Лещенко Борис Юхимович

leschenko

Науковий ступінь – кандидат фізико-математичних наук.

Вчене звання – доцент кафедри АЕС і ІТФ.

Закінчив Київський державний університетт ім. Т.Г.Шевченка в 1958, в якому працював з 1957 на посадах: лаборанта, інженера, ст. інженера (1957-63), ст. наук. співробітника Проблемної лабораторії ядерної фізики (1963 –78), доцента кафедри ядерної фізики (1978-2005). Одночасно з 1988 року читає лекції в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут”.

Наукова робота в області фізики швидких нейтронів. Розробка прискорювачів, дослідження взаємодії швидких нейтронів з ядрами та речовиною. Для цього було спроектовано та виготовлено унікальний спектрометр швидких нейтронів за часом прольоту,  розроблено і створено експериментальні методики на базі цього спектрометра. Проведено виміри кутових розподілів пружного та непружного розсіяння нейтронв з енергією 14 МеВ на ядрах середньої ваги та спектрів гамма-квантів в широкому діапазоні енергій. Диференціальні перерізи непружного розсіяння нейтронів для ядер, що вивчалися, отримано вперше. Проведено вимірювання спектрів нейтронів за плоскими зразками (пластинами), та спектрів нейтронів витоку із сферичних зразків (моделей бланкету термоядерного реактора) з центральним джерелом 14 МеВ нейтронів. Розроблено методику та проведено виміри (в співавторстві) перерізів реакцій (n,g), (n,p) та (n,a) на індії при енергії нейтронів 14 МеВ. Результати отримано вперше і підтверджено пізніше роботами інших авторів.

Читав лекції з загального курсу “Фізика атомного ядра та елементарних частинок” та ряд спецкурсів: “Методи реєстрації ядерного випромінювання”, “Взаємодія іонізуючого випромінювання з речовиною”, “Детектори ядерного випромінювання”, “Прискорювачі заряджених частинок”, “Сучасні напрямки розвитку прискорювальних комплексів заряджених частинок (колайдери)” та ін.

Отримані нейтронні константи включені в Міжнародну Бібліотекуку ядерних констант ЕХFОR при МАГАТЕ, частково опубліковані в монографії “Физика быстрых нейтронов” (М., Атомиздат, 1977).  Активно підтримував наукові зв’язки з Інститутом експериментальної фізики Дебреценського університету (Угорщина) та Інститутом атомної енергії ім. Курчатова (м. Москва). Опубліковано понад 130 наукових праць. Лауреат Державної Премії України в галузі науки і техніки-2000. Нагороджений 2 медалями. Під його керівництвом захищено 2 кандидатські дисертації. В 1986 році брав безпосередню участь в роботах по ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Основні праці: Вопросы физики быстрых нейронов. Спектрометрия быстрых нейтронов по времени пролёта.-К., 1973; Физика быстрых нейтронов- М., Атомиздат, 1977.


Дисципліни – Атомна та квантова фізика, Ядерна та нейтронна фізика.

Сторінка викладача


Публікації
 1. Spectra of gamma-rays in (n,xγ) reactions on ferrum and bismuth nuclei / V.M. Bondar, O.M. Gorbachenko, I.M. Kadenko, B.Yu. Leshchenko, Yu.M. Onishchuk, V.A. Plujko // Nuclear Physics and Atomic Energy. – 2010. – Vol.11(3). – P. 246 – 250.
 2. Production of prompt gamma-rays by fast Neutrons on Fe and Bi / V.M. Bondar, O.M. Gorbachenko, I.M. Kadenko, B.Yu. Leshchenko, Yu.M.Onishchuk , V.A.  Plujko // Book of Abstracts of the XVIII International Seminar in Interactions of Neutrons with Nuclei (ISINN-18), 26-29 May, Dubna, Russia. – 2010. – P. 17.
 3. Spectra of gamma-rays in (n,xγ) reactions on middle-weight and heavy nuclei / V.M. Bondar, O.M. Gorbachenko, I.M. Kadenko, B.Yu.Leshchenko, Yu.M. Onishchuk , V.A. Plujko // Book of Abstracts the 3-rd International conference Current Problems in Nuclear Physics and Atomic Energy (NPAE-Kyiv2010), June 7-12,  Kyiv, Ukraine.  – 2010. –  P. 36.
 4. Measurement and analysis of (n,xγ) cross sections for interaction of fast neutrons with medium and heavy nuclei / V.M. Bondar, O.M. Gorbachenko, I.M. Kadenko, B.Yu. Leshchenko, M. Onishchuk, V.A. Plujko // Book of Abstracts of LX International conference of Nuclear Physics and “NUCLEUS-2010. Methods of nuclear physics for femto- and nan-technologies”, July 6-9, Saint Petersburg, Russia. – 2010. –  P. 132.
 5. Gamma-spectrum of (n,xγ) reactions unduced by interaction of 14 MeV neutrons with Cadmium / B.M. Bondar, V.M. Bondar, O.M. Gorbachenko, I.M.Kadenko, B.Yu. Leshchenko, Yu.M. Onishchuk , V.A.  Plujko // Book of Abstracts of the XIX International Seminar in Interactions of Neutrons with Nuclei (ISINN-19), 25-28 May, Dubna, Russia. – 2011. – P. 21.
 6. Диференціальні перерізи вильоту гамма-квантів при взаємодії швидких нейтронів з ядрами кадмію / Б.М. Бондар, В.М. Бондар, О.М. Горбаченко, І.М. Каденко, Б.Ю. Лещенко, Ю.М. Оніщук, В.А. Плюйко // Ядерна фізика та енергетика. – 2011. – Вип.12(2). – С. 129 – 136.
 7. B.M. Bondar, V.M. Bondar, O.M. Gorbachenko, I.M. Kadenko, B. Yu. Leshchenko, Yu. M. Onishchuk, V.A. Plujko. Proceedings of the 19th International Seminar on Interaction of Neutrons with Nuclei ”Neutron  Spectroscopy, Nuclear structure, Related topics”, May 25-28, 2011, Dubna, Russia, 145-151(2012).
 8. M. Bondar, E.V. Kulich, B.Yu. Leshchenko. Education and fundamental research against cancer // Proceedings of the 2d Int. Seminar “Medical Physics -current status, problems, the way of development. Innovative technologies”, September 26-27, 2012, Kiev, Ukraine, 30 (2012).
 9. M.Bondar, V.M.Bondar, O.M. Gorbachenko, I.M.Kadenko, B.Yu.Leshchenko, Yu.M.Onishchuk, V.A.Plujko “Cross sections of prompt γ-ray production induced by interactions of fast neutrons with cadmium”, Book of abstracts of the 4-th International Conference on current problems in Nuclear Physics and Atomic Energy, NPAE 2012, 3-7 september 2012, Kyiv, Ukraine, p.107;
 10. M.Bondar, V.M.Bondar, O.M. Gorbachenko, I.M.Kadenko, B.Yu.Leshchenko, Yu.M.Onishchuk, V.A.Plujko “Cross sections of prompt γ-ray production induced by interactions of fast neutrons with cadmium”, Proceedings of the 4-th International Conference on current problems in Nuclear Physics and Atomic Energy, NPAE 2012, Kyiv, Ukraine, p.270;
 11. Б.М. Бондар, В.М. Бондар, О.М. Горбаченко, І.М. Каденко,Б.Ю. Лещенко, Ю.М.Оніщук, В.А.Плюйко “Дослідження диференційних перерізів (n,xγ) реакцій при взаємодії1МеВ нейтронів з ядрами natFe, natBi та natCd”, Тези доповідей ХХI щорічної наукової конференції Інституту ядерних досліджень НАНУ, 27 – 31 січня, 2014 р., ст.24;
 12.  M.Alizadekh,B.M.Bondar, V.M.Bondar, B.Yu.Leshchenko, “Nuclear data for neutron calculations of the reactors”, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Vol.1, No 5(67), 2014, p.8-11.
Методичні роботи
 1. Бондар В.М., Лещенко Б.Ю. Взаємодія йонізуючого випромінювання з речовиною: методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Атомна та квантова фізика”; гриф факультету (інституту); № 7 протокола Ради ; дата отримання грифу 05.06.2013.
 2. Лещенко Б.Ю., Бондар В.М. Ядерне випромінювання та методи його реєстрації: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Ядерна та нейтронна фізика”; гриф факультету (інституту); № 7 протокола Ради; дата отримання грифу 05.06.2013.
 3. Бондар В.М., Лещенко Б.Ю. Атомна та квантова фізика-1. Атомна фізика: методичні вказівки до виконання самостійної роботи ; гриф факультету (інституту); № 9 протокола Ради ; дата отримання грифу 05.06.2013.
 4. Бондар В.М., Лещенко Б.Ю. Атомна та квантова фізика-2. Квантова фізика: методичні вказівки до виконання самостійної роботи; гриф факультету (інституту); № протокола Ради 9; дата отримання грифу 27.05.2013.
 5. Лещенко Б.Ю., Бондар В.М. Ядерна та нейтронна фізика:методичні вказівки до виконання самостійної роботи; гриф факультету (інституту); № протокола  Ради 9; дата отримання грифу 27.05.2013.
 • Facebook
 • Telegram