Магістратура

magistr

Навчання за магістерською програмою проводиться під керівництвом наукового керівника відповідно до індивідуального плану студента-магістранта і спирається на його активну самостійну роботу.

Індивідуальний план роботи студента-магістранта за участю наукового керівника розробляється на кожний навчальний рік на підставі відповідного робочого навчального плану спеціальності з урахуванням теми наукових досліджень та побажань магістранта.

Індивідуальний навчальний план затверджується завідувачем кафедри не пізніше 1 жовтня на перший рік навчання та до 15 вересня на другий рік навчання. Індивідуальні навчальні плани магістрантів складаються у 2-х примірниках, перший зберігається на випусковій кафедрі, а другий – у студента-магістранта.

Основними формами роботи в магістратурі є:

  • оглядові, проблемні лекції;
  • індивідуальні навчальні заняття;
  • науково-навчальні семінари з окремих тем, розділів навчальних дисциплін і досліджень, що проводяться магістрантами;
  • самостійна робота, у тому числі проведення досліджень за затвердженою темою і підготовка магістерської дисертації.

Формами звітності магістрантів про виконання навчального плану є: 

  • складання екзаменів і заліків;
  • доповіді на наукових конференціях та семінарах;
  • підготовка та захист проміжних звітів про виконані наукові дослідження;
  • підготовка та захист магістерської дисертації.

Кафедральні каталоги вибіркових освітніх компонент другого (магістерського) рівня вищої освіти

Подання про затведження тем магістерських дисертацій освітньо-професійного рівня підготовки (2021 р.)
Розклад захисту магістерських дисертацій освітньо-професійного рівня підготовки (2021 р.)
Керівники магістерських дисертацій (2020 – 2022 рр.)
Розклад консультацій керівників магістерських дисертацій
Розклад консультацій магістрантів з охорони праці
Розклад консультацій магістрантів з розроблення стартап-проектів

Інструкція з представлення електронного вигляду дисертації магістрантами кафедри АЕС і ІТФ ТЕФ КПІ ім. Ігоря Сікорського
Методичні метеріали для магістрантів (оновлено 21.05.2017 р.)

Наказ про затвердження тем та керівників магістерських дисертацій освітньо-наукової підготовки (2019 р.) (pdf)
Наказ про затвердження тем та керівників магістерських дисертацій науково-професійної підготовки (2018 р.) (pdf)
Наказ про затвердження тем та керівників магістерських дисертацій освітньо-наукової підготовки (2018 р.) (pdf)
Наказ про затвердження тем та керівників магістерських дисертацій (2017 р.) (pdf)
Наказ про затвердження тем та керівників магістерських дисертацій (2016 р.) (pdf)
Наказ про затвердження тем та керівників магістерських дисертацій (2015 р.)

 
  • Facebook
  • Telegram