Examinations and tests

Список іспитів та заліків, які виносяться на весняну екзаменаційну сесію 2014/2015 навчального року.

1 курс
Гр. ТК-41
1. Іноземна мова-1. Вступ до загально-технічної іноземної мови залік
2. Українська мова (за професійним спрямуванням) іспит
3. Вища математика-2. Інтегральні обчислення. Диференц. рівняння іспит
4. Фізика-2. Коливання та хвилі. Електрика та магнетизм іспит
5. Нарисна геометрія та інженерна графіка-2. Технічне креслення залік
6. Інформаційні технології-2. Автоматизац. обробки граф. інформації залік д.
7. Хімія залік
8. Теоретична механіка іспит
9. Математичні методи та моделі-1 залік
10. Фізичне виховання залік
Гр. ТФ-41
1. Українська мова (за професійним спрямуванням) іспит
2. Іноземна мова-1. Вступ до загально-технічної іноземної мови залік
3. Вища математика-2. Інтегральні числення. Диференц. рівняння іспит
4. Фізика-2. Коливання та хвилі. Електрика та магнетизм іспит
5. Інженерна та комп’ютерна графіка-2. Технічне креслення та комп. залік
6. Інформаційні технології-2. Автоматизац. обробки граф. інформації залік
7. Хімія залік д.
8. Математичні методи та моделі залік
9. Теоретична механіка іспит
10. Фізичне виховання залік
Гр. ТЯ-41, 42
1. Іноземна мова-1. Вступ до загально-технічної іноземної мови залік
2. Українська мова (за професійним спрямуванням) іспит
3. Вища математика-2. Інтегральні обчислення. Диференц. рівняння іспит
4. Фізика-2. Коливання та хвилі. Електрика та магнетизм іспит
5. Нарисна геометрія та інженерна графіка-2. Технічне креслення залік
6. Інформаційні технології-2. Автоматизац. обробки граф. інформації залік д.
7. Хімія залік
8. Математичні методи та моделі залік
9. Теоретична механіка іспит
10. Фізичне виховання залік
9. Теоретична механіка-1. Статика залік
10. Сучасні технології програмування-1 залік
11. Фізичне виховання залік
2курс
Гр. ТК-31
1. Іноземна мова-2. Іноземна мова загальнотехнічного спрямування іспит
2. Вища математика -4 іспит
3. Екологія залік д.
4. Технічна термодинаміка -2. Термодинамічні процеси та цикли іспит
5. Основи конструювання , КП залік
6. Тепломасообмін іспит
7. Метрологія та стандартизація залік
8. Соціологія залік
9. Фізичне виховання залік
Гр. ТФ-31
1. Іноземна мова-2. Іноземна мова загальнотехнічного спрямування іспит
2. Технічна механіка-2. Конструювання апаратів, механізмів, машин, КП залік
3. Екологія залік д.
4. Технічна термодинаміка -2. Термодинамічні процеси та цикли іспит
5. Тепломасообмін-1. Теплопроводність та конвективний теплообмін іспит
6. Теплотехнічні вимірювання та прилади-1.Метрологія та стандартизація залік
7. Вища математика -4 іспит
8. Соціологія залік
9. Фізичне виховання залік
Гр. ТЯ-31, 32, 33
1. Іноземна мова-2. Іноземна мова загальнотехнічного спрямування іспит
2. Основи конструювання , КП залік
3. Екологія залік д.
4. Технічна термодинаміка -2. Термодинамічні процеси та цикли іспит
5. Тепломасообмін-1. Теплопроводність та конвективний теплообмін іспит
6. Атомна та квантова фізика-1. Атомна фізика залік
7. Соціологія залік
8. Вища математика -4 іспит
9. Фізичне виховання залік
3 курс
Гр. ТК-21
1. Історія української культури іспит
2. Економіка енергетики -2. Економіка та організація виробництва залік д.
3. Виробнича практика залік д.
4. Парові та газові турбіни-2, КП залік
5. Парові котли-2 іспит
6. Теплообмін в газовому тракті парових котлів-1 іспит
7. Іноземна мова професійного спрямування-1 залік
8. Правознавство залік
9. Автоматичне регулювання котельних установок залік
10. Котельні установки промислових підприємств іспит
Гр. ТФ-21
1. Історія української культури іспит
2. Економіка організації і планування виробництва-2 залік д.
3. Іноземна мова професійного спрямування-1 залік
4. Виробнича практика залік д.
5. ОНД та планування експерименту-2 залік
6. Теплообмінні апарати та теплоносії-1. Конструкції, розрахунки іспит
7. Методи дослідження процесів теплообміну-2, КП залік
8. Промислова електроніка іспит
9. Технічні засоби теплофізичного експерименту іспит
10. Правознавство залік
Гр. ТЯ-21, 22
1. Історія української культури іспит
2. Економіка організації і планування виробництва-2 залік д.
3. Теорія ядерних реакторів-1, КР іспит
4. Виробнича практика залік д.
5. Іноземна мова професійного спрямування-1 залік
6. Теплотехнічні вимірювання-1. Метрологія і стандартизація залік
7. Насосне та допоміжне обладнання АЕС іспит
8. Правознавство залік
9. Технологія теплоносіїв залік
10. Дозиметрія та захист від випромінювання іспит
4 курс
Гр. ТК-11
1. Українська мова -2. За професійним спрямуванням іспит
2. Основи охорони праці іспит
3. Переддипломна практика залік д.
4. Парові котли-3, КР залік
5. Основи наукових досліджень залік
6. Ядерні енергетичні установки залік д.
7. Сучасні комп’ютерні технології в котлобудуванні залік
8. Технологія котлобудування іспит
Гр. ТФ-11
1. Українська мова (за професійним спрямуванням) -2 іспит
2. Основи охорони праці іспит
3. Переддипломна практика залік д.
4. Основи наукових досліджень та планування експерименту-4 залік
5. Моделювання теплофізичних процесів на ЕОМ-2 іспит
6. Температурні режими та охолодження РЕА залік д.
7. Ядерні енергетичні установки залік
8. Методи дослідження теплофізичних властивостей речовин-2, КП залік д.
Гр. ТЯ-11, 12
1. Українська мова (за професійним спрямуванням) -2 іспит
2. Основи охорони праці іспит
3. Переддипломна практика залік д.
4. Дезактивація, ремонт, монтаж та зняття з експлуатації АЕС залік
5. Експлуатація ядерних паровидобувних установок (ЯПВУ)-1 залік
6. Нестаціонарні процеси та керування ЯПВУ іспит
7. Культура безпеки на ядерних об’єктах України залік д.
5 курс
Гр. ТК-41с
1. Іноземна мова професійного спрямування залік
2. Чинники успішного працевлаштування за фахом залік
3. Охорона праці в галузі іспит
4. Проблеми міцності та надійності парових котлів іспит
5. Монтаж та ремонт котлів і реакторів, КП залік
6. Енерго- і ресурсозбереження в енергетиці залік д.
7. Налагодження парових котлів іспит
8. Методи експериментального дослідження генерації пари залік д.
9. Теплові насоси залік
Гр. ТК-41м
1. Іноземна мова професійного спрямування-1 залік
2. Чинники успішного працевлаштування за фахом залік
3. Охорона праці в галузі іспит
4. Енерго- і ресурсозбереження в енергетиці залік д.
5. Проблеми міцності та надійності парових котлів-1 залік
6. Монтаж та ремонт котлів і реакторів, КП залік
7. Педагогіка вищої школи залік
8. Математичні методи оптимізації іспит
9. Налагодження парових котлів іспит
10. Методи експериментального дослідження генерації пари залік д.
11. Теплові насоси залік
Гр. ТФ-41с
1. Охорона праці в галузі іспит
2. Чинники успішного працевлаштування за фахом залік
3. Енерго- і ресурсозбереження в енергетиці залік д.
4. Методи та засоби комп’ютерного моделювання у теплофізиці-2, КР залік д.
5. Зворотні задачі теплообміну іспит
6. Турбулентність та методи її вимірювання іспит
7. Іноземна мова професійного спрямування залік
8. Методи експериментального дослідження генерації пари залік
9. Теплові насоси залік
Гр. ТФ-41м
1. Охорона праці в галузі іспит
2. Чинники успішного працевлаштування за фахом залік
3. Математичні методи оптимізації іспит
4. Енерго- і ресурсозбереження в енергетиці залік д.
5. Методи та засоби комп’ютерного моделювання у теплофізиці-2, КР залік
6. Зворотні задачі теплообміну іспит
7. Турбулентність та методи її вимірювання іспит
8. Іноземна мова професійного спрямування-1 залік
9. Методи експериментального дослідження генерації пари залік
10. Педагогіка вищої школи залік
11. Теплові насоси залік
Гр. ТЯ-41, 42с
1. Іноземна мова професійного спрямування залік
2. Основи наукових досліджень залік
3. Математичні методи оптимізації іспит
4. Чинники успішного працевлаштування за фахом залік
5. Охорона праці в галузі іспит
6. Аварійні процеси та системи безпеки залік д.
7. Режими експлуатації атомних електричних станцій-2, КР залік д.
8. Ядерно-фізичні методи діагностики реакторів АЕС іспит
Гр. ТЯ-41м
1. Іноземна мова професійного спрямування-1 залік
2. Основи наукових досліджень залік
3. Математичні методи оптимізації іспит
4. Чинники успішного працевлаштування за фахом залік
5. Охорона праці в галузі іспит
6. Аварійні процеси та системи безпеки-1 залік д.
7. Режими експлуатації атомних електричних станцій-2, КР залік д.
8. Педагогіка вищої школи залік
9. Ядерно-фізичні методи діагностики реакторів АЕС іспит