142 Енергетичне машинобудування

Освітні програми

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 142 Енергетичне машинобудування “Інженерія і комп’ютерні технології теплоенергетичних систем” (2020р.)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 142 Енергетичне машинобудування Інженерія і комп’ютерні технології теплоенергетичних систем” (2020 р.)

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 142 Енергетичне машинобудування Інженерія і комп’ютерні технології теплоенергетичних систем” (2020 р.)

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 142 Енергетичне машинобудування Енергетичне машинобудування” (2020 р.)


ДО ОБГОВОРЕННЯ!

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 142 Енергетичне машинобудування Енергетичне машинобудування” (2021 р.)


EDUCATIONAL PROFESSIONAL PROGRAM Engineering and computer technology of thermal power systems first (bachelor’s) level of higher education. Specialty 142 Power Engineering (2021)

EDUCATIONAL PROFESSIONAL PROGRAM Engineering and computer technology of thermal power systems second (master’s) level of higher education. Specialty 142 Power Engineering (2021)

EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC PROGRAM Power Machinery third (educational ‒ scientific) level of higher education. Specialty 142 Power Engineering (2021)


Освітні програми попередніх років

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 142 Енергетичне машинобудування (2016 р.)

[згорнути]

  • Facebook
  • Telegram