Оголошення

Абітурієнт 2017

Кафедра проводить підготовку бакалаврів і магістрів за спеціальностями та спеціалізаціями

 142 “Енергетичне машинобудування“

(спеціалізація “Тепло- і парогенеруючі установки”)


143 “Атомна енергетика“

(спеціалізація “Атомні електричні станції”)


 144 “Теплоенергетика“

(спеціалізація “Теплофізика”)


thumb

Кафедра атомних електричних станцій і інженерної теплофізики була заснована в 1903 р. як “Кафедра парових котлів” і готувала інженерів з проектування та експлуатації котельних агрегатів. Свою нинішню назву кафедра отримала у 1985р.

У різні часи кафедру очолювали:

  • проф. Ступін О. Я. (1903-1928 рр.)
  • проф. Усенко Т. Т. (1928-1930 рр.)
  • проф. Кондак М. А. (1930-1931 рр., 1934-1938 рр.)
  • доц. Сердюков П. Т. (1931-1934 рр.)
  • академік Толубинський В. І. (1938-1964 рр.)
  • проф. Орнатський А. П. (1964-1976 рр.)
  • проф. Дашкієв Ю. Г. (1976-1989 рр.)
  • доц. Коньшин В. І. (1989-1994 рр.)
  • проф. Письменний Є. М. (1994-2015 рр.)

З 2015 р. завідує кафедрою доктор технічних наук, професор Туз Валерій Омелянович.

На кафедрі навчається у 4-х академічних групах на кожному курсі в цілому близько 400 студентів.

Навчальний процес на кафедрі має розвинену науково-виробничу базу, яка ґрунтується на співробітництві з науково-дослідними інститутами Національної Академії наук України (НАНУ), проектними організаціями енергетичного профілю, атомними і тепловими електростанціями, підприємствами енергомашинобудування, монтажу та ремонту теплового устаткування електростанцій.

Кафедра має розвинену науково-дослідну частину, де за участю викладачів, наукових співробітників, аспірантів, магістрантів і студентів виконується великий обсяг науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт в галузі традиційної та ядерної енергетики, енергозбереження, підвищення надійності і безпеки теплових і атомних електростанцій, розробки нових високоефективних теплообмінних пристроїв та методів їх розрахунку.

finned-tubes

На основі проведених експериментальних досліджень спеціалістами кафедри розроблено унікальну апаратуру на основі теплових труб для охолодження і термостабілізації бортових електронних пристроїв штучних супутників Землі, перший український наносупутник НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського” PolyITAN, компактні теплообмінники для реалізації заходів з енергозбереження внаслідок утилізації теплоти відхідних газів паливовикористовуючого обладнання, ефективні теплообмінні поверхні для термостабілізації радіоелектронного та комп’ютерного обладнання, нові види розвинених поверхонь теплообміну, що дають змогу значно знижувати металоємність енергетичного обладнання та ін.

regenerator

  • Facebook