143 Атомна енергетика (Фізичний захист)

Освітні програми

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 143 Атомна енергетика “Фізичний захист та облік і контроль ядерних матеріалів“ (2020 р.)

  • Facebook
  • Telegram