Кондратюк Вадим Анатолійович

kondratyuk

Вадима Анатолійовича впевнено можна назвати “істинним КПІшником”: він пройшов усі щаблі навчання в Київській політехніці. Спочатку Вадим Кондратюк закінчив курси довузівської підготовки і за їх результатами, з високим прохідним балом вступив на теплоенергетичний факультет. Спеціальність “Атомна енергетика” обрав швидше підсвідомо, аніж цілеспрямовано. Та жодного разу не пошкодував, і досі щиро захоплений цим напрямком. Під час навчання Вадим Анатолійович отримував стипендії ім. І.В.Курчатова та ДП НАЕК “Енергоатом”. У 2010 р. вступив до аспірантури і нині пише дисертацію під керівництвом професора, наукового керівника кафедри атомних електричних станцій і інженерної теплофізики, д.т.н. Євгена Миколайовича Письменного.

Сфера наукових інтересів Вадима Кондратюка – теплообмін та аеродинаміка шахових пакетів плоскоовальних труб, інтенсифікація теплообміну, модернізація та продовження строку експлуатації насосного обладнання АЕС. Нині В.А.Кондратюк займається дослідженням конвективного теплообміну та аеродинамічного опору плоскоовальних труб при поперечному їх обтіканні повітряним потоком. На рахунку Вадима Кондратюка як автора та співавтора – понад 20 наукових та науково-методичних праць, а також участь у 8 наукових конференціях і семінарах в Україні й за кордоном.

Вадим Анатолійович Кондратюк, переможець конкурсу “Молодий викладач-дослідник – 2012, 2013 та 2014 років”.

Сьогодні на кафедрі молодий викладач-дослідник читає лекції та проводить практичні заняття з курсів “Насосне та допоміжне обладнання АЕС”, “Режими експлуатації АЕС”, “Теорія ядерних реакторів”, “Нестаціонарні процеси та керування ЯЕУ”, “Експлуатація ЯПВУ”.


Публікації

 1. Кондратюк В. А. Аэродинамическое сопротивление поперечно-омываемых шахматных пакетов плоско-овальных труб / В.А. Кондратюк, В. О. Туз, О. М. Терех, Ю. В. Жукова, А. Ж. Мейрис // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2012. – №3/8 (57). С. 39-42.
 2. Письменний Є. М. Теплова ефективність шахових пакетів труб різного профілю / Є. М. Письменний, В. А. Кондратюк, О. М. Терех, О. І. Руденко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2012. – №5/8 (59). С. 40-42.
 3. Терех А. М. Аэродинамическое сопротивление одиночных труб каплеобразной формы и визуализация их обтекания/ А. М. Терех, А. И. Руденко, Ю. В. Жукова, А. В. Семеняко, В. А. Кондратюк // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2012. – № 6/8 (60) – С. 63-58.
 4. Терех О. М. Обтікання поодиноких циліндрів в поперечному потоці / О. М. Терех, О. В. Семеняко, В. О. Туз, В. А. Кондратюк // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2013. – № 2/8 (62) – С. 23-26.
 5. Терех О. М. Теплообмін циліндрів плоскоовального профіля при поперечному їх обтіканні / О. М. Терех, О. В. Семеняко, В. О. Туз, О. І. Руденко, В. А. Кондратюк // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2013. – № 3/8 (63) – С. 30-34.
 6. Терех О. М. Теплообмін поодиноких циліндрів краплеподібної форми в поперечному потоці / О. М. Терех, О. В. Семеняко, О. І. Руденко, В. А. Кондратюк // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2014. – № 1/8 (67) – С. 27-31.
 7. Кондратюк В. А. Аэродинамическое сопротивление одиночных плоскоовальных труб / В. А. Кондратюк // Международный научно-исследовательский журнал. – 2014. Ч.2. – №4(23). – С. 32-35.
 8. Кондратюк В.А. Теплообмен и аэродинамическое сопротивление малорядных пакетов плоскоовальных труб / В.А. Кондратюк, А.М. Терех, А.И. Руденко, В.С. Гайдаренко // Международный научно-исследовательский журнал. – 2014. – Ч.1. – №5(24). – С. 75-79.
 9. Кондратюк В. А. Теплообмен и аэродинамика одиночных труб плоскоовального профиля / В.А. Кондратюк, А. М. Терех, А. В. Семеняко, А. И. Руденко, Ю. В. Жукова // Современная наука: исследования, идеи, результаты, технологии” 2013. – №1(12). – С.3-6.
 10. Кондратюк В. А. Теплообмін шахових пакетів плоскоовальних труб в поперечному потоці/ В.А. Кондратюк, О. М. Терех, О.В. Баранюк, Є.М. Письменний// Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2015. – №1/8 (73). С. 43-48.
 11. Кондратюк В. А. Оцінка теплоаеродинамічної ефективності поодиноких труб різного поперечного перерізу/ В.А. Кондратюк, О. М. Терех, О.І. Руденко, В.О. Туз, В.А. Рогачов// Scientific journal “ScienceRise”. – 2015. – №2/2 (7). С. 7-11.

 

Патенти

 1.  Патент на корисну модель №87032. Теплообмінна труба / Письменний Є. М., Руденко О. І., Терех О. М., Ніщик О. П., Семеняко О. В., Кондратюк В.А. 27.01.2014. Бюл. №2.
 2. Письменний Є.М., Туз В.О., Ніщик О.П., Кондратюк В.А., Терех О.М. Теплоутилізатор-повітропідігрівач газотурбінної установки № U 201404180.
 • Facebook
 • Telegram