольськ Московської обл.) з розробки та впровадження у виробництво компактних теплообмінних трубних поверхонь для парових котлів та іншого енергетичного обладнання з розробленим на кафедрі принципово новим видом оребрення труб, що забезпечує високу ефективність і високі техніко-економічні показники створюваних на їх базі теплообмінників (водяних економайзерів, повітропідігрівників для парових котлів, регенераторів газових турбін, теплообмінників-утилізаторів теплоти відхідних газів та ін.).

Кафедра систематично бере участь у міжнародних енергетичних і теплофізичних конференціях, виставках і семінарах, публікує в зарубіжних журналах результати своєї наукової діяльності і має низку патентів в індустріально розвинених країнах (США, Австралія, Росія та ін.) – всього 10 патентів в зарубіжних країнах і 21 патент України.

Наукові лабораторії кафедри протягом останніх 20 років були учасницями більш ніж 30 міжнародних наукових конференцій та 28 міжнародних технічних виставок, на яких доповідалися і експонувалися наукові досягнення кафедри та їх впровадження в промислове виробництво.

З метою залучення здобувачів ОНП до академічної мобільності представник кафедри доц. Новаківський Є.В., зробив доповідь на генеральній асамблеї «Європейська мережа ядерної совіти» в Брюсселі. В результаті кафедра прийнята як повноправний член цієї організації з можливістю підтримки навчального процесу в області атомної енергетики. Шаблон заявки для участі в програмі мобільності можна завантажити на сторінці.