Магістратура

magistr

Навчання за магістерською програмою проводиться під керівництвом наукового керівника відповідно до індивідуального плану студента-магістранта і спирається на його активну самостійну роботу.

Індивідуальний план роботи студента-магістранта за участю наукового керівника розробляється на кожний навчальний рік на підставі відповідного робочого навчального плану спеціальності з урахуванням теми наукових досліджень та побажань магістранта.

Індивідуальний навчальний план затверджується завідувачем кафедри не пізніше 1 жовтня на перший рік навчання та до 15 вересня на другий рік навчання. Індивідуальні навчальні плани магістрантів складаються у 2-х примірниках, перший зберігається на випусковій кафедрі, а другий – у студента-магістранта.

Основними формами роботи в магістратурі є:

  • оглядові, проблемні лекції;
  • індивідуальні навчальні заняття;
  • науково-навчальні семінари з окремих тем, розділів навчальних дисциплін і досліджень, що проводяться магістрантами;
  • самостійна робота, у тому числі проведення досліджень за затвердженою темою і підготовка магістерської дисертації.

Формами звітності магістрантів про виконання навчального плану є: 

  • складання екзаменів і заліків;
  • доповіді на наукових конференціях та семінарах;
  • підготовка та захист проміжних звітів про виконані наукові дослідження;
  • підготовка та захист магістерської дисертації.

 


Керівники магістерських дисертацій
Наказ про затвердження тем та керівників магістерських дисертацій 2016р. (pdf)
Номера та шифри магістерських дисертацій 2017р.
Індивідуальні плани магістрантів кафедри АЕС і ІТФ
Розклад консультацій керівників магістерських дисертацій
Розклад консультацій магістрантів з охорони праці
Розклад консультацій магістрантів з економічних питань
Інструкція з представлення електронного вигляду дипломного проекту (роботи) студентами кафедри АЕС і ІТФ ТЕФ НТУУ «КПІ»
Розклад захисту магістерських дисертацій кафедри АЕС і ІТФ ТЕФ на 2016 рік
Методичні метеріали для магістрантів (оновлено 17.05.2016 р.)

 
  • Facebook