142 Енергетичне машинобудування

Освітні програми

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 142 Енергетичне машинобудування “Тепло- і парогенеруючі установки” (2018 р.)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 142 Енергетичне машинобудування Тепло- і парогенеруючі установки” (2018 р.)

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 142 Енергетичне машинобудування Тепло- і парогенеруючі установки” (2018 р.)

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 142 Енергетичне машинобудування “Енергетичне машинобудування” (2018р.)


З метою оновлення освітніх програм підготовки фахівців кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики  ЗАПРОШУЄ работодавців, випускників та студентів ознайомитися та долучитися до громадського обговорення  даних програм.

Ваші пропозиції та зауваження надсилайте на електронну  адресу кафедри aes_kpi@ukr.net. ДЯКУЄМО ЗА СПІВПРАЦЮ!

Проєкт ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 142 Енергетичне машинобудування “Інженерія і комп’ютерні технології теплоенергетичних систем”

Проєкт ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 142 Енергетичне машинобудування “Інженерія і комп’ютерні технології теплоенергетичних систем”

Проєкт ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 142 Енергетичне машинобудування “Інженерія і комп’ютерні технології теплоенергетичних систем”

Проєкт ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 142 Енергетичне машинобудування “Енергетичне машинобудування”

  • Facebook
  • Telegram