ІІІ рівень (PhD)

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО АСПІРАНТУРИ 2024

Детальна інформація щодо вступу в аспірантуру знаходиться на сайті  аспірантури КПІ ім. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

https://aspirantura.kpi.ua/?page_id=172

У 2024 році умовою допуску до вступного іспиту до аспірантури з іноземної мови є успішне складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ).

Детальна інформація щодо складання ЄВІ розміщена на сайті Українського центру якості освіти: https://testportal.gov.ua/yedynyj-vstupnyj-ispyt-dlya-vstupu-do-aspirantury

Реєстрацію осіб, які бажають взяти участь у ЄВІ, здійснюють приймальні комісії закладів вищої освіти з 7 до 29 травня 2024 року. В КПІ ім. Ігоря Сікорського реєстрацію на ЄВІ для вступників до аспірантури здійснює відділ аспірантури та докторантури.

Реєстрація можлива за умови особистої присутності вступника або дистанційно (з надсиланням заяви-анкети, підписаної кваліфікованим електронним підписом та сканованих копій документів, які зазначені в переліку на електронну пошту aspirantura@kpi.ua; aspirantura.kpi@gmail.com)

Для реєстрації необхідні наступні документи:
– заява-анкета для оформлення екзаменаційного листка (бланк заяви-анкети розміщений у розділі «Документи» на сайті відділу);
– документ, що посвідчує особу;
– документ, що підтверджує інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), або документ, що підтверджує причину невнесення до анкети-заяви інформації про РНОКПП;
– документ про здобутий ступінь вищої освіти (диплом бакалавра, спеціаліста або магістра) або довідку щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома у 2024 році (для осіб, персональні дані яких не вносять до Єдиної державної бази з питань освіти);
– фотокартки для документів із зображенням, що відповідає досягнутому віку.
–  Відділ аспірантури та докторантури проводить реєстрацію на ЄВІ у такі години:
9.00-12.00 – щодня, крім вихідних;
14.00-17.00 – з понеділка по четвер;
14.00- 16.30 – у п’ятницю;
14.00- 18.00 – 29 травня.

Прийом документів на конкурс до аспірантури у 2024 році відбудеться з 22 липня по 26 серпня з 09:30 до 11:30 та з 14:00 до 17:00 у кабінеті №247 1-го корпусу. 

Про свої наміри вступати до аспірантури необхідно повідомити з 22 липня 2024 року шляхом заповнення  Google-форми: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFLDcTFjNSahgY1tlvFcymI5scYr8EjQSDPzcdVfbUXZ0xYw/viewform.

Вступник має подати нижчезазначені документи особисто у відділ аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського або електронною поштою з накладанням кваліфікованого електронного підпису.

Перелік документів, що подаються для вступу до аспірантури  https://aspirantura.kpi.ua/?page_id=172

Детальна інформація про умови вступу до аспірантури та докторантури розміщена на сайті. 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:
м.Київ, пр. Берестейський, 37,корп. 1, кім.247
Телефон (044) 204-93-49
Сайт: https://aspirantura.kpi.ua/
Електронна пошта: aspirantura@kpi.ua; aspirantura.kpi@gmail.com


Програми вступного іспиту третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії галузь знань – 14 „Електрична інженерія”:

Інформація щодо вступу на сайті НН ІАТЕ