Фізичний захист та облік і контроль ядерних матеріалів


Запрошуємо до обговорення проєктів освітніх програм на 2023-2024 н.р. Пропозиції та зауваження надсилайте на пошту aes_kpi@ukr.net


Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти

Спеціальність: 143 Атомна енергетика
Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 4 місяці
Назва освітньої програми англійською мовою: Physical Protection, Accounting and Control of Nuclear Materials
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 28732

Проєкт освітньо-професійної програми 2023 р.

Освітньо-професійна програма 2022 р.