Клевцов Сергій Валерійович

klevtsov

Закінчив Національний технічний університет України ”Київський політехнічний інститут” за спеціальністю ”Атомні електрічні станції” у 1994 році.

Кваліфікація  – інженер-фізик теплоенергетик

Область наукових інтересів – Культура безпеки, оцінка безпеки АЕС, імовірнісний  аналіз безпеки та аналіз важких аварій на АЕС.

Викладає дисципліни: “Аварійні процеси та системи безпеки ” (лекції, практичні та лабороторні заняття), “Методи аналізу ризику та надійності атомних електричних станцій ”, «Нестаціонарні процеси та керування ядерними енергетичними установками».

Сторінка викладача


Наукові публікації
  1. Соавтор публикації “Probabilistic Risk Assessment of Rovno Unit 1” підготовленої до 6-й конференції International Conference on Nuclear Engineering (ICONE-6), Copyright © 1998 ASME, Сан-Діего, США, 1998;
  2. Соавтор статті “Культура безпеки у сфері використання ядерної енергії ”  у журналі “Ядерная и радиационная безопасность”, Киів, ДНТЦ ЯРБ, №3 за серпень 2009.
Методичні роботи
  1. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни Режими експлуатації АЕС – 1 «Розрахунок концентрації розчину борної кислоти у теплоносії реактору ввЄр-1000»
  • Facebook
  • Telegram