Навчання на факультеті довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорскього


ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКА ПIДГОТОВКА В КПІ ім. Ігоря Сікорскього

СИСТЕМА ДОУНІВЕРСИТЕСЬКОЇ ПIДГОТОВКИ ВКЛЮЧАЄ: image001

  • пiдготовчi курси, що здiйснюють поглиблену пiдготовку з конкурсних дисциплiн, орiєнтовану на вимоги конкретних факультетiв (приймаються учнi 10-11-х класiв, навчання платне),
  • екстернат, який здiйснює гнучке поєднання очної та заочної форм навчання, надає можливiсть пiдготовки до вступу в унiверситет незалежно вiд мiсця проживання (приймаються учнi 10 -11-х класiв, навчання платне),
  • вiддiлення лiцейних та спецiалiзованих класiв, що здiйснює фундаментальну пiдготовку учнiв на базi провiдних лiцеїв, гiмназiй, шкiл за методикою ФДП (за вiдповiдними угодами).

НАВЧАННЯ НА ПІДГОТОВЧИХ КУРСАХ  ВКЛЮЧАЄ:

  • підвищення рівня знань слухачів з фундаментальних дисциплін до рівня вимог факультетів та інститутів Університету;
  • поглиблену підготовку слухачів до ЗНО;
  • професійну орієнтацію слухачів в рамках Програми «Майбутнє України».

Унікальне методичне та програмне забезпечення роботи підготовчих курсів дозволяє оптимально синхронізувати протягом навчального року два взаємопов’язаних процеси: приведення рівня знань слухачів з фундаментальних дисциплін до вимог університетських програм та поглиблену підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

За результатами підсумкової атестації, яку здійснює центр тестування та моніторингу знань (цтмз) КПІ ім. Ігоря Сікорського, при вступі на природничо-математичні та інженерно-технічні напрями підготовки слухачам додається до 20 балів (згідно умов прийому до внз україни) .

Щороку студентами «КПІ ім. Ігоря Сікорскього» стає близько 95% слухачів ФДП КПІ ім. Ігоря Сікорскього!

Положення про випускників системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорскього, які досягли особливих успіхів у навчанні.