Магістри 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

 Н А К А З    №   731-c

м. Київ                                                                                             «11»  березня 2015 р.

По студентському складу теплоенергетичного факультету /форма навчання – денна/

Про затвердження тем та керівників магістерських дисертацій


8.05060301 “Атомна енергетика” Навчальна група ТЯ-31м

1. Бібко Ольга Іванівна – Теплопередаючі характеристики термосифонів для систем пасивного відводу тепла – керівник к.т.н., доцент Кравець В.Ю.

2. Валєєв Тимур Володимирович – Аналіз паливних циклів реакторної установки типу ВВЕР-1000 на основі паливних збірок ТВЗА-12 – керівник к.т.н., ст.викладач Сахно О. В.

3. Велика Анастасія Петрівна – Дослідження руху носіїв заряду в алмазному детекторі – керівник к.т.н., ст.викладач Сахно О. В.

4. Гук Артем Євгенович – Методи підвищення надійності роботи сепаратора пароперегрівача для АЕС з реакторами ВВЕР-1000 – керівник к.т.н., доцент Рогачов В.А.

5. Григор’єва Валентина Олександрівна – Оцінка підходів щодо визначення критичної температури крихкості матеріалів корпусів  реакторів АЕС України – керівник к.т.н., ст.викладач Сахно О. В.

6. Грібан Костянтин Володимирович – Методика оцінки розмірів санітарно-захисної зони і зони спостереження АЕС – керівник д.т.н., професор Носовський А.В.

7. Дудік Олег Анатолійович – Підвищення безпеки реакторних установок ВВЕР-1000 «малої серії» при малих течах  першого контуру – керівник д.т.н., професор Носовський А.В.

8. Рибінський Руслан Павлович – Аналіз властивостей, що послаблюють наслідки впливу зовнішніх факторів, для енергоблоку з реактором ВВЕР-1000, в умовах аварії на АЕС «Фукусіма 1» – керівник к.т.н., доцент Коньшин В.І.

9. Соломченко Микола Анатолійович – Система пасивного охолодження відпрацьованого ядерного палива з застосуванням двофазних термосифонів – к.т.н., доцент Кравець В.Ю.

10. Франкова Маргарита Вікторівна – Техніко-економічний аналіз робіт по подовженню терміну експлуатації енергоблоку ВВЕР-440 – к.т.н., доцент Коньшин В.І.

11. Шевченко Ростислав Михайлович – Особливості високоенергетичних суб’ядерних процесів в експерименті ZEUS – к.ф.-м.н., асистент Бондар В.М.


8.05060102 Теплофізика Навчальна група ТФ-31м


1. Баскова Олександра Олександрівна – Теплообмін при кипінні на капілярно-пористих структурах в умовах обмеженого об’єму – к.т.н., доцент Лебедь Н.Л.

2. Биков Євген Вікторович – Оцінка ефективності роботи термоелектричної системи утилізації теплоти викидних газів – к.т.н., доцент Шевель Є.В.

3. Завадська Єлизавета Сергіївна – Термовакуумні випробування та дослідження теплових режимів космічного апарату стандарту CubeSat – к.т.н., ст.викладач Баранюк О.В.

4. Заковоротний Андрій Ігорович – Енергоефективне керування температурою повітря в приміщенні – к.т.н., доцент Шевель Є.В.


8.05060401 “Котли і реактори” Навчальна група ТК-31м


1. Гайдаренко Вадим Сергійович – Підвищення теплоаеродинамічної ефективності низькотемпературних поверхонь нагрівання котла – к.т.н., доцент Рогачов В.А.

2. Івженко Олександр Леонідович – Теплообмін при конденсації парогазової суміші в поверхнях нагріву котлів малої потужності – д.т.н., професор Туз В.О.

3. Мільшин Владислав Сергійович – Карбонатний цикл уловлювання вуглекислого газу з відхідних газів ТЕС – к.т.н., доцент Мариненко В.І.

4. Семенов Тимур Юрійович – Енерготехнологічні особливості використання альтернативних палив в котлах та енергетичних установках – к.т.н., доцент Рогачов В.А.

5. Ювчик Тетяна Володимирівна – Сумісне спалювання кам’яного вугілля і термічно обробленої соломи в котельних установках – к.т.н., доцент Мариненко В.І.


В.о. зав. кафедри АЕС і ІТФ                                                              В.О. Туз