Туз Валерій Омелянович

tuz

Закінчив у 1979 році Київський політехнічний інститут, отримав кваліфікацію “інженер – механік” за фахом “парогенераторобудування” .

Після закінчення КПІ, служив в лавах збройних сил в Закавказькому військовому окрузі – командиром взводу. Звільнившись в запас у 1981р., прийшов на роботу на кафедру ТПТ на посаду старшого інженера, а з 1998 року на кафедру АЕС і ІТФ. З 2015 р. по теперішній час обіймає посаду завідуючого кафедри атомних електричних станцій і інженерної теплофізики КПІ ім. Ігоря Сікорського.

В 1990р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Контактний тепломасообмінний апарат з пористою насадкою для паливної системи промислової ГТУ”.

За результатами досліджень опубліковано більше 50–ти наукових праць. Нагороджений знаком “Відмінник енергетики України”.

Науковий ступінь – доктор технічних наук /ДД № 008939, 22 грудня 2010 р./

Вчене звання – професор кафедри атомних електричних станцій і інженерної теплофізики /ДД 008939 від 22.12.2010 р./

Наукові інтереси полягають в розробці сучасних методів підвищення надійності і економічності експлуатації енергетичного обладнання.

Викладає дисципліни: «Тепломасообмін», «Теплообмін у газовому тракті парових котлів», «Експлуатація котельних установок і реакторів», «Налагодження парових котлів».

Сторінка викладача


Публікації
 1. Туз В.Е. Тепло- и массообмен в каналах с сеточным покрытием плёнки жидкости при противоточном движении газа/ В.Е.Туз, Е.Н.Письменный, Н.Л.Лебедь// Восточно-европейский журнал передовых технологий. — 2009. — № 4/б(40). — С. 63-68
 2. Безродный М.К. Экспериментальное исследование устойчивости течения гравитационной плёнки жидкости в тепломассообменных аппаратах систем комбинированного теплоснабжения на базе тепловых насосов/ Безродный М.К., Морозов Ю.П., Туз В.Е., Лебедь Н.Л. // Відновлювальна енергетика — 2009. — № 4/(19). — С. 17-20
 3. Туз В.О. Динаміка взаємодії плівки рідини та газового потоку у вертикальних каналах тепломасообмінного обладнання ГТУ компресорних станцій/ Туз В.О., Білодід В.Д., Лебедь Н.Л. // Проблеми загальної енергетики. Наук.зб. — 2009. — С. 46-49
 4. Письменний Є.М. Використання тепломасообмінних апаратів з сітковим покриттям стінок в системі підготовки паливного газу ГТУ ГПА/ Письменний Є.М., Туз В.О., Лебедь Н.Л.// Нафтова та газова промисловість — 2009. — № 5(247). — С. 39-40
 5. Безродний М.К. Дослідження стійкості течії гравітаційної плівки рідини у тепломасообмінних апаратах системи підготовки паливного газу ГТУ/ Безродний М.К., Туз В.О., Лебедь Н.Л.// Нафтова та газова промисловість — 2009. — №4(246). — С.44-46
 6. Безродный М.К. Аналитическая модель разрыва плёнки жидкости при гравитационном течении по вертикальным поверхностям с сеточным покрытием/ Безродный М.К., Письменный Е.Н., Туз В.Е., Лебедь Н.Л.// Промышленная теплотехника — 2009. — т.31, № 6 — С. 21-27
 7. Безродный М.К. Экспериментальное исследование гидродинамики плёночного течения в каналах с сеточным покрытием/ Безродный М.К., Письменный Е.Н., Туз В.Е., Лебедь Н.Л. // Промышленная теплотехника — 2009. — т.31, № 7 — С. 139-143
 8. Туз В.О. Розрахунок надійності елементів котлоагрегату та трубопроводів із урахуванням пошкоджень/ Туз В.О., А.С.Трубачев// Нафтова і газова промисловість. – 2010. – №3. – С.45-47
 9. Туз В.О. Визначення динамічних характеристик трубопроводів та елементів котельного обладнання/ В.О.Туз, А.С.Трубачев// Нафтова і газова промисловість. – 2010. – №6. – С.48-51
 10. Туз В.О. Утилізація теплоти відпрацьованих газів котлів в комбінованих тепло- і масообмінних апаратах/ В.О.Туз, Я.Є.Трокоз, Н.Л.Лебедь// Проблеми загальної енергетики. – 2011. – № 1(24) –  С. 46 – 50
 11. Туз В.О. Дослідження трубопроводної обв’язки газоперекачующого агрегата під дією вібраційного навантаження/ В.О.Туз, М.В.Олянич, А.С.Трубачев// Нафтова і газова промисловість. – 2011. – №2. – С.34-39
 12. Туз В.О. Солоне вугілля України. Стан та шляхи використання/ В.О.Туз, Н.І.Дунаєвська, Ю.П.Корчевий ,  Р.В.Неїло// Енергетика: економіка, технологіїї, екологія. – 2011. –  № 1 –  С. 16 – 22
 13. Туз В.О. Експериментальна установка з дослідження теплових процесів у вертикальних свердловинах в натурних умовах / В.О.Туз, Ю.П. Морозов, В.В. Величко, В.Г. Олініченко// Відновлювальна енергетика — — № 1. — С. 82-88
 14. Туз В.О. Утилізація теплоти відпрацьованих газів котлів в комбінованих тепло- і масообмінних апаратах/ В.О.Туз, Я.Є.Трокоз, Н.Л.Лебедь// Проблемы общей энергетики. – 2011. – № 1(24) –  С. 46 – 50
 15. Туз В.Е. Повышение эффективности промышленных газомазутных котлов/ В.Е.Туз, Я.Є.Трокоз,Леонтьєв Г.Г., Лебедь Н.Л.//Проблеми загальної енергетики. – 2011. – № 4(27) –  С. 24 – 28
 16. Туз В.О. Аэродинамическое сопротивление поперечно-омываемых пакетов плоско-овальних труб/ В.О.Туз, В.А.Кондратюк А.М.Терех В.Ю.Жукова А.Ж.Мейрис// Восточно-Европейский журнал передовых технологий.. – 2012. –  № 3/8(57) –  С. 39 – 42
 17. Туз В.О. Методи утилізації відбільних глин / В.О.Туз, Я.О.Загородній, Г.О.Собченко, К.П.Костогриз// Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2012. –  № 1(30) –  С. 97 – 103
 18. Туз В.Е. Конвективній теплообмен на внешней стороне гладкотрубних поверхностях / В.Е.Туз, Р.В.Неило// Технологический аудит и резерві производства. – 2013. – № 5/1(13) –  С. 19 – 23
 19. Туз В.Е. Обтікання поодиноких циліндрів в поперечному потоці / В.О.Туз, О.М.Терех,О.В. Семеняко В.А.Кондратюк // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2013. –  № 2/8(62) –  С. 23 – 26
 20. Туз В. О. Експериментальне дослідження теплообміну в умовах вільної конвекції на поверхні горизонтального циліндра/ В.О.Туз, Р.В.Неїло// Східноєвропейський журнал передових технологій. – – №6/5 (66). С.17-23
 21. Neilo R.V. Experimental investigation of dynamic and temperature field during natural convection around horizontal cylinder confined vertical walls/ R.V.Neilo, V.O.Tuz // Innovations and Technologies News. – 2014. – №1(18). pp.26-33.
 22. Неїло Р.В., Туз В.О. Дослідження гідродинаміки в умовах вільної конвекції в теплообмінних поверхнях підігрівачів газу // Нафтогазова галузь України. – 2014. – №1 (7). С.12-18
 23. Туз В.О. Гидродинамика сепарационных устройств технологического оборудования АЭС/В.О.Туз, Н.Л. Лебедь, І.К. Лебедь// Ядерная и радиационная безопастность. – 2014. – № 2(62) –  С. 22 – 26
Методичні роботи
 1. Туз В.О.Теплогідравлічні процеси в енергетичних установках: Посібник до практичних занять для студентів напрямів підготовки 6.050604 “Енергомашинобудування” професійного спрямування „Котли та реактори” і 6.050601 “Теплоенергетика” професійного спрямування „Теплофізика”/В.О.Туз, В.Ю.Кравець, Н.Л.Лебедь. -К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 128 с.; дата отримання грифу НТУУ “КПІ” 24.02.2011
 2. Письменний Є.М. Розрахунок контуру природньої циркуляції парових котлів: Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.050604 “Енергомашинобудування”  професійного спрямування „Котли та реактори”/ Є.М.Письменний, В.О.Туз,Н.Л.Лебедь. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 98 с.; дата отримання грифу НТУУ “КПІ” 24.02.2011
 3. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з кредитного модуля «Тепломасообмін. Теплопровідність та конвективний теплообмін» для студентів напряму підготовки 6.050604 «Енергомашинобудування», програми професійного спрямування “Котли і реактори” / Уклад.: В.О.Туз, Н.Л.Лебедь – К.: НТУУ «КПІ», Електронні текстові дані (1 файл : 253 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. http://ela.kpi.ua:8080/handle/123456789/2748
 4. Парові котли. Тепловий розрахунок топкової камери: методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.050604 «Енергомашинобудування» програми професійного спрямування «Котли і реактори»/ Уклад.: В.О.Туз, Н.Л.Лебедь, В.І.Мариненко – К.: НТУУ «КПІ», Електронні текстові дані (1 файл : 973 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/2497
 5. Парові котли. Аеродинамічний розрахунок газо-повітряного тракту парового котла: методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.05060 «Енергомашинобудування» програми професійного спрямування «Котли і реактори»/ Уклад.: В.О.Туз, В.І.Мариненко – К.: НТУУ «КПІ», Електронні текстові дані (1 файл : 973 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/2496
 • Facebook
 • Telegram