Серафин Роман Ігорович

Serafyn

У 2011 році закінчив Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, кафедра атомних електричних станцій і інженерної теплофізики, отримав кваліфікацію “інженер-дослідник” за фахом “Атомна енергетика”.

Область наукових інтересів – імовірнісний аналіз безпеки, аналіз порушень в роботі АЕС, оцінка безпеки АЕС.

Викладає дисципліни: “Методи аналізу ризику та надійності атомних електричних станцій”, є керівником курсового та дипломного проектування.


Публікації
 1.  Метод аналізу подій-попередників як інструмент імовірнісного аналізу порушень у роботі енергоблоків АЕС / О.В. Печериця, Д. В. Воронцов, Р. І. Серафин // Ядерна та радіаційна безпека. – 2011. – № 1(49). – С. 33–37;
 2. Метод аналізу подій-попередників, як інструмент дослідження рівня безпеки АЕС / Р.І. Серафин // Ядерна наука та енергетика очима молоді: нові ідеї, дослідження, рішення : зб. Наук. ст. / за ред. С. В. Барбашева. – Одеса : Астропринт, 2011. – С. 33–39.
 3. Результати проведення відбору порушень на АЕС України з використанням алгоритму відбору за методом подій-попередників / Д.В. Воронцов, О.І. Лігоцький, Р. І. Серафин, Л.М. Ткачова // Ядерна та радіаційна безпека. – 2012. – № 4(56). – С. 14–18.
Конференції, семінари, стажування
 1.  VIII Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики”, квітень 2010, НТУУ “Київський політехнічний інститут”.
 2. XI конференція Українського ядерного товариства “Молодь – ядерній енергетиці України”, 01-02 липня 2010 р., Одеський національний політехнічний університет.
 3. IX Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики”, квітень 2011, НТУУ “Київський політехнічний інститут”.
 4. Regional Training Course on the Safety Assessment of NPPs to Assist Decision Making, 15 – 26 October 2012, Argonne, Illinois, USA.
 5. Summer workshop of the ETSON (European Technical Safety Organizations Network) JSP (Junior staff program) “Accident Management”, 26-30 August 2013, Lithuanian Energy Institute, Kaunas, Lithuania.
 6. Summer workshop of the ETSON (European Technical Safety Organizations Network) JSP (Junior staff program) “Fuel management”, 25-29 August 2014, Geological Survey of Finland, Espoo, Finland.
 • Facebook
 • Telegram