Гершуні Олександр Наумович

image001

Вчений ступінь – кандидат технічних наук

Вчене звання – старший науковий співробітник.

Основна посада – старший науковий співробітник кафедри АЕС та ІТФ.

Посада за сумісництвом – доцент кафедри АЕС та ІТФ.

Сторінка викладача

Закінчив з відзнакою теплоенергетичний факультет КПІ в 1969 році. В 1969-1970 роках працював інженером-конструктором на Монастирищинському машинобудівному заводі. В 1970-1972 роках служив офіцером в військах ППО збройних сил СРСР. З 1972 року працює на кафедрі атомних електричних станцій (раніше парогенераторобудування) та інженерної теплофізики НТУУ “КПІ”. При його безпосередній активній участі на кафедрі створений і плідно розвивається науково-технічний напрямок – дослідження, розробка та впровадження теплових труб, випаровувально-конденсаційних систем і обладнання на їх основі. По даній тематиці підготував і в 1977 році захистив кандидатську дисертацію. В 1986 році присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника.

Основна спрямованість наукових досліджень і розробок –створення і впровадження високоефективного теплообмінного обладнання випаровувально-конденсаційного типу для підвищення рівня енергоекономічності, надійності і безпеки технологічних процесів в енергетиці, енергомашинобудуванні, агропромисловому комплексі та інших галузях господарства. Результати робіт впроваджені і впроваджуються на багатьох підприємствах зі значним економічним ефектом.

Наукові публікації

За результатами виконаних досліджень і розробок опубліковано понад 200 наукових праць і винаходів, в тому числі 3 наукові монографії (1984 р., 2007 р., 2012 р.), більше 50 патентів, серед яких патенти США, Австралії, Росії. Результати досліджень і розробок представлені на багатьох конференціях і семінарах міжнародного рівня, в тому числі в США, Японії, Росії, Китаї, Індії, Мексиці.

Викладацька діяльність (за сумісництвом)

Розробив і веде учбовий курс “Енерго- і ресурсозбереження в енергетиці”. Веде учбовий курс “Методи експериментального дослідження процесів генерації пари”.

Викладає учбовий курс “Утилізація тепла” в Центрі підготовки енергоменеджерів НТУУ “КПІ”.

Заохочення

Удостоєний почесного звання “Заслужений науковець НТУУ “КПІ”.

Нагороджений нагрудним знаком “Відмінник енергетики України”.

Нагороджений відзнакою “Знак пошани” від Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергоресурсів.

  • Facebook
  • Telegram