І рівень (1-й курс)

Якщо ти щойно закінчив школу, вже одержав атестат про повну загальну середню освіту та складаєш або вже склав Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО), саме час обрати майбутню професію. Ти будеш вступати на освітній рівень бакалавра – це перший рівень вищої освіти. Твоє навчання в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» буде тривати 4 роки. За результатами ти одержиш диплом про повну вищу освіту та право подовжити освіту на наступному (другому) рівні вищої освіти – у магістратурі.

Бакалавр – перший рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула повну вищу освіту, фундаментальні і спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра може здійснюватися також на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕЛЕКТРОННОГО ВСТУПУ

ІНФОРМАЦІЯ  АБІТУРІЄНТУ-2021

 • Безкоштовне навчання

Увага! Держзамовлення на І курс встановлюється за фактом набору на спеціальність: скільки набрано – стільки зараховано.

 • Реально вступити до кращого технічного вузу

Мінімальний бал з профілюючих дисциплін становить 125 балів.

 • Виплачується підвищена стипендія

Наші студенти І курсу (бюджетні місця) отримають стипендію у відповідності до умов її нарахування (Постанова КМУ 1050 від 28.12.2016 р.).

 • Військова кафедра з ІІІ курсу

Починаючи з третього курсу студенти стаціонару можуть вступити на навчання до військової кафедри КПІ ім. Ігоря Сікорського та, при її успішному закінченні, їм присвоюється військове звання офіцера запасу ЗС України. Відстрочка від призову в армію до закінчення навчання студентам стаціонару.

 • Міжнародні програми обміну та співпраці

Реально навчатися/стажуватися за кордоном, отримати другий диплом та розширити свої можливості за програмою «Еразмус+», EduNet та ін.

 • Гуртожиток

Надається усім іногороднім студентам з оплатою орієнтовно від 569 грн на місяць. Можлива субсидія (http://studprofkom.kpi.ua/news/2846).

 • Студентське дозвілля

Спортивні секції та клуби різного спрямування, відпочинок та туризм; культурно-інтелектуальні заходи та фестивалі.

 • Подання документів

Вступники на 1-й курс (бакалаврат) на денну форму, крім категорій за квотами (пільгових) та молодших спеціалістів, подають заяви тільки в електронній формі.
Всі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі.
Вступники можуть подати до 5-ти заяв на 5 спеціальностей ВНЗ України, на яких передбачено прийом за державні кошти, та визначити їх пріоритетність.
Кількість подання заяв на контракт не обмежується.

 • Особливості вступної кампанії 2021
 1. Приймаються результати ЗНО  2018, 2019, 2020 та 2021 років.
 2. При вступі на спеціальності 142 Енергетичне машинобудування; 143 Атомна енергетика  математику необхідно здавати лише за профільним рівнем!
 3. На природничо-технічні спеціальності: 142 Енергетичне машинобудування; 143 Атомна енергетика – зараховуються додаткові бали підготовчих курсів КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 4. Паралельна освіта в будь-якому ВНЗ; дві денні форми можливі, але не бюджет.
 5. Підрахунок конкурсного балу вступника. Конкурсний бал (КБ) на природничо-технічному спрямуванні підготовки бакалаврів з урахуванням вагових коефіцієнтів розраховується за формулою:

КБ = (К1 · П1 + К2 · П2 + К3 · П3 + К4 · А + К5 · МЛ + К6 · ОУ) · ГК · СК,

де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого конкурсних предметів;

П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з третього конкурсного предмета, або творчого конкурсу (за шкалою 100 – 200);

А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обчисленого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського за шкалою від 100 до 200 балів

Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4 та К6 встановлюються згідно таблиці. Коефіцієнти К4, К5 дорівнюють нулю. Бали за мотиваційний лист (МЛ) не зараховуються.

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО
Код та назва спеціальності Перелік конкурсних предметів Вага предметів сертифікату ЗНО (K1, K2, K3) Вага свідоцтва про здобуття повної загальної освіти (К4) Вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів ЗВО (K6) Мінімальний КБ для допуску до участі у конкурсі
142 Енергетичне машинобудування 1. Українська мова 0,25 0 0,05 125
2. Математика 0,5
3. Фізика або Іноземна мова, або Хімія, або Біологія, або Географія, або Історія України 0,2
143 Атомна енергетика 1. Українська мова 0,28 0 0,02 125
2. Математика 0,5
3. Фізика або Хімія 0,2

ГК – галузевий коефіцієнт 1,02 для 1 та 2 пріорітету;  1,00 – для інших випадків

СК – сільський коефіцієнт, для абітурієнтів зареєстрованих у сільських населених пунктах і які здобули освіту на їх території у рік вступу, 1,02.

З детальним поясненням розрахунку КБ можна ознаймитись у “Правилах прийому…”, п.6

Розрахувати свій конкурсний бал можна тут: https://pk.kpi.ua/calculator/

Етапи вступної кампанії (вступники на основі повної загальної середньої освіти)
 Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів  01 липня 2021 року
 Початок прийому заяв та документів  14 липня 2021 року
 Строки проведення співбесід  17 липня 2021 року
 Закінчення прийому заяв та документів*  для осіб, які вступають за результатами ЗНО, іспитів, творчих конкурсів, складених з 01 по 13 липня  18:00 23 липня 2021 року
 для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів  18:00 16 липня 2021 року
 Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення**  не пізніше 28 липня 2021 року
 Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення**  не пізніше 18:00 02 серпня 2021 року
 Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками які беруть участь у конкурсному відборі,на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб  не пізніше 17:00 12 серпня 2021 року***
 Терміни зарахування вступників  за державним замовленням  не пізніше 09 серпня 2021 року***
 за кошти фізичних та юридичних осіб  не пізніше 17 серпня 2021 року***

*вступні іспити, творчі конкурси проводяться в кілька потоків з 01 по 13 липня включно (для вступників на місця державного замовлення). У період з 17 по 23 липня можуть проводитись додаткові сесії іспитів, творчих конкурсів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Механізми реєстрації учасників творчих конкурсів, вступних іспитів, їх організація та проведення визначаються відповідно до законодавства;
**оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням, здійснюється не пізніше 12:00 години 20 липня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного
замовлення до 10:00 години 23 липня, включаючи подання письмової заяви про виключення заяв на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 15:00 години 23 липня. Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються впродовж 23 липня;
***в разі наявності вакантних місць, за рішенням Приймальної комісії, терміни можуть бути подовжені.

Шановні вступники! У зв’язку з пандемією COVID-19 та карантинними заходами у строках можливі зміни. Стежте уважно за оновленнями!

Як стати нашим студентом

1. Зареєструватися на сайті МОН для здачі ЗНО з української мови та літератури, математики, фізики (або хімії).
2. Скласти ЗНО з мінімальною кількістю балів 125.
3. Отримати атестат про повну загальну середню освіту.
4. Подати заяву в електронному вигляді до єдиної державної електронної бази з питань освіти з 14 по 23 липня 2021 року, де вказати:
Університет: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Факультет: ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Спеціальність: та спеціалізація (згідно Вашого вибору).
УВАГА! Важливо правильно розставити спеціальності та спеціалізації за пріоритетами, щоб підвищити Ваші шанси при вступі.

Скористайтесь рекомендаціями та допомогою співробітників кафедри за телефонами (044) 204 90 96; (097) 653 21 29; (066) 064 30 92; (093) 194 47 16

 • Facebook
 • Telegram