Акредитація

ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньої програми 46356 Енергетичне машинобудування, рівень вищої освіти “Доктор філософії“, спеціальність 142 Енергетичне машинобудування

ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньої програми 39457 Інженерія і комп’ютерні технології теплоенергетичних систем рівня вищої освіти “Бакалавр“, спеціальність 142 Енергетичне машинобудування

ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньої програми 8029 Атомні електричні станції рівня вищої освіти “Бакалавр“, спеціальність 143 Атомна енергетика

ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньо-наукової програми 31180 Атомні електричні станції рівня вищої освіти “Магістр“, спеціальність 143 Атомна енергетика

ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньо-професійної програми 16469 Атомні електричні станції рівня вищої освіти “Магістр“, спеціальність 143 Атомна енергетика

ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньої програми 28732 Фізичний захист та облік і контроль ядерних матеріалів рівня вищої освіти “Магістр“, спеціальність 143 Атомна енергетика

ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньої програми 39458 Інженерія і комп’ютерні технології теплоенергетичних систем рівня вищої освіти “Магістр“, спеціальність 142 Енергетичне машинобудування

ПРОГРАМА «онлайн» візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи за спеціальністю 142 Енергетичне машинобудування освітньої програми 46356 Енергетичне машинобудування за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти

ПРОГРАМА «онлайн» візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи за спеціальністю 142 Енергетичне машинобудування освітньої програми 39457 Інженерія і комп’ютерні технології теплоенергетичних систем за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

ПРОГРАМА «онлайн» візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи за спеціальністю 143 Атомна енергетика освітньої програми 8029 Атомні електричні станції за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти