Шевель Євген Вікторович

shevel

Після закінчення Київського політехнічного інституту в 1981 р. за спеціальністю „Теплофізика” був залишений для роботи на кафедрі «Парогенераторобудування та інженерної теплофізики», де працював на посадах інженера, наукового співробітника, асистента, старшого викладача, доцента. У 1989 р. захистив кандидатську дисертацію на тему „Теплообмін та гідродинаміка у теплових трубах, що обертаються зі зміщеною віссю обертання”. Ним опубліковано понад 20 наукових та науково-методичних праць.

Читає лекції з курсів “Тепломасообмін”, “Парогенератори та теплообмінники АЕС”, “Теплообмінники та теплоносії”, керує курсовим та дипломним проектуванням, виробничою та переддипломною практикою студентів, атестаційними роботами магістрів.

Займається науково-дослідницькою роботою, пов’язаною з розробкою систем охолодження на основі теплових труб.

Сторінка викладача

  • Facebook
  • Telegram