Магістри 2018 (ОНП)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

 Н А К А З    №   0000

м. Київ                                                                                             «00»  березня 2018 р.

По студентському складу теплоенергетичного факультету /форма навчання – денна/

Про затвердження тем та керівників магістерських дисертацій


143 Атомна енергетика Навчальна група ТЯ-61м

1. Бєлих Дмитро Олександрович – Аналіз безпеки модуля зберігання відпрацьованого ядерного палива на майданчику централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Нормальна експлуатація, запроектна аварія – керівник к.т.н., ст. викладач Кондратюк В.А.

2. Гарань Олександр Васильович – Оцінка впливу сейсмічної дії на безпеку АЕС – к.т.н., доцент Коньшин В.І.

3. ІваненкоТетяна Георгіївна – Оцінка технічного стану теплообмінника системи розхолоджування басейну витримки ядерної енергетичної установки з реактором ВВЕР-1000 з метою продовження строку експлуатації – к.т.н., доцент Коньшин В.І.

4. Кайдик Богдан Валерійович – Застосування статистичних методів для перевірки працездатності технічних засобів систем фізичного захисту – к.т.н., ст. викладач Бібік Т.В.

5. Калита Іван Анатолійович – Аналітичне обґрунтування безпеки АЕС при розширенні експлуатаційної межі по тиску першого контуру – к.т.н., ст. викладач Бібік Т.В.

6. Канський Олександр Миколайович – Розробка компенсуючих заходів для обладнання систем важливих для безпеки АЕС, яке має статус «кваліфікація не встановлена» – к.т.н., доцент Коньшин В.І.

7. Кознюк Дмитро Васильович – Зменшення водообміну при добовому регулюванні потужністю РУ ВВЕР-1000 – д.т.н., професор Носовський А.В.

8. Філонова Юлія Сергіївна – Вдосконалення методики визначення температурного поля вигородки ВВЕР-1000 – к.т.н., ст. викладач Кондратюк В.А.

9. Філонов Владислав Віталійович – Моделювання теплогідравлічних процесів в активній зоні перспективних реакторів ІV покоління з надкритичними параметрами теплоносія – к.т.н., ст. викладач Кондратюк В.А.

10. Шеляговський Дмитро Олександрович – Розробка моделі двозонного дослідницького підкритичного реактора для трансмутації ядерних відходів – д.т.н., професор Носовський А.В.

11. Яценко Михайло Віталійович – Моделювання процесу перебігу запроектної аварії для транспортної системи ВЯП HI-STAR – д.т.н., професор Носовський А.В.


 144 Теплоенергетика Навчальна група ТФ-61м


1. Андрусік Наталія Юріївна – Теплообмін і аеродинаміка пучків гвинтоподібних труб – к.т.н., ст. викладач Баранюк О.В.

2. Бондар Валерія Андріївна – Аеродинаміка і теплообмін труб краплеподібної форми – д.т.н., професор Воропаєв Г.О.

3. Мордас Роман Вікторович – Температурний режим будівлі – к.т.н., доцент Лебедь Н.Л.

4. Розум Тетяна Володимирівна – Вплив орієнтації в просторі алюмінієвих теплових труб на граничні теплові потоки – к.т.н., доцент Шевель Є.В.


142 Енергетичне машинобудування Навчальна група ТК-6


1. Грязев Дмитро Станіславович – Реконструкція котла ТП-100 при його переводі з АШ на газове вугілля – д.т.н., професор Туз В.О.

2. Тишко Олександр Юрійович – Вплив сумісного спалювання вугілля та біомаси на показники роботи парового котла ЗКТ – к.т.н., ст. викладач Філатов В.І.

3. Янушевський Володимир Анатолійович – Підвищення теплоаеродинамічної ефективності економайзерних поверхонь нагріву котлів малої потужності – к.т.н., доцент Рогачов В.А.


Зав. кафедри АЕС і ІТФ                                                              В.О. Туз