Магістри 2016

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

 Н А К А З    №   1071-c

м. Київ                                                                                             «10»  березня 2016 р.

По студентському складу теплоенергетичного факультету /форма навчання – денна/

Про затвердження тем та керівників магістерських дисертацій


8.05060301 “Атомна енергетика” Навчальна група ТЯ-41м

1. Бєлов Олександр Павлович – Вплив діаметру парового простору на теплопередаючі характеристики двофазних термосифонів для охолодження басейну витримки – керівник к.т.н., доцент Кравець В.Ю.

2. Веселов Євген Вікторович – Аналіз можливості продовження терміну експлуатації реакторної установки І блоку Южно-Української АЕС, пов’язаної зі станом блоку захисних труб – керівник к.т.н., доцент Коньшин В.І.

3. Євлахович Георгій Юрійович – Аналіз можливості продовження терміну експлуатації реакторної установки І блоку Южно-Української АЕС, пов’язаної зі станом вигородки реактора – керівник к.т.н., доцент Коньшин В.І.

4. Іванюк Оксана Володимирівна – Оптимізація управління аварією з течею теплоносія із першого в другий контур – керівник д.т.н., професор Носовський А.В.

5. Кириленко Юрій Олександрович – Методика оцінки радіаційних наслідків при аваріях із розливом рідких радіоактивних середовищ – керівник д.т.н., професор Носовський А.В.

6. Кошелюк Андрій Олександрович – Вплив геометричних характеристик двофазних термосифонів на максимальні теплові навантаження для сухого сховища відпрацьованого ядерного палива – керівник к.т.н., доцент Кравець В.Ю.

7. Крот Михайло Володимирович – Аналіз стану внутрішньокорпусної шахти реактора І блоку Южно-Української АЕС з метою продовження терміну його експлуатації – керівник к.т.н., доцент Коньшин В.І.

8. Муха Вадим Вікторович – Нейтронно-фізичні аспекти обґрунтування безпеки змішаних паливних завантажень активної зони ВВЕР-1000 – керівник д.т.н., професор Носовський А.В.

9. Підгаєцький Тарас Васильович – Міцнісний аналіз безпеки використання змішаних паливних завантажень – керівник д.т.н., професор Носовський А.В.

10. Погонець Олександр Сергійович – Теплогідравлічний аналіз безпеки використання змішаних паливних завантажень – керівник д.т.н., професор Носовський А.В.

11. П’янков Тимофій Олександрович – Кваліфікація обладнання АЕС на сейсмічний вплив та жорсткі умови – керівник к.т.н., доцент Коньшин В.І.

12. Хомич Юлія Вікторівна – Визначення характерних теплогідравлічних параметрів для раннього виявлення малих теч першого контуру – керівник к.т.н., ст. викл. Сахно О.В.


 8.05060102 Теплофізика Навчальна група ТФ-41м


1. Анісімова Анн Андріївна – Інтенсифікація теплообміну в алюмінієвих профільних термосифонах за рахунок оптимізації капілярної структури – керівник к.т.н., доцент Шевель Є.В.

2. Мельник Роман Сергійович – Вплив теплофізичних властивостей теплоносіїв на теплопередаючі характеристики капілярних пульсаційних теплових труб – керівник д.т.н., професор Воропаєв Г.О.

3. Чаплигін Олександр Олегович – Теплові характеристики наносупутника PolyITAN-2 – керівник к.т.н., доцент Лебедь Н.Л.


8.05060401 “Котли і реактори” Навчальна група ТК-4


1. Гриб Євгеній Петрович – Спалювання високозольних відходів вуглезбагачення в котлоагрегаті з циркулюючим киплячим шаром – керівник к.т.н., доцент Рогачов В.А.

2. Регіда Світлана Олегівна – Дослідження процесу зв’язування діоксиду сірки для технології напівсухої десульфуризації димових газів парових котлів – керівник д.т.н., професор Туз В.О.


Зав. кафедри АЕС і ІТФ                                                              В.О. Туз