Мариненко Володимир Іванович

marinenko

Закінчив Київський політехнічний інститут. Спеціальність – парогенераторобудування.

Тема дисертаційної роботи : ”Моделювання теплових процесів в ребрах за складних умов теплообміну”.

Науковий ступінь – кандидат технічних наук /КН №007018 від 29.12.1994 р./

Вчене звання – доцент кафедри Атомних електричних станцій та інженерної теплофізики /ДЦ №008563 від 23.10.2003 р./, cтарший науковий співробітник зі спеціальності Теоретична теплотехніка / СН №003029 від 02.06.1997 р./

Фахівець в галузі розвитку методів інтенсифікації конвективного теплообміну та розробки теплообмінного обладнання для теплової енергетики.

Викладає дисципліни: «Парові котли », «Технологія котлобудування», «Допоміжні системи котлів і реакторів», «Монтаж та ремонт котлів і реакторів».

Сторінка викладача


Наукові публікації
 1. Експериментальні дослідження теплообмінника на основі теплових труб / Серко М.В., Мариненко В.І., Рогачов В.А., Хайрнасов С.М. //Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2014.- №3/4 (17). –  С. 26 – 30
 2. Конвективно- радіаційний теплообмін в умовах змішаної конвекції в елементах систем, побудованих на принципі вільного руху газів / Медведчук О.І., Мариненко В.І. // Східно – Європейський журнал передових технологій. – 2009. – №5/6 (41). – С. 57 – 60
Методичні роботи
 1. Дослідження природної циркуляції парового котла на лабораторному стенді. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Парові котли» для студентів напряму підготовки  6.050604 «Енергомашинобудування» / Письменний Є.М., Мариненко В.І. // Гриф рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ» Свідоцтво НМУ №Е9/10 – 154 (електронна )
 2. Технічний аналіз твердого палива. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Парові котли» для студентів напряму підготовки 6.050604 «Енергомашинобудування» / Письменний Є.М., Мариненко В.І. // Гриф рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ» Свідоцтво НМУ №Е9/10 – 205 (електронна)
 3. Методичні вказівки до дипломного проекту освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» для студентів напряму підготовки 6.050604 «Енергомашинобудування» / Мариненко В.І., Рогачов В.А. // Гриф рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ» Свідоцтво НМУ №Е9/10 – 041(електронна)
 4. Розрахунок топки ( Електронний ресурс):  методичні вказівки до розрахунково-графічної  роботи з дисципліни «Парові котли» для студентів напряму підготовки 6.050604 «Енергомашинобудування» програми професійного спрямування «Котли та реактори» / Уклад.: В.О. Туз, В.І. Мариненко, О.О. Васечко – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 27с.- Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8079
 5. Оформлення текстових документів в проектах та роботах ( Електронний ресурс): методичні вказівки для   студентів напрямів 6.050601 “Теплоенергетика”, 6.050603 “Атомна енергетика”,6.050604 “Енергомашинобудування” / Уклад. В.І. Мариненко. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 38 с. .- Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8081
 6. Парові котли 2 ( Електронний ресурс):  методичні вказівки до самостійної  роботи з курсу  для студентів напряму підготовки 6.050604 «Енергомашинобудування» програми професійного спрямування «Котли та реактори» / Уклад. В.І. Мариненко – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 13с. .- Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8080
 7. Технологія котлобудування ( Електронний ресурс): методичні вказівки до самостійної  роботи з курсу  для студентів напряму підготовки 6.050604 «Енергомашинобудування» програми професійного спрямування «Котли та реактори» / Уклад. В.І. Мариненко – К.: НТУУ «КПІ», 2013.-    12 с.
 8. Допоміжні системи котлів і реакторів ( Електронний ресурс): методичні вказівки до самостійної  роботи з курсу  для студентів  спеціальностей 7.05060401 та 8.05060401 «Котли та реактори» / Уклад. В.І. Мариненко – К.: НТУУ «КПІ», 2013.-  12 с.
 9. Монтаж та ремонт котлів і реакторів ( Електронний ресурс): методичні вказівки до самостійної  роботи з курсу  для студентів  спеціальностей 7.05060401 та 8.05060401 «Котли та реактори» / Уклад. В.І. Мариненко – К.: НТУУ «КПІ», 2013.-  12 с.
 • Facebook
 • Telegram