Магістри 2019 (ОНП)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

 Н А К А З    №   0000

м. Київ                                                                                             «00»  березня 2019 р.

По студентському складу теплоенергетичного факультету /форма навчання – денна/

Про затвердження тем та керівників магістерських дисертацій


143 Атомна енергетика Навчальна група ТЯ-71мн

1. Бортнік Михайло Іванович – Максимальні теплові потоки двофазних термосифонів для систем пасивного відводу тепла від елементів ядерних енергетичних установок – керівник д.т.н., професор Кравець В.Ю.

2. Заяць Микола Сергійович – Оцінка технічного стану теплообмінника аварійного розхолодження для реакторної установки типу В-320 з метою продовження терміну його експлуатації – керівник к.т.н., доцент Коньшин В.І.

3. Іванов Захар Володимирович – Оцінка радіаційних наслідків при важких аваріях на АЕС – керівник к.т.н., ст.викл. Кондратюк В.А.

4. Кальян Генріх Араратович – Математичне моделювання нейтронної активності (в потенційно ядерно-небезпечному скупченні) всередині комплексу НБК-ОУ – керівник д.т.н., професор Носовський А.В.

5. Копчинська Ірина Вікторівна – Аналіз реалізації постфукусімських заходів для підвищення безпеки басейну витримки енергоблоку з ВВЕР-440 – керівник к.т.н., ст.викл. Бібік Т.В.

6. Корсун Роман Тимофійович – Підходи до виконання розрахункового аналізу сейсмостійкості трубопроводів та елементів АЕС ВВЕР-1000 з використанням методу граничної сейсмостійкості – керівник к.т.н., ст.викл. Сахно О.В.

7. Онищук Юрій Анатолійович – Аналіз безпеки при порушеннях нормальних умов експлуатації ВВЕР-1000 в умовах добового маневрування потужністю – керівник к.т.н., асистент Овдієнко Ю.М.

8. Печериця Ілля Олександрович – Розробка стратегії керування важкою аварією на ВВЕР-440 з метою зменшення негативного впливу на навколишнє середовище – керівник к.т.н., доцент Коньшин В.І.

9. Трофименко Олександр Русланович – Застосування розрахункового коду Serpent для моделювання підкритичних ядерних систем керованих зовнішнім джерелом нейтронів – керівник д.т.н., професор Носовський А.В.

10. Янковський Віталій Георгійович – Дослідження тепловідводу системи термостабілізації датчика радіаційного контролю теплоносія другого контуру – керівник д.т.н., професор Кравець В.Ю.


 144 Теплоенергетика Навчальна група ТФ-71мн


1. Гуров Дмитро Ігорович – Вплив визначальних факторів на теплопередаючі характеристики мініатюрних двофазних термосифонів з нанорідинами – керівник д.т.н., професор Кравець В.Ю.

2. Дядюшко Євгеній Валентинович – Тепломасообмін і гідродинаміка при гравітаційній течії плівки рідини в газорідинних системах – керівник к.т.н., доцент Лебедь Н.Л.