Письменний Євген Миколайович

 pismenniy

Декан теплоенергетичного факультету, науковий керівник кафедри атомних електростанцій і інженерної теплофізики Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України.

 

 

 

 

 

 

Народився в м. Києві у сім’ї військовослужбовця. У 1972 році закінчив теплоенергетичний факультет Київського політехнічного інституту. У 1972-1973 роках працював інженером проблемної лабораторії теплообміну і газодинаміки КПІ. З 1973 року на викладацькій роботі. У 1985 році захистив кандидатську дисертацію. У 1994 році в Інституті технічної теплофізики НАН України захистив докторську дисертацію. З 1995 р. по 2015 р. – завідуючий кафедрою атомних електричних станцій і інженерної теплофізики НТУУ «КПІ». Нині – науковий керівнник кафедри атомних електричних станцій і інженерної теплофізики КПІ ім. Ігоря Сікорського. У 1997 році здобув звання професора. З 2001 р. по теперішній час – декан теплоенергетичного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Професор Письменний Є.М. є відомим вченим в галузі теплофізики, енергетики, енергомашинобудування. Йому  належить цикл наукових досліджень в напрямку підвищення ефективності та надійності теплообмінного обладнання, розробки нових видів теплообмінних поверхонь та методів їх розрахунку.

Професор Письменний Є.М. є одним з провідних викладачів і організаторів навчального процесу НТУУ «КПІ». На теплоенергетичному факультеті, який він очолює, працює біля 300 викладачів, наукових і інженерно-технічних співробітників, навчається більш 2000 студентів. Під його безпосереднім керівництвом готуються спеціалісти високої кваліфікації для енергетичної галузі України та інших країн світу. Читає лекційні курси «Тепломасообмін», «Турбулентність і методи її вимірювання», «Основи теорії пограничного шару».

Є.М. Письменному присвоєно почесне звання „Заслужений діяч науки і техніки України”. Він є лауреатом премії  Кабінету Міністрів України за кращу інноваційну розробку року. Нагороджений почесними знаками „Відмінник освіти України”, “Почесний енергетик України”,  ”Почесний працівник атомної енергетики України”, ”За вагомий внесок у розвиток атомної енергетики України” та інш.

Є.М.Письменний автор і співавтор більш 300 наукових праць, у тому числі 6-ох монографій та 6-ти підручників і навчальних посібників, що видані в Україні і за її межами.   Ним підготовлено 8 кандидатів і 2 доктори технічних наук.

Професор Письменний Є.М. є членом експертної ради ВАК України з “Електротехніки та енергетики”, 2-ох спеціалізованих вчених рад по присудженню вче­них ступенів кандидата та доктора технічних наук, членом редколегій 6-ох фахових журналів, членом науково-методичної комісії МОН України з напрямку “Енергетика”, членом Правління Українського ядерного товариства, членом експертної ради з енергетики при Державному комітеті з присудження Державних премій України та експертної ради з енергетики та електроніки при Державній акредитаційній  комісії, віце-президентом Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України.

Сторінка викладача


Публікації за останні роки
 1. E.N. Pis’mennyi A Universal Relation for Calculating Convective Heat Transfer in Transversely Streamlined Bundles of Smooth Tubes / Thermal Engineering, March2010, Vol. 57, No. 3, pp. 219–226. http://link.springer.com/article/10.1134/S0040601510030055
 2. E.N. Pis’mennyi An asymptotic approach to generalizing the experimental data on convective heat transfer of tube bundles in crossflow / International Journal of Heat and Mass Transfer, Volume 54, 2011, Pages 4235-4246. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0017931011003012
 3. E.N. Pis’mennyi Efficient heat-transfer surfaces assembled from partially finned flat-oval tubes / Thermal Engineering, April 2011, Volume 58, Issue 4, pp 277-282. http://link.springer.com/article/10.1134/S0040601511040112
 4. E.N. Pis’mennyi Ways for Improving the Tubular Heaters Used in Gas Turbine Units / Thermal Engineering, June 2012, Vol. 59, No. 6, pp. 485–490. http://link.springer.com/article/10.1134/S0040601512060080
 5. E.N. Pis’mennyi Regularities of flow and heat transfer at the surface of transversely finned tubes / International Journal of Heat and Mass Transfer, Volume 55, Issues 19–20, September 2012, Pages 5016–5031. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0017931012003006
 6. Письменный Е. Н., Багрий П. И, Терех А. М., Семеняко А. В. Оптимизация оребрения новой теплообменной поверхности на основе плоскоовальных труб / Инженерно-физический журнал, т.86, №5, сентябрь-октябрь, 2013. с. 1002–1007. http://www.itmo.by/ru/publications/jepter/bibl/vol86_5/index.php
 7. Е.N. Pis’mennyi, P. I. Bagrii, A. M. Terekh, A. V. Semenyako Optimization of the ribbing of a new heat exchange surface of flat-oval tubes / Journal of Engineering Physics and Thermophysics, October 2013. Volume 86, Issue 5. pp 1066–1071. http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=27813248
 8. E.N. Pis’mennyi Heat transfer enhancement at tubular transversely finned heating surfaces / International Journal of Heat and Mass Transfer, Volume 70, March 2014, Pages 1050–1063.  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0017931013009678
 9. E.N. Pis’mennyi, A.M. Terekh, G.P. Polupan, I. Carvajal-Mariscal, F. Sanchez-Silva Universal relations for calculation of the drag of transversely finned tube bundles / International Journal of Heat and Mass Transfer, Volume 73, June 2014, Pages 293–302. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0017931014001306
 10. Письменный Е. Н., Терех А. М., Руденко А. И. Конвективный теплообмен шахматных пакетов труб с параллельной подгибкой поперечных рёбер / Промышленная теплотехника. – 2010. –  т.32, №2. – с. 31–41
 11. Письменный Е. Н., Терех А.М., Семеняко А.В., Баранюк А.В. Теплоаэродинамическая эффективность трубчатых поверхностей нагрева регенераторов ГТУ / Промышленная теплотехника. –2010. –  т.32, №4. – с. 63–73
 12. Письменный Е. Н., Терех А.М., Баранюк А.В., Бурлей В.Д. Теплообмен и аэродинамическое сопротивление малорядных пучков плоско-овальных труб с неполным оребрением / Промышленная теплотехника. –2010. –  т.32, №5. – с. 34–41
 13. Письменний Є. М., Епік Е.Я., Баранюк О.В. Структура потоку і теплообмін у каналах тепловідводів при розрізанні ребер і їх поворотах / Наукові вісті Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”. – 2010. – №6
 14. E. Pismennyi, G. Polupan, I. Carvajal Mariscal, F. Sanchez Silva Estudio comparativo de los matodos del calculo de la transferencia de calor en bancos de tubos / Cientafica (Mexico), ISSN 1665-0654, Vol. 14, nam. 1, enero-marzo 2010, pp. 17-23
 15. Письменный Е. Н. Эффективные теплообменные поверхности из плоскоовальных труб с неполным оребрением / Теплоенергетика – 2011.- № 4.- с.7-12
 16. Письменный Е. Н., Баранюк А.В., Вознюк М.М. Равноразвитые поверхности теплообмена и методика численных исследований их теплогидравлических характеристик / Промышленная теплотехника – Т. 34, №1, 2012 – с. 45 – 54
 17. Письменный Е. Н. Пути совершенствования трубчатых воздухонагревателей ГТУ / Теплоенергетика. – №6 – 2012 – с.67-72
 18. Письменный Е. Н., Терех А.М., Руденко А.И., Фридрихсон Ю.В. Обобщение экспериментальных данных по теплообмену и аэродинамическому сопротивлению шахматных пакетов труб с винтовыми подогнутыми ребрами / Промышленная теплотехника Т.35, №3, 2013. с. 5-11

 


Монографії

Pis’mennyi   &    Polupan   &    Carvajal-Mariscal  &    Sanchez-Silva   &    Pioro

HANDBOOK FOR TRANSVERSELY FINNED TUBE HEAT EXCHANGER DESIGN

 9780128043974_AW_Mechanical_V2

 

1

 

 

Письменный Е.Н.

Расчет конвективных поперечно-оребренных поверхностей нагрева. Сборник расчетов

К.: Альтерпресс, 2003. – 184 с. ISBN 966-542-223-5

.

.

.


10001

.

.

Письменный Е.Н.

Теплообмен и аэродинамика пакетов поперечно-оребренных труб

К.: Альтерпресс, 2004. – 244 с. ISBN 966-542-144-1

.

.

.


manual_para

.

.

Yevgen Pysmennyy, Georgiy Polupan, Ignacio Carvajal Mariscal, Florencio Sánchez Silva

Manual Para en Cálculo de Intercambiadores de Calor y Bancos de Tubos Aletados

Mexico: Reverté Ediciones, S.A de S.V., 2007 – 197 p. ISBN 968-6708-63-4

 • Facebook
 • Telegram