Практика

Практика у 2022-2023 н.р.

Розподіл студентів 2 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти для проходження практики з 01.09.2022 р. по 26.10.2022 р. за державним замовленням:

Розклад консультацій


Види та терміни практик

Переддипломна практика студентів 4 курсу

Результати переддипломної практики магістрантів за ОПП

Результати переддипломної практики магістрантів за ОНП

Педагогічна практика аспірантів