Бібік Тимофій Вікторович

bibik

Закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю «Атомні електричні станції» у 2004 році. Кваліфікація  – інженер-енергетик.

Після закінчення КПІ, працював на посаді машиніста-обхідника з турбінного устаткування на Хмельницькій АЕС. З 2006 року по 2015 рік працював в приватній компанії «Інститут підтримки експлуатації АЕС» на посаді начальника лабораторії експлуатаційної безпеки.

В 2013р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Теоретичні основи управління програмою супроводу кваліфікації систем захисту атомних електростанцій в динамічному оточенні».

Посада – ст. викладач кафедри атомних електричних станцій і інженерної теплофізики.

Область наукових інтересів – Культура безпеки, оцінка безпеки АЕС, аналіз важких аварій на АЕС, культура фізичної ядерної безпеки, фізична ядерна безпека та системи фізичного захисту АЕС.

Бере активну участь в міжнародних проектах та експериментах, активно займається організацією міжнародних шкіл та семінарів у сфері безпеки та фізичної ядерної безпеки. Проходив навчання та стажування в Чехії, Австрії, Грузії, Англії, США.

Викладає дисципліни: «Основи управління безпекою в ядерній енергетиці», «Основи експлуатації АЕС», «Управління безпекою в ядерній енергетиці», «Режими експлуатації атомних електричних станцій».

Наукові публікації:

 1. Становский А.Л. Оценка работоспособности оборудования для измельчения, разделения, смешения и уплотнения опасных веществ / А.Л. Становский, О.С. Савельева, Т.В. Бибик // Теорія і практика процесів. Подрібнення, розділення, змішування і ущільнення: Зб. наук. праць. – Вип. 13. – Одеса: ОНМА. – 2008. – С. 89 – 95.
 2. Становский А.Л. Прогнозирование и предупреждение техногенных катастроф при автоматизированном проектировании сложных технических систем / А.Л. Становский, О.С. Савельева, Т.В. Бибик // Труды Одесс. нац. политехн. ун-та. – 2010. – № 1(33) – 2(34). – С. 136 – 139.
 3. Гогунский В.Д. Управление комплексными рисками проекта сопровождения систем аварийной защиты объектов ответственного назначения / В.Д. Гогунский, Т.В. Бибик, И.И. Становская // Вестник Национального университета кораблестроения. – 2012.
 4. Бибик Т.В. Оценка сетевой надежности при структурном проектировании сложных технических систем / Т.В. Бибик, Л.В. Бовнегра, Д.А. Пурич, О.С. Савельева // Високі технології в машинобудуванні. – Харків: НТУ «ХПІ», 2010. – Вип. 1(20). – С. 18 – 21.
 5. Лысенко Т.В. Метод самосинхронизации процессов литейного производства на этапе проектирования / Т.В. Лысенко, А.А. Бондарь, Т.В. Бибик //Металл и литье Украины. – 2010. – № 6(205). – С. 32 – 35.
 6. Плачинда О.Е. Роль повторного обучения нейронных сетей в определении отказоустойчивости сложных технических систем / О.Е. Плачинда, А.Л. Становский, Т.В. Бибик // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. – Вип. 38. – Т. 1. – С. 372 – 377.
 7. Бибик Т.В. Десинхронизация последствий аварий на атомных электростанциях / Т.В. Бибик, Т.И. Носенко, Д.А. Пурич, Л.А. Одукалец // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Пухова НАНУ. – 2010. – № 56. – С. 100 – 105.
 8. Гогунский В.Д. Управление комплексными рисками проекта сопровождения системы аварийной защиты АЭС / В.Д. Гогунский, Т.В. Бибик, И.И. Становская // Материалы 19-й Международной конференции «Автоматика – 2012». – Киев: УНУХТ, 27 – 30 сентября 2012.
 9. Становский А.Л. Квалификация оборудования АЭС на работоспособность / А.Л. Становский, О.С. Савельева, Т.В. Бибик // Материалы XV семинара «Моделирование в прикладных научных исследованиях». – Одесса: ОНПУ, 9 – 10 января 2008. – С. 54.
 10. Становский А.Л. Оценка работоспособности оборудования АЭС / А.Л. Становский, О.С. Савельева, Т.В. Бибик // Материалы Девятой международной научно-практической конференции «Современные информационные и электронные технологии». – Одесса: ОНПУ, 19 – 23 мая 2008. – С. 204.
 11. Становский А.Л. Оценка работоспособности технологического оборудования / А.Л. Становский, О.С. Савельева, Т.В. Бибик // Материалы XVІ семинара «Моделирование в прикладных научных исследованиях». – Одесса: ОНПУ, 10 – 12 июня 2008. – С. 42 – 45.
 12. Становский А.Л. Управление сложными техническими системами в условиях накопления повреждений / А.Л. Становский, О.С. Савельева, Т.В. Бибик // Материалы 15-й Международной конференции по автоматическому управлению «Автоматика – 2008». – Одесса: ОНМА, 23 – 26 сентября 2008 г. – Т. 2. – С. 576.
 13. Становский А.Л. Оценка работоспособности сложных технических систем, связанных с повышенной опасностью в эксплуатации / А.Л. Становский, О.С. Савельева, Т.В. Бибик // Матеріали І Всеукраїнської науково практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в освіті». – Херсон: ХПТК ОНПУ, 14 – 15 травня 2009. – Ч. 1. – С. 46 – 52.
 14. Савельева О.С. Оценка работоспособности технологического оборудования ответственного назначения / О.С. Савельева, О.Е. Плачинда, Т.В. Бибик // Материалы Десятой международной научно-практической конференции «Современные информационные и электронные технологии». – Одесса: ОНПУ, 15 – 22 мая 2009. – С. 26.
 15. Становский А.Л. К оценке работоспособности экологически опасных систем / А.Л. Становский, О.С. Савельева, Т.В. Бибик // Материалы XVІІ семинара «Моделирование в прикладных научных исследованиях». – Одесса: ОНПУ, 11 – 12 марта 2009. – С. 18 – 22.
 16. Становский А.Л. Управление отказоустойчивыми объектами / А.Л. Становский, Т.В. Бибик, А.И. Барсуков // Матеріали 16 Міжнародної конференції з автоматичного управління «Автоматика-2009». – Чернівці: ЧНУ, 22 – 25 сентября 2009. – С. 218 – 220.
 17. Становский А.Л. Автоматизация управления объектами повышенной опасности / А.Л. Становский, В.М. Тонконогий, Т.В. Бибик // Материалы Международной научно-технической конференции «Автоматизация: проблемы, идеи, решения». – Севастополь: СНТУ, 07 – 12 сентября 2009. – С. 30 – 33.
 18. Плачинда О.Е. Нейросетевая технология повышения отказоустойчивости сложных технических систем / О.Е. Плачинда, И.Н. Гурьев, Т.В. Бибик // Материалы II-й Всеукраинской научно-практической конференции «Информационные технологии и автоматизация – 2009» Одесса: ОНАПТ, 15 – 16 октября 2009. – С. 71 – 72.
 19. Савельева О.С. Морфологические модели катастрофических изменений в сложных системах ответственного назначения / О.С. Савельева, А.Л. Становский, Т.В. Бибик // Материалы XVIII семинара «Моделирование в прикладных научных исследованиях». – Одесса: ОНПУ, 17 – 18 марта 2010. – С. 22– 24.
 20. Становский А.Л. Прогнозирование и предупреждение техногенных
  катастроф / А.Л. Становский, Т.В. Бибик, П.С. Швец, Д.А. Желдубовский // Материалы XVIII семинара «Моделирование в прикладных научных исследованиях». – Одесса: ОНПУ, 17 – 18 марта 2010. – С. 44 – 48.
 21. Бибик Т.В. Морфологические модели надежности сложных технических систем / Т.В. Бибик, Н.А. Котенко, О.С. Савельева // Материалы Международного научно-технического семинара «Современные проблемы прикладной математики, информатики и автоматизации». – Севастополь: СНТУ, 04 – 07 октября 2010. – С. 55 – 59.
 22. Савельева О.С. Моделирование технических объектов с помощью изоморфных информационных систем / О.С. Савельева, Ю.М. Дудзинский, Т.В. Бибик // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Новітні технології, обладнання, безпека та якість харчових продуктів: сьогодення та перспективи». – К.: НУХТ, 27 – 28 вересня 2010. – С. 68.
 23. Становский А.Л. Фазовый портрет динамической системы «отливка – литеная форма» / А.Л. Становский, Д.А. Желдубовский, Т.В. Бибик // Материалы ХІХ семинара «Моделирование в прикладных научных исследованиях». – Одесса: ОНПУ, 1 – 2 марта 2011. – С. 6 – 8.
 24. Бибик Т.В. САПР систем защиты атомных электростанций «KATASTOP» / Т.В. Бибик, Д.А. Пурич, И.Н. Гурьев // Материалы ХІХ семинара «Моделирование в прикладных научных исследованиях». – Одесса: ОНПУ, 1 – 2 марта 2011. – С. 41 – 42.
 25. Становский А.Л. Фазовый портрет тепломассообменных составных событий в литейной форме / А.Л. Становский, Т.В. Бибик, Д.А. Желдубовский //Материалы международной научно-практической конференции «Информационные технологии и информационная безопасность в науке, технике и образовании – 2011». – Севастополь: СНТУ, 5 – 10 сентября 2011. – С. 106 – 107.
 26. Гогунский В.Д. Управление проектом сопровождения квалификации систем защиты атомных электростанций в динамическом окружении / В.Д. Гогунский, Т.В. Бибик, И.И. Становская // VІІІ Международная научно практическая конференция «Управление проектами: состояние и перспективы». – Николаев, 18 – 21 сентября 2012. – С.
 27. Гогунский В.Д. Управление рисками проекта сопровождения системы
  аварийной защиты АЭС / В.Д. Гогунский, Т.В. Бибик, И.И. Становская //Матеріали ІХ Міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства». – Київ: КНУБА, 11 – 12 травня 2012 р. – С. 59 – 61.
 28. Становский А.Л. Управление проектом сопровождения квалификации системы аварийной защиты АЭС / А.Л. Становский, Т.В. Бибик, И.И. Становская // Материалы ХХ научно-технического семинара «Моделирование в прикладных научных исследованиях». – Одесса, 19-20 января 2012. – С. 15 – 19.
 29. Бибик Т.В. Мониторинг и восстановление квалификации оборудования АЭС / Т.В. Бибик, А.Л. Становский, И.И. Становская // Материалы ХХ научно-технического семинара «Моделирование в прикладных научных исследованиях». – Одесса, 19-20 января 2012. – С. 20 – 26.
 30. Управление комплексными рисками проекта сопровождения системы аварийной защиты АЭС / В.Д. Гогунский, Т.В. Бибик, И.И. Становская // Материалы ХІІІ международной научно-практической конференции «Современные информационные и электронные технологии». – Одесса: ОНПУ, 4 – 8 июня 2012. – С. 37.
 31. Управління програмою супроводження систем аварійного захисту систем / О.С. Савельева, І.І. Становська, Т.В. Бібік, // Східно-Європейській журнал передових технологій. Вип. 2/3 (80) 2016. С. 49-56.
 32. Бібік, Т. В. Дослідження можливостей використання датчиків поточного контролю радіаційного випромінювання під час перевезення радіоактивних матеріалів / Т. В. Бібік, Є. В. Новаківський, І. В. Копчинська // Енергетика: економіка, технології, екологія : науковий журнал. – 2016. – № 2 (44). – С. 54-58. – Бібліогр.: 7 назв.

Конференції, семінари, стажування:

 1. Description of the International Safety Re-Assessment Methodologies for the Safe Management of the NPP Ageing, January 30 – February 3, 2006, Kyiv, Ukraine (TACIS PROJECT U2.01/02).
 2. Equipment Qualification Seminar “Equipment Qualification Training Course”, July 10-14, 2006, Kyiv, Ukraine (TACIS PROJECT U2.01/02).
 3. Equipment Qualification Seminar “Seismic Analysis Training Course”, October 23-27, 2006, Kyiv, Ukraine (TACIS PROJECT U2.01/02).
 4. Qualification Tests of Equipment Training Course, November 14-17, 2006, Kyiv, Ukraine (TACIS PROJECT U2.01/02).
 5. Seismic Qualification Testing Training Course, October 09-10, 2007, Kyiv, Ukraine (TACIS PROJECT U2.01/02).
 6. Usage of the Seismic Walkdown to Check and Document the Seismic Adequacy of Structures, Systems and Equipment Components Installed in VVER-Type Nuclear Power Plants After Implementation of Seismic Upgrades, April 23-27, 2012, Pilsen, Czech Republic.
 7. Workshop on the Physical Protection of Nuclear Power Plants, March 30 – April 2, 2015, Kyiv, Ukraine.
 8. Nuclear Security Curriculum Development Workshop, May 12-15, 2015, Vienna, Austria.
 9. Nuclear Security Curriculum Development Workshop, August 03-04, 2015, Tbilisi, Georgia.
 10. Nuclear Security Culture Assessment Workshop, December 14-18, 2015, Kyiv, Ukraine.
 11. Nuclear Security Culture Workshop for Scientists and Engineers, February 09-11, 2016 London, United Kingdom.
 12. Non-destructive Methods of Analysis of Nuclear Materials Training Course, June 06-10, 2016, Kyiv, Ukraine.
 13. Kiev Polytechnic Institute Nuclear Security Education Summer Tour, June 20 to July 15, 2016, Texas A&M University, Sandia National Laboratories, USA.
 14. Testing of Physical Protection System, September 12-16, 2016, Kyiv, Ukraine.
 15. XIII Ukrainian conference on physical protection, accounting and control of nuclear material, October 03-07 2016, Khmelnitsky NPP Netishin, Ukraine.

Сторінка викладача

 • Facebook
 • Telegram