Коньшин Валерій Іванович

konshin

Закінчив у 1969 році теплоенергетичний факультет Київського політехнічного інституту за спеціальністю ”Парогенераторобудування”. З серпня цього року і по теперішній час працює на кафедрі атомних електричних станцій та інженерної теплофізіки. В 1975 році закінчив аспірантуру за спеціальністю ”Теплофізика”. В 1979 році захистив кандидатську дисертацію на тему: ”Исследование изобарных интегральных теплот конденсации фракций нефтей базовых месторождений СССР”.

З 1978 року – на педагогічній роботі.

Викладає такі дисципліни: ”Водопідготовка та водно-хімічні режими котельних агрегатів”, ”Технологія теплоносіїв АЕС”, ”Методи дослідження теплофізичних властивостей речовин”.

Веде наукову роботу; виконує обов’язки вченого секретаря спеціалізованої вченої ради Д 26.002.09 по захисту докторських та кандидатських дисертацій. Має 40 науково-методичних публікацій.

Коньшин В. І. є заступником декана ТЕФ по заочній формі навчання, та по роботі з іноземними студентами факультету.

Сторінка викладача


Публікації
  1. Кравець В.Ю., Письменный Е.Н., Коньшин В.И. Пульсационные явления в закрытых двухфазных термосифонах  / Збірник наук. праць СНУЯЕ та П, Севастополь 2009.- Вип. №4(32). – с. 39 – 46
  2. Кравец В.Ю., Письменный Е.Н., Бехмард Голамреза, Коньшин В.И. Влияние режимних факторов на теплопередающие характеристики двухфазных термосифонов / Збірник наук. праць СНУЯЕ та П, Севастополь 2010.- Вип. №4(36). – с. 41 – 49
  3. Кравец В.Ю., Бехмард Голамреза, Коньшин В.И. Влияние определяющих факторов на температурный режим двухфазных термосифонов / Збірник наук. праць СНУЯЕ та П, Севастополь 2012.- Вип. №2(38). – с. 53 – 62
  4. Письменний Є.М., Рогачов В.А., Терех О.М., Коньшин В.І. Теплообмін пучків труб з рівнорозвиненою поверхнею / Восточно-Европейский журнал передовых технологий,-2013. №1/8(61).-с.29-33
  5. Стремедловский Р.А., Коньшин В.І. Огляд і аналіз новітніх розробок пасивних систем безпеки АЕС із водоводяними реакторами / Енергетика: економіка, технології, екологія – 2013.- № 1(32),-с.51-57.
  6. Коньшин В.И., Савоник В.А. Верификация данных по кризису теплоотдачи в ТВС реакторов типа ВВЭР, полученных расчетным путем / Енергетика: економіка, технології, екологія -2013.- № 1(32),-с.94-101.
  7. Кравец В.Ю., Коньшин В.И., Ванеева Н.С. Интенсивность теплоотдачи в зоне испарения двухфазных термосифонов / Восточно-Европейский журнал передовых технологий – 2014.- № 2/5(68),-с.45-50.
  8. Коньшин В.І., Франкова М.В. Техніко-економичний аналіз робіт по подовженню терміну експлуатації енергоблоку ВВЕР-440 / Енергетика: економіка, технології, екологія – 2014.- № 3(37),-с.78-82.
  9. Коньшин В.И., Рибинский Р.П. Разработка мероприятий по альтернативному электроснабжению оборудования в условиях полного обесточивания АЕС  Енергетика: економіка технології, екологія – 2014.- № 4(38),-с.97-101.