Nataliya Lebed’

lebed

Graduated from Heat Power Engineering Faculty of National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute” in speciality ”Thermal Physics”.

Defended PhD thesis on theme ”Heat exchange in crossed contact apparatus with cellular nozzles”.

Title – docent of Department of Nuclear Power Plants and Engineering Thermal Physics /2014/

Scientific interests – processes of hydrodynamics and heat-and-mass exchange in power equipment, methods of computer modelling in thermal physics, informatic technologies.

Courses: “Informatic technoliges”, “Heat-and-mass exchange” (practics and laborary works), «Theory of boundary layer», «Computer modelling of thermophysical processes», «Special problems of heat-and-mass exchange», «Reverse problems of heat-and-mass exchange», «Heat-and-mass exchange in power equipment».

Lecturer’s page


Наукові публікації
 1. Туз В.Е. Тепло- и массообмен в каналах с сеточным покрытием плёнки жидкости при противоточном движении газа/ В.Е.Туз, Е.Н.Письменный, Н.Л.Лебедь// Восточно-европейский журнал передовых технологий. — 2009. — № 4/б(40). — С. 63-68
 2. Безродный М.К. Экспериментальное исследование устойчивости течения гравитационной плёнки жидкости в тепломассообменных аппаратах систем комбинированного теплоснабжения на базе тепловых насосов/ Безродный М.К., Морозов Ю.П., Туз В.Е., Лебедь Н.Л. // Відновлювальна енергетика — 2009. — № 4/(19). — С. 17-20
 3. Туз В.О. Динаміка взаємодії плівки рідини та газового потоку у вертикальних каналах тепломасообмінного обладнання ГТУ компресорних станцій/ Туз В.О., Білодід В.Д., Лебедь Н.Л. // Проблеми загальної енергетики. Наук.зб. — 2009. — С. 46-49
 4. Письменний Є.М. Використання тепломасообмінних апаратів з сітковим покриттям стінок в системі підготовки паливного газу ГТУ ГПА/ Письменний Є.М., Туз В.О., Лебедь Н.Л.// Нафтова та газова промисловість — 2009. — № 5(247). — С. 39-40
 5. Безродний М.К. Дослідження стійкості течії гравітаційної плівки рідини у тепломасообмінних апаратах системи підготовки паливного газу ГТУ/ Безродний М.К., Туз В.О., Лебедь Н.Л.// Нафтова та газова промисловість — 2009. — №4(246). — С.44-46
 6. Безродный М.К. Аналитическая модель разрыва плёнки жидкости при гравитационном течении по вертикальным поверхностям с сеточным покрытием/ Безродный М.К., Письменный Е.Н., Туз В.Е., Лебедь Н.Л.// Промышленная теплотехника — 2009. — т.31, № 6 — С. 21-27
 7. Безродный М.К. Экспериментальное исследование гидродинамики плёночного течения в каналах с сеточным покрытием/ Безродный М.К., Письменный Е.Н., Туз В.Е., Лебедь Н.Л. // Промышленная теплотехника — 2009. — т.31, № 7 — С. 139-143
 8. Туз В.О. Утилізація теплоти відпрацьованих газів котлів в комбінованих тепло- і масообмінних апаратах/ В.О.Туз, Я.Є.Трокоз, Н.Л.Лебедь// Проблемы общей энергетики. – 2011. – № 1(24) –  С. 46 – 50
 9. Туз В.Е. Повышение эффективности промышленных газомазутных котлов/ В.Е.Туз, Я.Є.Трокоз,Леонтьєв Г.Г., Лебедь Н.Л.//Проблеми загальної енергетики. – 2011. – № 4(27) –  С. 24 – 28
 10. Туз В.О. Гидродинамика сепарационных устройств технологического оборудования АЭС/В.О.Туз, Н.Л. Лебедь, І.К. Лебедь// Ядерная и радиационная безопастность. – 2014. – № 2(62) –  С. 22 – 26
Методичні роботи
 1. Туз В.О.Теплогідравлічні процеси в енергетичних установках: Посібник до практичних занять для студентів напрямів підготовки 6.050604 “Енергомашинобудування” професійного спрямування „Котли та реактори” і 6.050601 “Теплоенергетика” професійного спрямування „Теплофізика”/В.О.Туз, В.Ю.Кравець, Н.Л.Лебедь. -К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 128 с.; дата отримання грифу НТУУ “КПІ” 24.02.2011
 2. Письменний Є.М. Розрахунок контуру природньої циркуляції парових котлів: Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.050604 “Енергомашинобудування”  професійного спрямування „Котли та реактори”/ Є.М.Письменний, В.О.Туз,Н.Л.Лебедь. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 98 с.; дата отримання грифу НТУУ “КПІ” 24.02.2011
 3. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з кредитного модуля «Тепломасообмін. Теплопровідність та конвективний теплообмін» для студентів напряму підготовки 6.050604 «Енергомашинобудування», програми професійного спрямування “Котли і реактори” / Уклад.: В.О.Туз, Н.Л.Лебедь – К.: НТУУ «КПІ», Електронні текстові дані (1 файл : 253 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. http://ela.kpi.ua:8080/handle/123456789/2748
 1. Парові котли. Тепловий розрахунок топкової камери: методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.050604 «Енергомашинобудування» програми професійного спрямування «Котли і реактори»/ Уклад.: В.О.Туз, Н.Л.Лебедь, В.І.Мариненко – К.: НТУУ «КПІ», Електронні текстові дані (1 файл : 973 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/2497
 1. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з кредитного модуля «Моделювання теплофізичних процесів на ЕОМ – 2» для студентів напряму підготовки 6.050601 «Теплоенергетика», програми професійного спрямування “Теплофізика” / Уклад.: Н.Л.Лебедь – К.: НТУУ «КПІ», Електронні текстові дані (1 файл : 253 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. http://ela.kpi.ua:8080/handle/123456789/2745
 1. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з кредитного модуля «Моделювання теплофізичних процесів на ЕОМ – 1» для студентів напряму підготовки 6.050601 «Теплоенергетика», програми професійного спрямування “Теплофізика” / Уклад.: Н.Л.Лебедь – К.: НТУУ «КПІ», Електронні текстові дані (1 файл : 253 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. http://ela.kpi.ua:8080/handle/123456789/2746
 1. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з кредитного модуля «Зворотні задачі теплообміну» для студентів напряму підготовки 6.050601 «Теплоенергетика», спеціальності 7.05060102, 8.05060102 “Теплофізика” / Уклад.: Н.Л.Лебедь – К.: НТУУ «КПІ», Електронні текстові дані (1 файл : 253 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. http://ela.kpi.ua:8080/handle/123456789/2747
 2. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з кредитного модуля «Теорія пограншару» для студентів напряму підготовки 6.050601 «Теплоенергетика», програми професійного спрямування “Теплофізика”; Електронні текстові дані (1 файл : 215 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6981
 • Facebook
 • Telegram