Технічне оснащення

Кафедра АЕС і ІТФ має 7 спеціалізованих навчальних лабораторій для проведення лабораторних робіт, з яких 3 комп’ютерних класи з виходом у мережу Internet. Крім того, кафедра широко використовує в учбовому процесі обладнання двох наукових лабораторій – теплових труб та теплофізичних досліджень. 

Навчальні лабораторії призначені для виконання лабораторних робіт з курсів тепломасообміну, технології теплоносіїв та водопідготовки та технології палива.

Наукова лабораторія теплових труб (керівник – д.т.н., доц. Кравець В.Ю.) оснащена всім необхідним для виготовлення, дослідження та впровадження власних наукових розробок – теплових труб, включаючи іх мініатюрні модифікації, та двофазних термосифонів, у промисловість.

Науково-дослідна лабораторія теплофізичних досліджень (керівник – д.т.н., проф. Письменний Є.М.) має потужну експериментальну базу включаючи різноманітні конструкції розімкнутих аеродинамічних труб, стенди для вивчення вільноконвективних процесів, прилади підводу та реєстрації температур та теплових потоків тощо.

Для проведення наукових та лабораторних робіт кафедра має сучасну контрольно-вимірювальну апаратуру: сучасні первинні прилади та аналого-цифрові перетворювачі для збору та реєстрації температур та теплових потоків, тисків та витрат, термоанемометрічні прилади, засоби візуалізації течії газових, газо- та паро-рідинних потоків та ін.

Всі лабораторні роботи та наукові дослідження виконуються на сучасному світовому рівні з максимальним використанням комп’ютеризації досліджень.

На кафедрі три аудиторії оснащені стаціонарними мультимедійними проекторами та настінними екранами для проведення лекційних та практичних занять, а також комп’ютерних практикумів з використанням фото/відео/слайд-матеріалів.

  • Facebook
  • Telegram