Матеріально-технічне забезпечення кафедри

Кафедра Атомної енергетики має 7 спеціалізованих навчальних лабораторій для проведення лабораторних робіт, з яких 3 комп’ютерних класи з виходом у мережу Internet, а також нові підрозділи, що започатковані в 2022 р.:

Навчально-дослідний центр надійності та безпеки АЕС

Навчально-науковий центр підтримки ядерної захищеності було створено з метою покращення магістерської програми підготовки фахівців у сфері фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів та підготовки високопрофесійних кадрів у сфері використання ядерної енергії.

Діяльність центру також забезпечується навчальним комплексом комп’ютерного моделювання, який було створено за підтримки Шведської агенції з ядерної безпеки та Департаменту міжнародних справ, торгівлі і розвитку Канади.

Навчально-науковий центр підтримки ядерної захищеності

Науково-дослідний центр надійності та безпеки АЕС це науково-дослідницька установа, яка підпорядкована Навчально-науковому інституту атомної та теплової енергетики КПІ ім. Ігоря Сікорського» і призначена як для підготовки персоналу АЕС так і для студентів кафедри.

На даний час у Центрі є 2 моделі енергоблоків: ВВЕР-1000/320 Рівненської АЕС та Узагальнений водяний реактор під тиском потужністю 1400 МВт – Generic PWR. Передбачено три режими функціювання тренажеру: оператора, інструктора і розробника. Заняття можуть бути як індивідуальні, так і у складі групи – зміни блочного щита керування.

Крім того, кафедра широко використовує в учбовому процесі обладнання двох наукових груп – теплових труб та теплофізичних досліджень. Навчальні лабораторії призначені для виконання лабораторних робіт з курсів тепломасообміну, технології теплоносіїв та водопідготовки і технології палива.

Науково-дослідна група теплофізичних досліджень (керівник – д.т.н., проф. Письменний Є.М.) має потужну експериментальну базу включаючи різноманітні конструкції розімкнутих аеродинамічних труб, стенди для вивчення вільноконвективних процесів, прилади підводу та реєстрації температур та теплових потоків тощо.

Лабораторія має експериментальні стенди для дослідження теплоаеродинамічних характеристик трубних пучків при поперечному їх обтіканні повітряним потоком, які представляють собою аеродинамічні труби розімкненого типу прямокутного перерізу:

Для дослідження теплоаеродинамічних характеристик пакетів труб, які працюють в умовах вільної конвекції та природної тяги на кафедрі розроблено експериментальну установку, яка представляє собою баштову конструкцію, що складається з теплообмінної секції прямокутного перерізу, в якій розташовувалися горизонтальні одно-, дво- рядні (шахові та коридорні) компонування оребрених труб і витяжної башти, які зображені на рисунках.

Наукова група теплових труб (керівник – д.т.н., проф. Кравець В.Ю.) оснащена всім необхідним для виготовлення, дослідження та впровадження власних наукових розробок – теплових труб, включаючи їх мініатюрні модифікації, та двофазних термосифонів, у промисловість як системи пасивного відведення теплоти від технологічного обладнання АЕС.

Лабораторія оснащена експериментальними установками для дослідження теплових труб, термосифонів, пульсаційних теплових труб і парових камер при різних кутах нахилу в умовах повітряного охолодження в при природній конвекції,

а також в умовах водяного охолодження

Для дослідження роботи двофазних теплопередавальних пристроїв (термосифонів, теплових труб, парових камер) в умовах повітряного охолодження при вимушеній конвекції використовується одноканальна аеродинамічна труба розімкненого типу.

Аспірантами кафедри розроблено експериментальну установку для дослідження теплових труб та термосифонів в умовах наближених до роботи вентиляційних систем (двоканальна аеродинамічна труба)

Також в лабораторії є кліматична камера, що призначена для проведення термоциклічних досліджень теплових труб, термосифоніві та інших об’єктів, і вакуумна камера, що призначена для проведення теплофізичних і теплотехнічних досліджень в умовах вакууму до 10–5 Па

На кафедрі три аудиторії оснащені стаціонарними мультимедійними проекторами та настінними екранами для проведення лекційних та практичних занять, а також комп’ютерних практикумів з використанням фото/відео/слайд-матеріалів.

Відеоматеріали

Матеріально-технічне забезпечення кафедри

Навчально-дослідний центр надійності та безпеки АЕС

Навчально-науковий центр підтримки ядерної захищеності