Працевлаштування випускників

Центр розвитку кар ’єри КПІ ім. Ігоря Сікорського

http://rabota.kpi.ua

Головним завданням Центру розвитку кар’єри Університету, який розпочав свою діяльність у 2001 році, є надання багатотисячному загалу студентів, аспірантів та випускників університету різноманітної допомоги з питань тимчасового, сезонного та повного працевлаштування. Співробітники Центру займаються налагодженням контактів із потенційними роботодавцями для формування масиву тимчасових і постійних вакансій, робочих місць для проходження виробничої та переддипломної практик; проведенням тренінгів, презентацій, семінарів та консультацій з питань кар’єри, виставкової діяльності; міжрегіональним та міжнародним співробітництвом.

Центр представляє КПІ ім. Ігоря Сікорського на різноманітних профільних заходах, у тому числі виставках, ярмарках професій тощо.

Традиційним стало проведення Центром двічі на рік Ярмарку вакансій “Робота для тебе”, участь в роботі якого беруть відомі вітчизняні та іноземні підприємства і організації, зацікавлені у працевлаштуванні перспективних студентів та молодих спеціалістів. Під час Ярмарку студенти та випускники мають можливість ознайомитись з діяльністю компаній, дізнатись про наявні вакансії, отримати інформацію про відкриті програми з працевлаштування, стажування,проходження практики.

Студенти кафедри АЕ, які закінчують навчання за денною формою,  працевлаштовуються на 100 %.

Випускники працюють на посадах за своєю спеціальністю на різних підприємствах енергетичної галузі.


Місця працевлаштування випускників кафедри АЕ у 2023 р.

Спеціальність 142 Енергетичне машинобудування,
освітня програма «Інженерія і комп’ютерні технології теплоенергетичних систем»
 1. ДП «Енергоремонт» ВАТ «Київенергоремонт», м.Київ;
 2. Інститут газу НАН України, м. Київ;
 3. Інститут вугільних енерготехнологій НАН України, м. Київ;
 4. Інститут технічної теплофізики НАН України, м. Київ;
 5. СПКТБ «Енергомашпроект, м. Київ.
 6. ПАТ «Київський науково-дослідний і проектно-конструкторський Інститут «Енергопроект», м. Київ;
 7. Київські ТЕЦ – 5; ТЕЦ –6;
 8. ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (Дарницька ТЕЦ), м. Київ
 9. ПАТ «Факел», м. Фастів;
 10. ТОВ МВВФ «Енергетик», м. Монастирище;
 11. ПП «Фастів-Інтерм», м. Фастів;
 12. Науково-дослідний центр «Huawei», м. Київ;
 13. ТОВ «Проект Консалдинг», м. Київ;
 14. ТОВ «Атмосфера», м. Київ;
 15. ТОВ «Сігмаінжиніринг», м. Київ;
 16. ТОВ НВП «ДНІПРО»
Спеціальність 143 Атомна енергетика,
освітня програма «Атомні електричні станції»
 1. ВП Хмельницька АЕС, ВП Запорізька АЕС, ВП Рівненська АЕС, ВП Південно-Українська АЕС;
 2. ПАТ «Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» м. Київ;
 3. ДП «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки», м. Київ;
 4. ВП «Атоменергосервіс» м. Київ;
 5. ДП «Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного регулювання», м. Київ;
 6. Інститут ядерних досліджень НАН України, м. Київ;
 7. ВП «Інститут підтримки експлуатації АЕС»

Нормативні документи і бланки

 • Положення про організацію працевлаштування випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського
 • Бланк договору про працевлаштування випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського
 • Бланк листа-запиту від підприємства на працевлаштування випускника(ів)