ІІІ рівень (PhD)

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО АСПІРАНТУРИ

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до Університету. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених Правилами прийому.

Прийом документів на конкурс до аспірантури у 2023 році відбудеться з 22 травня по 07 липня з 1000 до 1300 та з 1400 до 1600 у кабінеті №247 1-го корпусу. 

Про свої наміри вступати до аспірантури необхідно повідомити з 22 травня 2023 року шляхом заповнення  Google-форми: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSct7jLmc1_XPMb_dZq5vFPk8BywCuoW87VoSR_V72wts1k9lA/viewform .

Детальна інформація про умови вступу до аспірантури та докторантури розміщена на сайті. 


Програми вступного іспиту третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії галузь знань – 14 „Електрична інженерія”:

Інформація щодо вступу на сайті НН ІАТЕ