Баранюк Олександр Володимирович

baranyuk

Науковий ступінь – кандидат технічних наук /ДК №057121 від 10.02.2010 р./

Викладає дисципліни: “Проектування складних теплотехнічних систем”, “Основи САПР”, “Сучасні комп’ютерні технології у котлобудуванні”, “Математичне моделювання енергетичних процесів і систем”, “Методи та засоби комп’ютерного моделювання у теплофізиці”, “Системи автоматичного проектування в енергетичних установках”, “САПР ТЕС”.

Сторінка викладача


Наукові публікації
 1. Письменний Е.Н., Баранюк А.В., Семеняко А.В. Численное моделирование конвективного теплообмена в межреберных каналах поверхностей с платинчато-разрезным оребрением / Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2009. – №1– С.93-100;
 2. Письменний Є.М. Структура потоку і теплообмін у каналах тепловід-водів при розрізанні ребер і їх поворотах / Є.М. Письменний, Е.Я. Епік, О.В. Баранюк // Наукові вісті Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”. – 2010. – №6 – С. 36-40;
 3. Письменный Е.Н. Теплоаэродинамическая эффективность трубчатых поверхностей нагрева регенераторов ГТУ / Е.Н. Письменный,  А.М. Терех, А.В. Семеняко,  А.В. Баранюк // Промышленная теплотехника. – 2010. – Т.32, №4 – С.63-73;
 4. Письменный Е.Н. Теплообмен и аэродинамическое сопротивление малорядных пучков плоско-овальных труб с неполным оребрением / Е.Н. Письменный,  А.М. Терех, А.В. Баранюк, В.Д. Бурлей  // Промышленная теплотехника. – 2010. – Т.32, №5 – С.34-41;
 5. Руденко А.И. Метод визуализации тече-ния газового потока на поверхности тел различ-ной формы / А.И. Руденко, А.М. Терех, А.В. Семеняко, А.П. Нищик, А.В. Баранюк // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2011. – №1/g (49) – С.51-54;
 6. Рогачов В.А. Влияние конфигурации входа на закономерности течения и теплообмена в начальном участке круглой трубы / В.А. Рогачов, А.В. Баранюк, В.Д. Бурлей // Современная наука: исследования, идеи, результаты, технологии.– 2010. – №2(4) – С.64-67
 7. Письменный Е.Н., Баранюк А.В., Вознюк М.М. Равноразвитые поверхности теплообмена и методика численных их теплогидравлических характеристик // Промышленная теплотехника – Т. 34, №1, 2012 – с. 45 – 54
 8. Рогачов В.А., Баранюк О.В., Круковский П.Г. Разработка и верификация CFD-модели теплообмена для входного участка трубы при отрывном течении // Промышленная теплотехника  – Т.33, №4, 2011 – с. 32 – 43
 9. Терех О.М., Семеняко О.В., Рогачов В.А., Баранюк О.В., Багрій П.І. Теплоаеродинамічна ефективність пакетів труб з поперечними ребрами // Восточно-европейский журнал передовых технологий – 2/8 (56) – 2012 – с. 31 – 38
 10. Семеняко А.В., Рогачов В.А., Баранюк А.В. CFD-моделирование процесов теплообмена и гидродинамики плоско-овальных труб с неполным оребрением – №2 (7) – 2011 – с. 23 – 29
 11. Рогачов В.А., Баранюк А.В., Хмелев Ю.А., Фридрихсон Ю.В., Кириченко А.А. CFD-моделирование теплогидравлических характеристик равноразвитых теплообменных поверхностей//Сборник научных статей “Современная наука”. – 2012. – №2(10). – С. 26-32
 12. Письменний Е.Н. Теплообмен и аєродинамика пакетов винтообразніх труб с равноразвитой поверхностью // Современная наука: исследования, идеи, результаты / Е.Н. Письменний, В.А. Рогачов, А.В. Баранюк, С.А. Рева, А.П. Вознюк – №1(12) -2013- С. 13-18
 13. Письменний Е.Н. CFD-моделирование процесов теплообмена труб удобообтекаемой формі с неполным поперечным оребрением // Международній научно-исследовательский журнал / Е.Н. Письменний, В.А. Рогачов, А.В. Баранюк, А.В. Семеняко, М. М. Вознюк – №1(20) -2014- С. 30-36
 14. Письменний Е.Н. CFD-моделирование омыванния поверхности труб удобообтекаемой формы с неполным поперечным оребрением // Международній научно-исследовательский журнал / Е.Н. Письменний, В.А. Рогачов, А.В. Баранюк, А.В. Семеняко, М. М. Вознюк – №2(21) -2014- С. 76-80
Методичні роботи
 1. Технічні засоби теплофізичного експерименту. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050601 “Теплоенергетика”
 2. Методичні вказівки до курсового проекту з курсу “Теорія ядерних реакторів” (теплогідравлічний розрахунок ВВЕР)
 3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт “Структура турбулентного примежового шару” з дисципліни “Турбулентність і методи її вимірювання”
 4. Методи та засоби компютерного моделювання. Частина 1: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності “Теплофізика”; дата отримання грифу НТУУ “КПІ” 03.02.2011
 5. Методи та засоби компютерного моделювання. Частина 2: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності “Теплофізика”; дата отримання грифу НТУУ “КПІ” 19.05.2011
 6. Методи та засоби компютерного моделювання. Частина 3: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності “Теплофізика”; дата отримання грифу НТУУ “КПІ” 03.02.2011
 7. Складні теплотехнічні системи: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050101 “Комп’ютерні науки” спеціальності “Інформаційні технології проектування”; дата отримання грифу НТУУ “КПІ” 03.02.2011
 8. Математичне моделювання енергетичних процесів і систем: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності “Інформаційні технології проектування”; дата отримання грифу НТУУ “КПІ” 19.05.2011
 9. CFD-моделювання процесів теплообміну і аеродинаміки гвинтоподібних труб”. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Методи та засоби комп’ютерного моделювання” / Уклад.: Баранюк О.В., Вознюк М.М.; гриф факультету (інституту); дата отримання грифу 06.12.2011
 10. Наукові дослідження та планування експерименту. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. / Уклад.: Баранюк О.В.; гриф факультету (інституту); дата отримання грифу 28.05.2012
 11. CFD-моделювання згоряння пилоподібного вугілля в топці котельного агрегату ТП-35У[Електронний ресурс]:Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Системи автоматизованого проектування в енергетичних установках” для студентів напряму підготовки 6.050604 “Енергомашинобудування” спеціальності 8.05060401 “Котли і реактори”
 12. Системи автоматизованого проектування в енергетичних установках [Електронний ресурс]:Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни для студентів напряму підготовки 6.050604 “Енергомашинобудування” спеціальності 8.05060401 “Котли і реактори”
 13. Методи та засоби комп’ютерного моделювання. Ч. 3 [Електронний ресурс]:Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050601 “Теплоенергетика” спеціальності 8.05060102 “Теплофізика”
 14. Розрахунок регенераторів ГТУ [Електронний ресурс]:Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Комбіноване виробництво енергії” для студентів напряму підготовки 6.050601 “Теплоенергетика” спеціальності 8.05060102 “Теплофізика”
 15. Установка для дослідження конвективного теплообміну [Електронний ресурс]:Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Наукові дослідження та планування експерименту” для студентів напряму підготовки 6.050601 “Теплоенергетика” спеціальності 7.05060102 “Теплофізика”
 16. Системи автоматизованого проектування в енергетичних установках [Електронний ресурс]:Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни для студентів напряму підготовки 6.050604 “Атомна енергетика” спеціальності 8.05060301 “Атомна енергетика”
 17. CFD-моделювання процесів теплообміну і гідродинаміки в каналах реактору типу ВВЕР [Електронний ресурс]:Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Системи автоматизованого проектування в енергетичних установках” для студентів напряму підготовки 6.050604 “Атомна енергетика” спеціальності 8.05060301 “Атомна енергетика”
 18. Математичне моделювання енергетичних процесів і систем. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт / Уклад.: Баранюк О.В. – К.: НТУУ „КПІ”, 2014 – 128 с.; гриф факультету (інституту); № протокола  Ради №24; дата отримання грифу 24.04.2014
 19. „CFD-моделювання процесів течії і теплообміну гвинтоподібних труб”. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Методи та засоби комп’ютерного моделювання” / Уклад.: Баранюк О.В., Панасюк О.П. – К.: НТУУ „КПІ”, 2014 – 38 с.; гриф факультету (інституту); № протокола  Ради №24; дата отримання грифу 24.04.2014
 20. Проектування складних теплотехнічних систем. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт / Уклад.: Баранюк О.В. – К.: НТУУ „КПІ”, 2014 – 66 с.; гриф факультету (інституту); № протокола  Ради 11; дата отримання грифу 16.06.2014
 • Facebook
 • Telegram