Masters

magistrОсвітньо-кваліфікаційний рівень – магістр. Нормативний термін навчання – 1 рік 10 місяців. Кваліфікація – магістр енергетики.

Фахівець освітньо-кваліфікаційного рівня магістр отримує освітній рівень „повна вища освіта”, здобуває поглиблені спеціальні уміння та знання, призначені для виконання науково-дослідних та інноваційних, педагогічних та управлінських функцій з метою застосування та продукування нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у галузі енергетики.

Магістерська підготовка містить фахову, наукову та соціально-гуманітарну складові.

Фахова компонента забезпечує проектно-конструкторські та проектно-технологічні компетенції.

Наукова компонента забезпечує формування більш цілісного поглибленого бачення професійної діяльності, широту та фундаментальність освіти, максимальну наближеність її до сучасного рівня наукових знань в енергетиці, формування компетенції самостійного здійснення наукових досліджень та отримання нових знань.

Соціально-гуманітарна складова дає магістру уявлення про сутність і особливості філософських проблем наукового пізнання, основні методологічні принципи наукової діяльності, основи організації вищої освіти і методику проведення різних видів занять, компетенції ділового професійного спілкування іноземною мовою і перекладу спеціальної літератури.


Наказ про затвердження тем та керівників магістерських дисертацій 2015р.Терміни подачі документів та проведення вступних  випробувань

Прийом документів (подання заяв) та проведення конкурсних заходів для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та ступенем магістра проводиться у наступні  терміни:

  • прийом документів (подання заяв):   з 06.07 до 09.07 та з 27.07 до 05.08 .2015 року;
  • вступні випробування (фахові, з іноземної мови та додаткові): з 10.07 до 15.07 або  з 06.08 до 13.08 .2015 року  згідно з розкладом, затвердженим головою  атестаційної комісії

Увага:  розклади  вступних випробувань будуть оприлюднені  додатково !

Повний обсяг інформації по приймальній кампанії в НТУУ “КПІ” знаходиться на сторінці – http://kpi.ua/admission

Повний обсяг інформації по приймальній кампанії в Україні знаходиться на сайті Міністерства освіти та науки – http://www.mon.gov.ua

  • Facebook