144 Теплоенергетика

Освітні програми

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 144 Теплоенергетика “Теплофізика” (2018 р.)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 144 Теплоенергетика “Теплофізика” (2018 р.)

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 144 Теплоенергетика “Теплофізика” (2018 р.)

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 144 Теплоенергетика “Теплофізика” (2018 р.)


З метою оновлення освітніх програм підготовки фахівців кафедра Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики  ЗАПРОШУЄ работодавців, випускників та студентів ознайомитися та долучитися до громадського обговорення  даних програм.

Ваші пропозиції та зауваження надсилайте на електронну  адресу кафедри aes_kpi@ukr.net. ДЯКУЄМО ЗА СПІВПРАЦЮ!

Проєкт ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 144 Теплоенергетика “Моделювання і комп’ютерні технології в теплофізиці”

Проєкт ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 144 Теплоенергетика “Моделювання і комп’ютерні технології в теплофізиці”

Проєкт ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 144 Теплоенергетика “Моделювання і комп’ютерні технології в теплофізиці”

Проєкт ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 144 Теплоенергетика

Відгуки (рецензії) на проєкт ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 144 Теплоенергетика


EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC PROGRAM Heat and power engineering third (educational ‒ scientific) level of higher education. Specialty 144 Heat and Power engineering (2020)