Лебедь Наталія Леонідівна

lebed

Закінчила Національний технічний університет України ”Київський політехнічний інститут” за спеціальністю ”Теплофізика”.

Захистила кандидатську дисертацію на тему ”Тепломасообмін в перехресноточних контактних апаратах із сітчастими насадками”.

Вчене звання – доцент кафедри атомних електричних станцій і інженерної теплофізики/12 ДС 038772 від 16.05.2014 р./

Область наукових інтересів – процеси гідродинаміки і тепломасообміну в енергетичному обладнанні, методи комп’ютерного моделювання у теплофізиці, інформаційні технології.

Викладає дисципліни: “Інформаційні технології”, “Тепломасообмін” (практичні та лаботарні заняття), «Теорія пограншару», «Моделювання теплофізичних процесів на ЕОМ», «Спецпитання теплообміну», «Зворотні задачі теплообміну», «Теплообмін в енергетичних установках».

Сторінка викладача


Наукові публікації
 1. Туз В.Е. Тепло- и массообмен в каналах с сеточным покрытием плёнки жидкости при противоточном движении газа/ В.Е.Туз, Е.Н.Письменный, Н.Л.Лебедь// Восточно-европейский журнал передовых технологий. — 2009. — № 4/б(40). — С. 63-68
 2. Безродный М.К. Экспериментальное исследование устойчивости течения гравитационной плёнки жидкости в тепломассообменных аппаратах систем комбинированного теплоснабжения на базе тепловых насосов/ Безродный М.К., Морозов Ю.П., Туз В.Е., Лебедь Н.Л. // Відновлювальна енергетика — 2009. — № 4/(19). — С. 17-20
 3. Туз В.О. Динаміка взаємодії плівки рідини та газового потоку у вертикальних каналах тепломасообмінного обладнання ГТУ компресорних станцій/ Туз В.О., Білодід В.Д., Лебедь Н.Л. // Проблеми загальної енергетики. Наук.зб. — 2009. — С. 46-49
 4. Письменний Є.М. Використання тепломасообмінних апаратів з сітковим покриттям стінок в системі підготовки паливного газу ГТУ ГПА/ Письменний Є.М., Туз В.О., Лебедь Н.Л.// Нафтова та газова промисловість — 2009. — № 5(247). — С. 39-40
 5. Безродний М.К. Дослідження стійкості течії гравітаційної плівки рідини у тепломасообмінних апаратах системи підготовки паливного газу ГТУ/ Безродний М.К., Туз В.О., Лебедь Н.Л.// Нафтова та газова промисловість — 2009. — №4(246). — С.44-46
 6. Безродный М.К. Аналитическая модель разрыва плёнки жидкости при гравитационном течении по вертикальным поверхностям с сеточным покрытием/ Безродный М.К., Письменный Е.Н., Туз В.Е., Лебедь Н.Л.// Промышленная теплотехника — 2009. — т.31, № 6 — С. 21-27
 7. Безродный М.К. Экспериментальное исследование гидродинамики плёночного течения в каналах с сеточным покрытием/ Безродный М.К., Письменный Е.Н., Туз В.Е., Лебедь Н.Л. // Промышленная теплотехника — 2009. — т.31, № 7 — С. 139-143
 8. Туз В.О. Утилізація теплоти відпрацьованих газів котлів в комбінованих тепло- і масообмінних апаратах/ В.О.Туз, Я.Є.Трокоз, Н.Л.Лебедь// Проблемы общей энергетики. – 2011. – № 1(24) –  С. 46 – 50
 9. Туз В.Е. Повышение эффективности промышленных газомазутных котлов/ В.Е.Туз, Я.Є.Трокоз,Леонтьєв Г.Г., Лебедь Н.Л.//Проблеми загальної енергетики. – 2011. – № 4(27) –  С. 24 – 28
 10. Туз В.О. Гидродинамика сепарационных устройств технологического оборудования АЭС/В.О.Туз, Н.Л. Лебедь, І.К. Лебедь// Ядерная и радиационная безопастность. – 2014. – № 2(62) –  С. 22 – 26
Методичні роботи
 1. Туз В.О.Теплогідравлічні процеси в енергетичних установках: Посібник до практичних занять для студентів напрямів підготовки 6.050604 “Енергомашинобудування” професійного спрямування „Котли та реактори” і 6.050601 “Теплоенергетика” професійного спрямування „Теплофізика”/В.О.Туз, В.Ю.Кравець, Н.Л.Лебедь. -К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 128 с.; дата отримання грифу НТУУ “КПІ” 24.02.2011
 2. Письменний Є.М. Розрахунок контуру природньої циркуляції парових котлів: Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.050604 “Енергомашинобудування”  професійного спрямування „Котли та реактори”/ Є.М.Письменний, В.О.Туз,Н.Л.Лебедь. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 98 с.; дата отримання грифу НТУУ “КПІ” 24.02.2011
 3. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з кредитного модуля «Тепломасообмін. Теплопровідність та конвективний теплообмін» для студентів напряму підготовки 6.050604 «Енергомашинобудування», програми професійного спрямування “Котли і реактори” / Уклад.: В.О.Туз, Н.Л.Лебедь – К.: НТУУ «КПІ», Електронні текстові дані (1 файл : 253 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. http://ela.kpi.ua:8080/handle/123456789/2748
 1. Парові котли. Тепловий розрахунок топкової камери: методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.050604 «Енергомашинобудування» програми професійного спрямування «Котли і реактори»/ Уклад.: В.О.Туз, Н.Л.Лебедь, В.І.Мариненко – К.: НТУУ «КПІ», Електронні текстові дані (1 файл : 973 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/2497
 1. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з кредитного модуля «Моделювання теплофізичних процесів на ЕОМ – 2» для студентів напряму підготовки 6.050601 «Теплоенергетика», програми професійного спрямування “Теплофізика” / Уклад.: Н.Л.Лебедь – К.: НТУУ «КПІ», Електронні текстові дані (1 файл : 253 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. http://ela.kpi.ua:8080/handle/123456789/2745
 1. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з кредитного модуля «Моделювання теплофізичних процесів на ЕОМ – 1» для студентів напряму підготовки 6.050601 «Теплоенергетика», програми професійного спрямування “Теплофізика” / Уклад.: Н.Л.Лебедь – К.: НТУУ «КПІ», Електронні текстові дані (1 файл : 253 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. http://ela.kpi.ua:8080/handle/123456789/2746
 1. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з кредитного модуля «Зворотні задачі теплообміну» для студентів напряму підготовки 6.050601 «Теплоенергетика», спеціальності 7.05060102, 8.05060102 “Теплофізика” / Уклад.: Н.Л.Лебедь – К.: НТУУ «КПІ», Електронні текстові дані (1 файл : 253 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. http://ela.kpi.ua:8080/handle/123456789/2747
 2. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з кредитного модуля «Теорія пограншару» для студентів напряму підготовки 6.050601 «Теплоенергетика», програми професійного спрямування “Теплофізика”; Електронні текстові дані (1 файл : 215 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6981
 • Facebook
 • Telegram