Магістратура

magistr

Навчання за магістерською програмою проводиться під керівництвом наукового керівника відповідно до індивідуального плану студента-магістранта і спирається на його активну самостійну роботу.

Індивідуальний план роботи студента-магістранта за участю наукового керівника розробляється на кожний навчальний рік на підставі відповідного робочого навчального плану спеціальності з урахуванням теми наукових досліджень та побажань магістранта.

Індивідуальний навчальний план затверджується завідувачем кафедри не пізніше 1 жовтня на перший рік навчання та до 15 вересня на другий рік навчання. Індивідуальні навчальні плани магістрантів складаються у 2-х примірниках, перший зберігається на випусковій кафедрі, а другий – у студента-магістранта.

Основними формами роботи в магістратурі є:

  • оглядові, проблемні лекції;
  • індивідуальні навчальні заняття;
  • науково-навчальні семінари з окремих тем, розділів навчальних дисциплін і досліджень, що проводяться магістрантами;
  • самостійна робота, у тому числі проведення досліджень за затвердженою темою і підготовка магістерської дисертації.

Формами звітності магістрантів про виконання навчального плану є: 

  • складання екзаменів і заліків;
  • доповіді на наукових конференціях та семінарах;
  • підготовка та захист проміжних звітів про виконані наукові дослідження;
  • підготовка та захист магістерської дисертації.

 


Керівники магістерських дисертацій (2017 – 2019 рр.)
Розподіл магістрантів 2016 -2018 рр. за керівниками, на нормоконотроль та попередній захист (номера та шифри магістерських дисертацій)
Наказ про затвердження тем та керівників магістерських дисертацій (2018 р.) (pdf)
Наказ про затвердження тем та керівників магістерських дисертацій (2017 р.) (pdf)
Етапи і терміни виконання магістерських дисертацій (2017 р.)
Наказ про затвердження тем та керівників магістерських дисертацій (2016 р.) (pdf)
Наказ про затвердження тем та керівників магістерських дисертацій (2015 р.)
Індивідуальні плани магістрантів кафедри АЕС і ІТФ
Розклад консультацій керівників магістерських дисертацій
Розклад консультацій магістрантів з охорони праці
Розклад консультацій магістрантів з економічних питань
Інструкція з представлення електронного вигляду диссертації магістрантами кафедри АЕС і ІТФ ТЕФ КПІ ім. Ігоря Сікорського
Розклад захисту магістерських дисертацій кафедри АЕС і ІТФ ТЕФ КПІ ім. Ігоря Сікорського (2018 р.)
Методичні метеріали для магістрантів (оновлено 21.05.2017 р.)

 
  • Facebook