Вы просматриваете: Главная > Науково-технічні семінари > Семінар Волощука В.А.

Семінар Волощука В.А.

20 вересня на розширеному засіданні кафедри АЕС і ІТФ відбулося слухання матеріалів закінченої докторської дисертації докторанта кафедри Волощука В.А. (тема дисертаційної роботи: «Методи та засоби термодинамічного аналізу систем теплозабезпечення населених пунктів», науковий консультант – чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н. Нікіфорович Є.І.).

На семінарі були присутні співробітники теплоенергетичного факультету та запрошені слухачі з інших підрозділів НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» і НАН України, зокрема д.т.н., проф. Письменний Є.М., чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н. Нікіфорович Є.І. (Інститут гідромеханіки НАН України, каф. АЕС і ІТФ, ТЕФ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»), д.т.н., проф. Туз В.О., д.т.н., проф. Безродний М.К. (каф. ТПТ), д.т.н., проф. Дешко В.І. (ІЕЕ), д.т.н. Кравець В.Ю., д.т.н. Ніколаєнко Ю.Є., д.т.н. Нікітін Є.Є. (Інститут газу НАН України), д.ф.-м.н., проф. Гуржій О.А.

Рішенням учасників семінару докторську дисертаційну роботу В.А. Волощука було рекомендовано до захисту за спеціальністю 05.14.01 «Енергетичні системи та комплекси».

Виступає Волощук В.М.

 

Учасники семінару
  • Facebook
  • Telegram

Оставить отзыв