Остапенко Іван Анатолійович

image001

Закінчив у 2012 році Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», кафедра атомних електричних станцій і інженерної теплофізики, отримав кваліфікацію “інженер – дослідник” за фахом “атомна енергетика”.

Наукові інтереси: атомна енергетика, кваліфікація обладнання АЕС, ймовірнісний аналіз безпеки АЕС, зняття з експлуатації АЕС, ядерна фізика. Наукова діяльність присвячена дослідженню радіаційної стійкості елементів ядерних енергоустановок.

Викладає дисципліни: «Режими експлуатації АЕС», «Методи аналізу ризику та надійності АЕС».

Сторінка викладача


Публікації
 1. Методика оцінки поточного стану кваліфікації обладнання АЕС України /І.А.Остапенко // IХ-а міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрів, студентів «Современные проблемы научного обеспечения энергетики» – 18-22 квітня 2011р.: Тези доповіді. – Київ, НТУУ «КПІ». – 2011.– C. 101.
 2. І.М. Вишневський, А.Г. Зелінський, Т.В.Ковалінська, І.А.Остапенко, Д.Т. Пилипець, В.І.Сахно, Н.В. Халова Дослідження проблем використання радіаційної установки ІЯД НАН України в технологіях нових конструкційних матеріалів в ядерній енергетиці // Тези доповідей ХІХ Щорічної конференції Інституту ядерних досліджень НАН України. – 24-27 січня 2012 р. – Київ, Україна. – с.96-97.
 3. Методика оцінки поточного стану кваліфікації обладнання АЕС України /І.А.Остапенко // Х-а міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрів, студентів «Современные проблемы научного обеспечения энергетики» – 16-20 квітня 2012р.: Тези доповіді. – Київ, НТУУ «КПІ». – 2012.– C. 98.
 4. Т.V.Коvalinska, N.V.Khalova, I.A.Оstapenko, V.І.Sakhno, I.M.Vyshnevskyy, A.G.Zelinskyy The improvement of KINR NASU experimental base and methods of nondestructive control of functional characteristics of nuclear power stations’ equipment and materials // The 4-th International conference “Current Problems in Nuclear Physics and Atomic Energy”. Book of abstracts. Kyiv, Ukraine. – September 3-7, 2012. – P. 122.
 5. Т.V.Коvalinska, N.V.Khalova, I.A.Оstapenko, V.І.Sakhno, V.V.Shlapatska, A.G.Zelinskyy The problems of the usage of powerful electrons accelerators for the irradiation of nuclear power stations’ equipment and materials // The 4-th International conference “Current Problems in Nuclear Physics and Atomic Energy”. Book of abstracts. Kyiv, Ukraine. – September 3-7, 2012. – P. 126.
 6. І.А. Остапенко, Д.В. Горанчук, Д.Н. Косяк Методы оценки состояния квалификации АЭС Украины // Восточно-Европейский журнал передових технологий №3/8 (57), 2012, с 8-11.
 7. Т.В. Ковалінська, І.А. Остапенко, В.І. Сахно, В.О. Желтоножський Актуальність дослідження впливу іонізуючих випромінювань та заряджених частинок низьких енергій на функціональні характеристики обладнання для ядерної енергетики // XХ-а щорічна наукова конференція Інституту ядерних досліджень НАН України – 28 січня-01 лютого 2013 р.: Тези доповіді. – Київ. – 2013.– C. 102.
 8. Т.В. Ковалінська, І.А. Остапенко, В.І. Сахно, І.М. Вишневський Перспективи розвитку експериментальної бази радіаційних досліджень ІЯД НАН України // XХ-а щорічна наукова конференція Інституту ядерних досліджень НАН України – 28 січня-01 лютого 2013 р.: Тези доповіді. – Київ. – 2013.– C. 102-103.
 9. А.Г. Зелінський, Т.В. Ковалінська, І.А. Остапенко, В.І. Сахно Дослідження радіаційної стійкості конструкційних матеріалів АЕС України // XХ-а щорічна наукова конференція Інституту ядерних досліджень НАН України – 28 січня-01 лютого 2013 р.: Тези доповіді. – Київ. – 2013.– C. 103-104.
 10. Т.В. Ковалінська, І.А. Остапенко, В.І. Сахно, А.Г. Зелінський, Н.В. Халова Проблеми оптимізації опромінювання промислових виробів // XХ-а щорічна наукова конференція Інституту ядерних досліджень НАН України – 28 січня-01 лютого 2013 р.: Тези доповіді. – Київ. – 2013.– C. 114-115.
 11. Т.В. Ковалінська, А.Г. Зелінський, В.І. Сахно, І.А. Остапенко, Н.В. Халова, В.В. Шлапацька Проблеми технологічної дозиметрії радіаційних процесів // XХ-а щорічна наукова конференція Інституту ядерних досліджень НАН України – 28 січня-01 лютого 2013 р.: Тези доповіді. – Київ. – 2013.– C. 115.
 12. Т.В.Ковалінська, I.A.Остапенко, В.І. Сахно, A.Г. Зелінський Шляхи вдосконалення радіаційної техніки для кваліфікації обладнання АЕС // Ядерна фізика та енергетика
 13. І.А. Остапенко, Т.В. Ковалінська, В.І. Сахно ПРОЕКТ УДОСКОНАЛЕНОГО ДОСЛІДНИЦЬКОГО РАДІАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ ІЯД НАН УКРАЇНИ // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Фізика. № 35. – 2014, с 167 – 171.
 • Facebook
 • Telegram