Новаківський Євген Валерійович

novakivskiy

Народився 04.06.1979 м. Ізмаїл, Україна. В 1996 р. закінчив ЗОШ № 40 м Кишинів, Молдова. В 1996 р. втупив в одеський державний політехнічний університет. В 2001 р. закінчив одеський державний політехнічний університет за спеціальністю «Теплові електричні станції», здобув кваліфікацію магістра. В 2001 р. вступив до аспірантури одеського національного політехнічного університету. В 2002 році закінчив одеський національний політехнічного університет за спеціальністю «Економіка підприємства». В 2005 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.14.06 технічна теплофізика та промислова теплоенергетика. З 01.04.2005 Старший науковий співробітник інституту відновлюванної енергетики НАН України. З 01.04.2006 старший викладач, доцент по т.ч. національного технічного університету України «КПІ».

Наукові направлення, що цікавлять – теплоенергетичні процеси з використанням традиційних та відновлюваних джерел енергії.

Викладає такі дисципліни: “Котельні установки промислових підприємств”, “Енергетичні котельні установки”, “Захист навколишнього середовища”, “Парові котли – 2”.

Сторінка викладача


Публікації

1. Новаківський Є.В., Серебрянский Д.А. Очистка газов от пыли в центробежных фильтрах  //Промышленная теплотехника Том 31.-Киев.,2009.-№3.-c.55

2. Новаківський Є.В. ,Примак А.І, Маслюкова З.В. Оцінка енергетичних параметрів теплогенеруючих установок, які використовуються спільно з підземними акумуляторами теплоти.//Відновлювана енергетика – 2009 № 3 (18).-С. 58-67

3. Новаківський Є.В. Утилизация тепла вентиляционного воздуха для нужд горячего водоснабжения // Матеріали міжнародної конференції  “Відновлювана енергетика ххі століття”, Крим. , 14-18 вересня 2010 року. С. 108-112.  тези

4. . Яндульський О.С., Новаківський Є.В., Гримуд Г.І., , Качаленко Г.К. Теплова енергія силових трансформаторів як основа зменшення витрат електроенергії на високовольтних підстанціях. // Матеріали міжнародної конференції  “Відновлювана енергетика ххі століття”, Крим. 12-16 вересня 2011. – с. 88. тези

5.  Яндульський О.С.,  Новаківський Є.В., Гримуд Г.І.,  Качаленко Г.К. Теплова енергія силових трансформаторів як основа зменшення витрат електроенергії на високовольтних підстанціях.// зб. наук. пр. Інституту електродинаміки НАНУ. Спеціальний випуск. Ч2 – Київ, –2011. –С. 94-102. фахове видання

6 Новаківський . Є.В.  ,. Саврук І.П,  Кириленко В.М.. Аналіз вологого повітря як джерела вторинного тепла для теплового насоса типу “повітря-вода”// Відновлювана енергетика. – 2011. – № 2. – С. 82-90 фахове видання

7. Яндульський О.С., Новаківський Є.В, Гримуд Г.І. Методи відбору низькопотенційного тепла від силових трансформаторів для систем опалення  та гарячого водопостачання будівель підстанції 220-750 кВ // Відновлювана енергетика. – 2011. – № 3. – С. 94-100 фахове видання

8. Яндульський О.С., Новаківський Є.В, Гримуд Г.І.,.  Дослідження систем охолодження силових трансформаторів як джерела низькопотенційного тепла для систем опалення та гарячого водопостачання високовольтних підстанцій// Відновлювана енергетика. – 2011. – № 3. – С. 100-108 фахове видання

9. Новаківський Є.В., Пуховий І.І. Коефіцієнти орієнтації сонячних колекторів по відношенню до південного напрямку в залежності від їх кутів нахилу та азимуту для умов України. //Наукові вісті НТУУ “КПІ”-2012.- №1.- С. 73-81 фахове видання

10. Новаківський Є.В., Соломаха О.С. Утилизация тепла вентиляционного воздуха для нужд горячего водоснабжения //Науковий вісник академії муніципального управління, серія “Техніка”, К: Видавничо-поліграфічний центр Академія муніципального управління, випуск 1(7)-2014.-С.136-142  фахове видання

11. Новаківський Є.В, Соломаха О.С. Використання енергії грунту для створення бар’єру тепловим надходженням через огороджуючі конструкції //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Модернізаційні процеси державного та муніципального управління”, К: Видавничо-поліграфічний центр Академія муніципального управління, Ч.2, 2014, с. 26-261 тези

12. Соломаха О.С., Недбайло О.М. Метод розрахунку параметрів теплового бар’єру для потреб тепло- та холодопостачання // ISSN 0204- 3602 Промышленная теплотехника, 2014, т.36, №3 с.89-93

13. Новаківський Є.В, Соломаха О.С., Недбайло О.М. // Розподіл температури в стіні з тепловим бар’єром// Холодильна техніка та технологія, № 5 (151), 2014  фахове видання

14. Новаківський Є.В, Голубовський Р.В Подовження терміну експлуатації котлів середнього та високого тиску //XII Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики” т.1, 2014,с.185 тези

15. Новаківський Є.В.,Соломаха О.С. Розподіл температури в стіні з тепловим бар’єром// XII Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики” т.1, 2014,с.185 тези

Методичні роботи

1. Кудря С.О., Забарний Г.М., Новаківський Є.В. Гідрогазодинаміка. //Навчальний посібник з грифом МОН України Лист 1.4/18-Г-1221 від 29.05.2008

2. Новаківський Є.В., Запорожец Ю.М. Технічна термодинаміка: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»//Методичні рекомендації, з грифом НТУУ «КПІ» електронне видання

3. Дослідження режимів  роботи та ефективності  трубчастого вакуумного колектора типу SKN 3.0 . Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №1 з дисциплін по використанню нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії для студентів спеціальностей «Теплоенергетика» та нетрадиційні джерела енергії» //Методичні рекомендації, з грифом НТУУ «КПІ». ВПК «Політехніка»,  К.:НТУУ «КПІ» 2010. -44с.

4. Дослідження режимів  роботи та ефективності  трубчастого вакуумного колектора типу SKN 4.0 . Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №2 з дисциплін по використанню  нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії для студентів спеціальностей «Теплоенергетика» та нетрадиційні джерела енергії». //Методичні рекомендації, з грифом НТУУ «КПІ». ВПК «Політехніка»,  К.:НТУУ «КПІ» 2010. -44с.

5. Варламов Г.Б., Новаківський Є.В. ,Тімакова Т.В., Филоненко Ю.С. Дослідження режимів  роботи та ефективності  трубчастого вакуумного колектора типу VK 180 . Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №3 з дисциплін по використанню  нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії для студентів спеціальностей «Теплоенергетика» та нетрадиційні джерела енергії».// Методичні рекомендації, з грифом НТУУ «КПІ». ВПК «Політехніка»,  К.:НТУУ «КПІ» 2010. -44с.

6. Варламов Г.Б., Новаківський Є.В. ,Тімакова Т.В., Филоненко Ю.С . Дослідження режимів роботи та ефективності теплонасосної установки. Методичні вказівки До виконання Лабораторної роботи № 4 З дисциплін по використанню нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії для студентів -спеціальностей «теплоенергетика» Та «нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії»//Методичні рекомендації, з грифом НТУУ «КПІ» електронне видання

7. Варламов Г.Б., Новаківський Є.В. ,Тімакова Т.В., Филоненко Ю.С. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 5 Дослідження ефективності роботи різних типів сонячних колекторів з дисциплін по використанню нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії для студентів спеціальностей «Теплоенергетика» та  «Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії»// методичні рекомендації, з грифом НТУУ «КПІ»

8. Варламов Г.Б., Новаківський Є.В. ,Тімакова Т.В., Филоненко Ю.С. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 6 Дослідження режимів роботи та ефективності комбінованої установки з використанням –відновлювальних джерел енергії  з дисциплін по використанню нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії для студентів спеціальностей «Теплоенергетика» та  «Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії» // методичні рекомендації, з грифом НТУУ «КПІ»

9. Новаківський Є.В., Кудря С.О. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”напряму підготовки 6.050701″електротехніка та електротехнології” зі спеціальності «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії» //Методичні рекомендації, з грифом рекомендовано вченою радою ФЕА, НТУУ «КПІ» Електронне видання

  • Facebook
  • Telegram