Магістри 2017

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

 Н А К А З    №   1151-c

м. Київ                                                                                             «05»  березня 2017 р.

По студентському складу теплоенергетичного факультету /форма навчання – денна/

Про затвердження тем та керівників магістерських дисертацій


8.05060301 “Атомна енергетика” Навчальна група ТЯ-51м

1. Герштун Олег Миколайович – Заходи по забезпеченню надійної та безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання енергоблоку ВВЕР-440 при продовженні проектного терміну експлуатації – керівник к.т.н., ст.викл. Філатов В.І.

2. Орехов Артемій Юрійович – Подовження строку експлуатації обладнання та трубопроводів ядерної установки енергоблоку №1 ВП ЗАЕС методом розрахунку на статичну та циклічну міцність – керівник к.т.н., ст.викл.Бібік Т.В.

3. Поліщук Сергій Миколайович – Концепція зняття з експлуатації енергоблоку з реактором ВВЕР-440 – керівник к.т.н., ст.викл. Філатов В.І.

4. Стратілат Дмитро Петрович – Система примусового скидання тиску із гермооболонки – керівник к.т.н., ст.викл. Бібік Т.В.

5. Чернюк Олександр Олександрович – Теплогідравлічні процеси при обтіканні пучків труб водою надкритичних параметрів – керівник к.т.н., доцент Коньшин В.І.

6. Яворський Артем Олегович – Перепризначення числа циклів навантаження обладнання та трубопроводів ядерної установки енергоблоку №1 ВП ЮУАЕС у надпроектний період до 60 років – керівник к.т.н., ст.викл. Бібік Т.В.

7. Швай Станіслав Юлійович – Теплопередаючі характеристики двофазних термосифонів для басейнів витримки – керівник к.т.н., доцент Кравець В.Ю.


 8.05060102 Теплофізика Навчальна група ТФ-51м


1. Красота Дар’я Олександрівна – Оцінка теплового впливу інсоляції для кліматичних умов міста Києва – керівник к.т.н., ст.викл. Баранюк О.В.

2. Маліновська Анастасія Миколаївна – Ефективність плівкового охолодження поверхні з парними отворами в умовах обертання та неізотермічності потоку – керівник к.т.н., доцент Лебедь Н.Л.

3. Постол Артем Сергійович – Вплив повітропроникності на тепловий режим будівлі – керівник к.т.н., доцент Шевель Є.В.


8.05060401 “Котли і реактори” Навчальна група ТК-5


1. Горбань Катерина Сергіївна – Котел з ЦКШ для теплофікаційного блока 110 МВт – д.т.н., професор Туз В.О.

2. Кобилянський Володимир Юрійович – Підвищення ефективності роботи парового котла Е-1-0,9Г при низьких параметрах навантаження – керівник к.т.н., доцент Рогачов В.А.

3. Тарановський Антон Юрійович – Розробка конструкції котельного агрегату, паропродуктивності 10 т/год перегрітої пари, що спалює лушпиння соняшника у якості палива – керівник к.т.н., ст.викл. Філатов В.І.


Зав. кафедри АЕС і ІТФ                                                              В.О. Туз